Ministru kabineta 22.12.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 67

Ministru kabineta 22.12.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 67

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa (attālināti)

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 11:00

1. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par aktualizētām makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā"
22-TA-3763
(A. Ašeradens, I. Vasaraudze,  N. Sakss, I. Indriksone, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilances prognožu pamatā ir Finanšu ministrijas izstrādātās un Fiskālās disciplīnas padomes 2022. gada 2. decembrī apstiprinātās makroekonomisko rādītāju prognozes: iekšzemes kopprodukta pieaugums salīdzināmās cenās 2022. gadā 1,6%, 2023. gadā -0,6%, 2024. gadā 3,0% un 2025. gadā 3,0%; iekšzemes kopprodukta pieaugums faktiskajās cenās 2022. gadā 17,0%, 2023. gadā 8,1%, 2024. gadā 5,4% un 2025. gadā 5,7%; nominālais iekšzemes kopprodukts 2022. gadā 39 439 milj. euro, 2023. gadā 42 617 milj. euro, 2024. gadā 44 911 milj. euro un 2025. gadā 47 479 milj. euro; patēriņa cenu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2022. gadā 17,3%, 2023. gadā 8,5%, 2024. gadā 1,0% un 2025. gadā 2,0%; nodarbinātības izmaiņas 2022. gadā 2,8%, 2023. gadā -0,2%, 2024. gadā -0,2% un 2025. gadā  -0,3%.
3.
Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilance ar nemainīgu politiku tiek prognozēta 2023. gadā -1 129,2 milj. euro jeb -2,6% no IKP, 2024. gadā ir  -196,4 milj. euro jeb -0,4% no IKP un 2025. gadā ir  -181,4 milj. euro jeb -0,4% no IKP.
4.
Atzīt izdevumus, kas saistīti ar atbalsta pasākumiem cilvēkiem, kas Krievijas iebrukuma dēļ bēg no Ukrainas, par vienreizējiem pasākumiem vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances aprēķinā Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta trešās daļas 3. punkta izpratnē.
5.
Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis 2023., 2024. un 2025. gadā tiek noteikts Fiskālās disciplīnas likuma 10. panta minimālās plānojamās vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances līmenī.
6.
Pieņemt zināšanai, ka fiskālā telpa 2023. gadā ir 215,1 milj. euro, 2024. gadā ir 444,2  milj. euro un 2025. gadā ir  408,0 milj. euro, neskaitot vienreizējos pasākumus.
7.
Pieņemt zināšanai ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) aktualizēto valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2023., 2024. un 2025. gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1., 2., 3. un  4. pielikumu.
8.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši precizētajām iekšzemes kopprodukta (IKP) prognozēm Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumi ir palielināti par 28 930 056 euro 2023. gadā, par 32 394 970 euro 2024. gadā un par 31 266 481 euro 2025. gadā, nodrošinot Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus līdz noteiktajiem % no IKP.
9.
Aizsardzības ministrijai divu nedēļu laikā iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par izdevumu palielinājuma 2023., 2024. un 2025. gadā sadalījumu pa pasākumiem un budžeta programmām/apakšprogrammām, pievienojot detalizētus aprēķinus. Finanšu ministrijai pēc attiecīgas informācijas saņemšanas precizēt Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.
10.
Atjaunot budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" plānoto finansējumu 2023. gadam par 61 671 021 euro, 2024. gadam un turpmāk ik gadu par 62 383 053 euro, kurš atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 64 67. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"" 4. punktam novirzīts papildu nepieciešamajam finansējumam pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2022. gada 17. septembra ārkārtas sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi.
11.
Finanšu ministrijai rezervēt 50 000 000 euro valsts budžeta izdevumiem, kas samazina 2023. gadam prognozēto fiskālo telpu un, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam", paredzēt papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu valsts budžeta iestādēm 2023. gadā un turpmāk, lai nodrošinātu daļēju uzturēšanas izdevumu pieauguma kompensāciju sakarā ar energoresursu cenu sadārdzinājumu un ēdināšanas pakalpojumu cenu pieaugumu.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2023., 2024. un 2025. gadam"
22-TA-3749
(A. Ašeradens, I. Indriksone, B. Bāne, J. Stukāns, J. Siksnis, I. Āboliņš, E. Rinkēvičs, I. Mūrniece, N. Puntulis, R. Eglājs, U. Čuma-Zvirbulis, J. Gaiķis, E. Siliņa, R. Irklis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai Ģenerālprokuratūras, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Centrālās vēlēšanu komisijas, Augstākās tiesas, Konkurences padomes un Valsts kontroles pārstāvju sniegto informāciju par institūciju prioritārajiem pasākumiem.