Ministru kabineta 13.06.2023. sēdes protokols Nr. 32

Ministru kabineta 13.06.2023. sēdes protokols Nr. 32

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre, labklājības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Lībiņa-Egnere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Militāro draudu analīzi"
23-TA-9s
(J. Garisons, MIDD pārstāvis, J. Vitenbergs, A. Čakša, A. K. Kariņš)
Saskaņā ar Nacionālās drošības likuma 28. panta otrās daļas 2. punktu pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2. §
Slepeni
23-TA-7s
3. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības absorbcijas kapacitāti un Latvijas interesēm, Eiropas Savienībai gatavojoties uzņemt jaunas dalībvalstis"
23-TA-1424 (DV)
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
4. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainai"
23-TA-12k
(J. Garisons, M. Kučinskis, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.  

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

5. §
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu izsludināšanu un atlases komisijas izveidošanu"
23-TA-948
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 377 "Noteikumi par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""
23-TA-976
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2023. gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"
23-TA-1141
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 398 "Noteikumi par valsts pensijas apmēra pārskatīšanu""
23-TA-1028
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par darba dienu pārcelšanu 2024. gadā"
23-TA-1069
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība"
22-TA-3214
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 6. aprīļa noteikumos Nr. 343 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem""
22-TA-2427
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1228 "Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem""
22-TA-2689
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalna-Saulītes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-952
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kalna-Saulītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0070) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 0070) daļu 1,0336 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 9 509 euro jeb 0,92 euro par vienu zemes kvadrātmetru. Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā precizēta platība.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Annas" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-820
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Annas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0095) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0095) daļu 0,2774 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 2 385,64 euro (tirgus vērtībai 0,86 euro par vienu zemes kvadrātmetru). Atlīdzības apmērs precizējams, ja zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā precizēta platība.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Muižkrasti" Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-699
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Muižkrasti" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4092 001 0581) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4092 001 0578) daļu 0.0064 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Vecsaules pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 53,12 euro jeb 0,83 euro par vienu zemes kvadrātmetru. 
16. §
Noteikumu projekts "Dabas aizsardzības pārvaldes publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-3138
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 429 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""
23-TA-158
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikuma projektu parakstīšanai.
18. §
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"
23-TA-989
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot projektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
23-TA-1174
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
23-TA-988
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
23-TA-1002
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumos Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums""
22-TA-2519
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība""
23-TA-1417
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem"
22-TA-583
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

25. §
Rīkojuma projekts "Par kandidatūras apstiprināšanu Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (UNIDROIT) Vadības padomes locekļa amatam"
23-TA-1244
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" un 13.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē" 13.1.1.3. pasākuma "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2986
(I. Indriksone, K. Rožkalns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 3.2.1.2/16/I/001  "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu kopā par 1 500 000 euro tikai pēc tam, kad stājušies spēkā:
3.1.
grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi", pārdalot 13.1.6. SAM finansējumu 1 500 000 euro apmērā uz 13.1.1.3. pasākumu; 
3.2.
grozījumi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vienošanās par projekta Nr. 1.2.2.3/16/I/003 "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei" īstenošanu, kas paredz 13.1.6. SAM  finansējuma samazinājumu par 1 500 000 euro.
4.
13.1.1.3 pasākumam papildu pieejamo finansējumu 1 500 000 euro apmērā var attiecināt projektā Nr. 3.2.1.2/16/I/001 tikai pēc attiecīgā Eiropas Komisijas lēmuma par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanas.
5.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs uzņemas papildu līgumsaistības projektā Nr. 3.2.1.2/16/I/001  "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana", palielinot pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu kopā par 1 882 353 euro tikai pēc tam, kad stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi", pārdalot 3.1.1.5. pasākuma ERAF finansējumu 1 600 000 euro apmērā uz 3.2.1.2. pasākumu. 
6.
3.2.1.2. pasākumam papildu pieejamo finansējumu 1 882 353 euro apmērā var attiecināt projektā Nr. 3.2.1.2/16/I/001 tikai pēc attiecīgā Eiropas Komisijas lēmuma par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanas.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-213
(I. Indriksone, K. Rožkalns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 2.2. apakšpunktu, atļaut pārdalīt atbrīvoto 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai"  otrās projektu iesnieguma atlases kārtas ERAF finansējumu 1 600 000 euro apmērā uz 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3779
(I. Indriksone, K. Rožkalns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās iesniegt Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai noslēgtās vienošanās Nr. 1.2.2.3/16/I/003 "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru piesaistei" grozījumus, kas paredz 13.1.6. SAM  finansējuma samazinājumu par 1 500 000 euro.
29. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts profesionālās augstākās izglītības standartu"
22-TA-3777
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Atbalsts ieguldījumiem mazajās lauku saimniecībās" 2023.-2027. gadam"
23-TA-168
(M. Sprindžuks, I. Indriksone, L. Jansone, A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Ukrainai"
23-TA-1463
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru""
22-TA-1228
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Noteikt, ka papildu amata vietu izveide Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā likumprojektā noteikto normu izpildei tiek nodrošināta tieslietu resora ietvaros (pārdalot trīs amata vietas no Tieslietu ministrijas un trīs amata vietas no Valsts zemes dienesta), nepalielinot kopējo amatu vietu skaitu resorā.
33. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""
23-TA-1122
(R. Čudars, A. Ašeradens, G. Galviņš, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Finanšu ministrijas priekšlikumiem, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

34. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalsta pasākuma dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD Starptautiskā mācību vides pētījumā TALIS (Teaching and Learning International Survey) dalības maksas nodrošināšanai nepieciešamo priekšfinansējumu 2023.-2024. gadam"
23-TA-1009
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību apmēru valsts budžeta priekšfinansējuma nodrošināšanai Eiropas Savienības programmas Erasmus+ atbalsta pasākuma dalība Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD Starptautiskā mācību vides pētījumā TALIS (Teaching and Learning International Survey) dalības maksas nodrošināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" par 16 846 euro, tai skaitā 2023. gadā – 8 423 euro, 2024. gadā – 8 423 euro.
3.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2. punktā paredzēto, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 ''Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas'', plānojot valsts budžeta priekšfinansējumu no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā minētajam iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2024.-2025. gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2024.-2025. gadam.
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka priekšfinansējums tiks atmaksāts valsts budžetā pēc noslēguma maksājuma saņemšanas 2025. gadā.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par izsoļu ieņēmumu izmantošanu 2022. gadā"
23-TA-1232
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tiesas 2022. gada 22. novembra spriedumu apvienotajās lietās C-37/20 un C-601/20 un patieso labuma guvēju ziņu turpmāku pieejamību"
23-TA-895
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" īstenošanas termiņa pagarināšanu"
23-TA-903
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Nacionālais veselības dienests atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 18. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 28 42. §) "Informatīvais ziņojums "Par augstas gatavības projektiem, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu" 2. punktam, Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija rīkojumam Nr. 457 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai""  un Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumam Nr. 914 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 13.00.00 "Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai"" augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" 2022. gadā piešķirto finansējumu 3 105 764 euro uz 2022. gada 31. decembri apguvis 2 938 281 euro apmērā.
3.
Atļaut Nacionālajam veselības dienestam augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" ietvaros 2022. gadā neapgūto finansējumu 167 483 euro apmērā turpināt  izlietot 2023. gadā, nemainot augstas gatavības projekta finansējuma izlietojuma mērķi.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija 2023. gadā iesniegs priekšlikumu apropriācijas pārdalei 167 483 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve", lai nodrošinātu Nacionālā veselības dienesta augstas gatavības projekta "E-Veselība jaunā kodola izveide" īstenošanu 2023. gadā.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" īstenošanu""
22-TA-2271
(M. Sprindžuks, A. Kalviņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" īstenošanai nepieciešamo finansējumu 9 653 355 euro apmērā, tai skaitā Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējumu 8 250 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējumu ne vairāk kā 1 403 355 euro apmērā pievienotās vērtības nodokļa segšanai, pieprasīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem.
3.
Valsts administrācijas skolai divu mēnešu laikā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzaicinājuma saņemšanas izstrādāt un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2.3.2.2.i. investīcijas "Valsts un pašvaldību digitālās transformācijas prasmju un spēju attīstība" projekta iesniegumu.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par problēmjautājumiem saistībā ar pašvaldību augstas gatavības investīciju projektu īstenošanu"
23-TA-96
(M. Sprindžuks, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2023. gada 30. jūnijam:
2.1.
atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.2.1. apakšpunktā noteiktajam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām", lai pārskatītu pašvaldībām pieejamo valsts budžeta finansējuma sadalījumu 2022. un 2023. gadā;
2.2.
atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.2.2. apakšpunktā noteiktajam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 112 "Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām", lai daļēji nodrošinātu informatīvā ziņojuma piedāvātā risinājuma īstenošanu tiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem, kuriem 2022. gadā iepirkuma līgums netika noslēgts noteiktajā termiņā un kam netika izmaksāts valsts budžeta finansējums 2022. gadā;
2.3.
atbilstoši informatīvā ziņojuma 2.2.2. apakšpunktā noteiktajam sagatavot un iesniegt Saeimā priekšlikumu likumprojektam "Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā", papildinot to ar jaunu pantu, kas paredz Ministru kabineta 2021. gadā atbalstītajos pašvaldību augstas gatavības investīciju projektos 2022. gadā neizmantoto finansējumu, ko pašvaldības atmaksājušas 2023. gadā, novirzīt Ministru kabineta 2022. gadā atbalstīto projektu pabeigšanai un uzņemto saistību izpildei līdz 2023. gada 31. decembrim;
2.4.
izvērtēt grozījumu nepieciešamību Ministru kabineta 2021. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 242 "Augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu pieteikšanas, izskatīšanas un finansējuma piešķiršanas kārtība", lai nodrošinātu neizmantotā valsts budžeta finansējuma atgūšanu no pašvaldību investīciju projektiem.
40. §
Par neformālajā Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 21.-22. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1473
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei G. Reirei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 21.-22. jūnija neformālajā sanāksmē.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda izveidi"
22-TA-3239
(A. Ašeradens, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Baltijas mazo un vidējo uzņēmumu sākotnējā publiskā piedāvājuma fonda (turpmāk – Fonds) izveidi atbilstoši informatīvajam ziņojumam.  
3.
Atbalstīt Altum dalību Fonda izveidē līdz 20 miljoniem euro apmērā, Fonda pārvaldnieka atlasē un attiecīgu saistošu līgumu un tam pakārtoto dokumentu noslēgšanu.
4.
Saskaņā ar likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 9. panta deviņpadsmitā daļā noteikto palielināt apropriāciju Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 35.00.00 "Valsts atbalsta programmas" 2023. gadā 6 171 062 euro apmērā resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un atbilstoši paredzēt apropriāciju kategorijā "Akcijas un cita līdzdalība pašu kapitālā", lai veiktu ieguldījumu Altum pamatkapitālā Fonda darbības nodrošināšanai. 
5.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 36. §) 3.3. apakšpunktā doto uzdevumu un Ministru kabineta 2022. gada 10. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 26 45. §) 3. punktā doto uzdevumu.
42. §
Informatīvais ziņojums "Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta ("Emergency Assistance") projekta "Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā" ("Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia") īstenošanu"
23-TA-580
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā mehānisma Ārkārtas palīdzības finanšu instrumenta ("Emergency Assistance") projekta "Atbalsts pārvietotajām personām no Ukrainas Latvijā" ("Support to Displaced Persons from Ukraine in Latvia") (turpmāk – projekts) īstenošanai Iekšlietu ministrija ir saņēmusi no Eiropas Komisijas finansējumu 7 800 000 euro apmērā.
3.
Projekta ietvaros saņemto finansējumu 7 800 000 euro apmērā plānot Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.23.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" (CESPI/IEM/047 "Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (Savienības darbības)" un paredzēt šādām institūcijām:
3.1.
Iekšlietu ministrijai ne vairāk kā 5 269 745 euro apmērā;
3.2.
Sabiedrības integrācijas fondam ne vairāk kā 2 000 000 euro apmērā;
3.3.
valsts akciju sabiedrībai  "Valsts nekustamie īpašumi" ne vairāk kā 30 255 euro apmērā;
3.4.
Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ne vairāk kā 500 000 euro apmērā.
4.
Atļaut Iekšlietu ministrijai, ja nepieciešams, precizēt projekta finansējuma sadalījumu starp šī protokollēmuma 3. punktā minētajām institūcijām informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu ietvaros ne vairāk kā 382 243 euro apmērā.
43. §
Informatīvais ziņojums par projektu "Plūdu risku novēršana Jēkabpilī"
23-TA-1121
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa 2.1.3. "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" īstenošanas nosacījumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, kas paredz atbalstu pretplūdu pasākumiem Jēkabpilī, ņemot vērā, ka darbu īstenošana uzskatāma par augsta plūdu riska projektu, kura ieviešanu nevar atlikt uz 2024. gadu. Projektam piešķiramais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nosakāms 10 757 297 euro ar atbalsta likmi 85% un valsts budžeta līdzfinansējums 15% apmērā jeb 1 898 347 euro. Izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanas nosacījumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram virzīt to izskatīšanai Ministru kabinetā kā steidzamu.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, konstatējot, ka projekts "Plūdu risku novēršana Jēkabpilī" neatbilst kādam no nosacījumiem atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" īstenošanu, apstiprināšanas un projektu iesniegumu atlases izsludināšanas kārtību, informēt Ministru kabinetu par radušos situāciju un sniegt priekšlikumus risinājumiem.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ziedojumu nodibinājumam "Svētku fonds" XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku savlaicīgai sagatavošanai un norisei"
23-TA-1461
(N. Puntulis, I. Indriksone, J. Vitenbergs, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu par akciju sabiedrības "Latvenergo" mērķziedojuma 200 000 euro apmērā neatliekamu nodrošināšanu nodibinājumam "Svētku fonds" (reģistrācijas Nr. 40008141991) savlaicīgai XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanai un īstenošanai. 
3.
Finanšu ministram sniegt atļauju šī protokollēmuma 2. punktā minētā mērķziedojuma veikšanai.
4.
Kultūras ministrijai savas kompetences ietvaros nodrošināt XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku sagatavošanas procesu un pārraudzīt tajā iesaistīto Kultūras ministrijas atbildīgo institūciju darbu. Kultūras ministrija ir pilnībā atbildīga par pieprasītā finansējuma pamatotību, lietderīgu un efektīvu izlietojumu XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku izdevumu segšanai.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reforma "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" īstenošanu"
22-TA-2631
(I. Indriksone, E. Valantis, A. Ašeradens, A. Čakša, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformas un investīcijas virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&"” 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.1.i. investīcijas "Pilnvērtīga inovāciju sistēmas pārvaldības modeļa izstrāde un tā nepārtraukta darbināšana" īstenošanu.
3.
Atbalstīt investīcijas īstenošanai nepieciešamo pievienotās vērtības nodokļa līdz 689 512 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Ekonomikas ministrijai finansējumu investīcijas projekta īstenošanai, tai skaitā šī protokollēmuma 3. punktā minētās pievienotās vērtības nodokļa izmaksu segšanai, lūgt pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

5. Ministru kabineta lieta

46. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par Ministru kabineta 2013. gada 26. novembra noteikumiem Nr. 1354)
23-TA-1488
(A. Ašeradens, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

47. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par vienotu pieeju Eiropas Savienības struktūru, biroju un aģentūru mītnesvietu izvēles procesam"
23-TA-1474
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par vienotu pieeju Eiropas Savienības struktūru, biroju un aģentūru mītnesvietu izvēles procesam".
48. §
Par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 20. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1477
(M. Sprindžuks, D. Arāja, E. Rinkēvičs, A. Ķēniņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (pārskats)".
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajai sekretārei A. Geduševai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2023. gada 20. jūnija sanāksmē.
49. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)2028
23-TA-1448 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 19. aprīļa formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)2028.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai ar ko groza Regulu (ES) 648/2012, (ES) 575/2013 un (ES) 2017/1131 attiecībā uz pasākumiem, lai mazinātu pārmērīgas riska pozīcijas attiecībā uz trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem un uzlabotu Savienības tīrvērtes tirgu efektivitātiun Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/65/ES, 2013/36/ES un (ES) 2019/2034 groza attiecībā uz pieeju koncentrācijas riskam ar centrālajiem darījumu partneriem un darījuma partnera riskam atvasināto instrumentu darījumos, kuriem tīrvērte veikta centralizēti"
23-TA-1493 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 648/2012, (ES) 575/2013 un (ES) 2017/1131 attiecībā uz pasākumiem, lai mazinātu pārmērīgas riska pozīcijas attiecībā uz trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem un uzlabotu Savienības tīrvērtes tirgu efektivitāti un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/65/ES, 2013/36/ES un (ES) 2019/2034 groza attiecībā uz pieeju koncentrācijas riskam ar centrālajiem darījumu partneriem un darījuma partnera riskam atvasināto instrumentu darījumos, kuriem tīrvērte veikta centralizēti".
51. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādātais variants)"
23-TA-1494 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (pārstrādātais variants)".
52. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu tiesību aktu pakotnei par iekļaušanu biržas sarakstā"
23-TA-1495 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu tiesību aktu pakotnei par iekļaušanu biržas sarakstā".
53. §
Par 2023. gada 15. jūnija Euro grupas un 2023. gada 16. jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1496 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1.
"ES ekonomikas pārvaldības ietvara reforma: Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par ekonomikas politikas efektīvu koordinēšanu un daudzpusēju budžeta uzraudzību un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1466/97 atcelšanu, Priekšlikums Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanas paātrināšanu un precizēšanu, Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/85 / ES par prasībām dalībvalstu budžeta sistēmām" (pozīcija Nr. 2);
2.2.
"Par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz PVN noteikumiem digitālajā laikmetā" (pozīcija Nr. 1).
3.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 15. jūnija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 16. jūnija sanāksmē.
54. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK, Padomes Direktīvu 1999/37/EK un Direktīvu (ES) 2019/520 attiecībā uz CO2 emisiju klasi lielas noslodzes transportlīdzekļiem ar piekabēm"
23-TA-1497
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai  iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK, Padomes Direktīvu 1999/37/EK un Direktīvu (ES) 2019/520 attiecībā uz CO2 emisiju klasi lielas noslodzes transportlīdzekļiem ar piekabēm".
55. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2023. gada Eiropas semestris: Ieteikumi ES Padomes rekomendācijām par 2023. gada Nacionālajām reformu programmām un Padomes viedokļi par atjaunotām Stabilitātes vai Konverģences programmām"
23-TA-1499
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "2023. gada Eiropas semestris: Ieteikumi ES Padomes rekomendācijām par 2023. gada Nacionālajām reformu programmām un Padomes viedokļi par atjaunotām Stabilitātes vai Konverģences programmām".
56. §
Par Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2023. gada 19. jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1502
(R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1227/2011 un (ES) Nr. 2019/942, lai uzlabotu Savienības aizsardzību pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/943 un (ES) 2019/942, kā arī Direktīvu (ES) 2018/2001 un (ES) 2019/944, lai uzlabotu Savienības elektroenerģijas tirgus modeli".
3.
Klimata un enerģētikas ministram R. Čudaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2023. gada 19. jūnija sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

57. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojumā Nr. 461 "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi""
23-TA-1236 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
58. §
Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai
23-TA-1326 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
59. §
Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai
23-TA-1353 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
60. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420167223
23-TA-1352 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420167223.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420167223. 
61. §
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-20-01
23-TA-1447 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-20-01.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
62. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"
23-TA-1338
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
63. §
Informatīvais ziņojums "Par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā"
23-TA-1382 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 16:10