Valsts sekretāru 25.04.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 13

Valsts sekretāru 25.04.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 13

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Bremšmits

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"
23-TA-2190
(B. Bāne, A. Eberhards,  S. Šķiltere, I. Kažoka, A. Aļošina, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS izvērtēt nepieciešamību pilnveidot Valsts ieņēmumu dienesta informatīvo materiālu "Par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"4. panta otrās un trešās daļas piemērošanu, nosakot valsts amatpersonas statusu".
3.
Atzīmēt, ka Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, ņemot vērā šī protokollēmuma 2. punktā paredzēto uzdevumu par informatīvā materiāla aktualizēšanu, vairāk neuztur atzinumā minēto iebildumu.
4.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā atzinumā minēto iebildumu.
5.
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 21. novembra rīkojumā Nr. 661 "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu""
22-TA-3836
(B. Bāne, A. Eberhards,  S. Šķiltere, I. Kažoka, A. Aļošina, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, ņemot vērā šī protokola 1. § "Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas sastāvu"" 2. punktā paredzēto uzdevumu par informatīvā materiāla aktualizēšanu, vairāk neuztur atzinumā minēto iebildumu. 
3.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā atzinumā minēto iebildumu.
4.
Finanšu ministrijai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Par Latvijas dalību Eiropas Savienības Drošas savienojamības programmā un GOVSATCOM programmā
24-TA-14
(I. Saleniece, L. Austrupe, D. Trofimovs, I. Gailīte)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Izglītības un zinātnes ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Satiksmes ministriju, Aizsardzības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Iekšlietu ministriju un Ārlietu ministriju atkārtoti izvērtēt jautājumu par atbildīgo institūciju GOVSATCOM un Drošas savienojamības programmas kompetentās iestādes noteikšanai;
2.2.
iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē informāciju par vienošanās rezultātiem, vai nevienošanās gadījumā - atkātoti jautājumu par atbildīgās institūcijas noteikšanu.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:10