Ministru kabineta 05.12.2023. sēdes protokols Nr. 60

Ministru kabineta 05.12.2023. sēdes protokols Nr. 60

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Plāna projekts "Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2023.-2026. gadam ieviešanas plāns"
23-TA-754 (IP)
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Parādes ielā 38, Rīgā, nodošanu Iekšlietu ministrijas valdījumā"
23-TA-2219
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 866 "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām""
23-TA-2490
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""
23-TA-2848
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu:
3.1.
Ministru kabineta 2023. gada 31. oktobra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 503 "Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai""" (prot. Nr. 54 31. §) 3. punktā doto uzdevumu;
3.2.
Ministru kabineta 2023. gada 31. oktobra sēdes protokollēmuma "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai""" (prot. Nr. 54 33. §) 3. punktā doto uzdevumu.
4.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" līdz 2024. gada 5. janvārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā"
23-TA-1193
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāku virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. §
Noteikumu projekts "Kontrolpirkuma noteikumi"
21-TA-1707
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai"
23-TA-2217
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2024./2025. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"
23-TA-2305
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Invaliditātes lietu nacionālās padomes nolikums"
23-TA-1022
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām""
23-TA-1058
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kalna Sveķi" Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-2648
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Kalna Sveķi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 011 0117) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 011 0471) 0,01 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 73 euro.
12. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Līčupes" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2492
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Līčupes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 010 0006), Brunavas pagastā, Bauskas novadā, sastāvā esošo zemes vienību (kadastra apzīmējums 4046 010 0095) 0,0252 ha platībā atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 284,76 euro, kas atbilst tās tirgus vērtībai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Tiltiņi" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2684
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Tiltiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 010 0003), Brunavas pagastā, Bauskas novadā, sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4046 010 0092) 0,0142 ha platībā atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 160,46 euro, kas atbilst tās tirgus vērtībai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunstubēri" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2573
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunstubēri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 014 0037), Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0512) 0,94 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0513) 1,46 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0514) 0,98 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0515) 0,37 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 014 0516) 0,10 ha platībā – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 45387 euro (tirgus vērtība 43890 euro, atlikušās (neatsavināmās) daļas vērtības samazinājums 1497 euro).
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežmaļi" Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2685
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežmaļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4046 010 0027), Brunavas pagastā, Bauskas novadā, daļu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 4046 010 0090) 0,0232 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 4046 010 0091) 0,0135 ha platībā – atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 289,93 euro (tirgus vērtība).
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Birzkalni" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-2701
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Birzkalni" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 010 0038) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3827) 0,0900 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3828) 0,3400 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3829) 0,0700 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3830) 0,6000 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3831) 0,0200 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 010 3832) 0,0700 ha platībā Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 12 613,21 euro.
17. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2024. gadā"
23-TA-2412
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 16. augusta noteikumos Nr. 474 "Tieslietu ministrijas nolikums""
23-TA-2332
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
19. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumos Nr. 197 "Valsts kompensācijas reģistra noteikumi""
23-TA-2425
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
20. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 7. februāra noteikumos Nr. 107 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības reģistru""
23-TA-2424
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 23. aprīļa noteikumos Nr. 218 "Noteikumi par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas paraugu""
23-TA-2326
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 814 "Noteikumi par iemaksas apmēru valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai un tās veikšanas kārtību""
23-TA-2330
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumos Nr. 585 "Tiesu administrācijas nolikums""
23-TA-2333
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""
23-TA-2496
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 811 "Noteikumi par personas īpašuma stāvokļa un ienākumu līmeņa atbilstību valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanai un pieprasījuma veidlapas paraugu""
23-TA-2327
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību""
23-TA-2423
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos Nr. 165 "Noteikumi par finansiālā atbalsta pieprasīšanas un izmaksāšanas kārtību""
23-TA-2323
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 25. septembra noteikumos Nr. 641 "Noteikumi par iesnieguma veidlapu paraugiem juridiskās palīdzības līguma slēgšanai""
23-TA-2422
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 8. jūlija noteikumos Nr. 388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""
23-TA-661
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra noteikumos Nr. 64 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""
22-TA-2794
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""
23-TA-2868
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 27. oktobra rīkojumā Nr. 699 "Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skudras Buividi" pārņemšanu valsts īpašumā""
23-TA-2797
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-2961
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādi, 2023.-2025. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumos Nr. 293 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.4. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2493
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus līgumā ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē līguma par projekta īstenošanu grozījumus līdz 2023. gada 31. decembrim.
4.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izmaksāt maksājumus pirms nefunkcionējošā projekta pabeigšanas par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 460 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2923
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par palīdzības sniegšanu Ukrainai"
23-TA-3002
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-2907
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
38. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 24. aprīļa rīkojumā Nr. 198 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 13.0. versija)""
23-TA-2860
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.01.00 "Profesionālās izglītības programmu īstenošana" un Kultūras ministrijas budžeta programmu 20.00.00 "Kultūrizglītība""
23-TA-2924
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai""
23-TA-2195
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā""
23-TA-2221
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
42. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-2964
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Konceptuāli atbalstīt, ka Zāļu valsts aģentūras ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības 10 529 euro apmērā novirza uz Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 70.06.00 "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" Pārtikas un veterinārajam dienestam, lai nodrošinātu projekta Nr. EU4H-2021-JA-11 "Joint Action on quality of medicines and implementation of the pharmaceutical legislation/strategy – Proposal" īstenošanu.
4.
Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2545
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās par projekta īstenošanu.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētajā gadījumā atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pirms projektu pabeigšanas izmaksāt maksājumus par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2522
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās vai līgumā par projektu īstenošanu, lai nodrošinātu projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēju līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem vienošanās vai līgumā par projekta īstenošanu.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētajā gadījumā atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pirms projektu pabeigšanas izmaksāt maksājumus par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 22. augusta noteikumos Nr. 498 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3. pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi""
23-TA-2607
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda sadarbības iestādei veikt grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, lai nodrošinātu projekta pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja līdzekļiem, ja finansējuma saņēmējs ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim iesniedz sadarbības iestādē priekšlikumus grozījumiem līgumā par projekta īstenošanu.
4.
Šī protokollēmuma 3. punktā minētajā gadījumā atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pirms projektu pabeigšanas izmaksāt maksājumus par faktiski veiktajiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim.
46. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 641 "Eiropas Savienības ārkārtas atbalsta piešķiršanas noteikumi lauksaimniekiem augļu un ogu, piena un gaļas liellopu, aitu, kazu un zirgu audzēšanas nozarē""
23-TA-2996
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 8. jūnija rīkojumā Nr. 336 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"""
23-TA-3060
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-2759
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka uz 2023. gada 28. novembri budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", ņemot vērā ar Finanšu ministrijas rīkojumiem un Ministru kabineta lēmumiem pārdalīto finansējumu, pieejamais līdzekļu atlikums ir 39 180 538 euro. Veicot rīkojumā ietverto apropriācijas pārdali 13 291 911 euro apmērā no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta programmām un apakšprogrammām uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pieejamais atlikums būs 52 472 449 euro.
4.
Noteikt, ka ministrijas un citas centrālās valsts iestādes var gatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā virzīt apropriācijas pārdales tādiem pasākumiem pamatfunkciju izdevumu ietvaros, kas ir vērsti uz reorganizācijas un taupības ieviešanu, kas turpmāk dod iespēju efektivizēt procesus un samazināt nepieciešamo finansējumu un saistību izpildi, neradot ietekmi uz turpmākiem gadiem.
49. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-3000
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-2949
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrijas resora izdevumi 2023. gadā, kas saistīti ar kiberdrošības stiprināšanu, ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
51. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Satiksmes ministrijas budžetu"
23-TA-2942
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
52. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-3091
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
53. §
Likumprojekts "Par Uzlaboto pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses"
23-TA-2947
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt Uzlabotā pamatnolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Čīles Republiku, no otras puses (turpmāk – Nolīgums), parakstīšanu.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci L. Līci-Līcīti parakstīt Nolīgumu.
3.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4.
Ārlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā noslēgto Nolīgumu, precizēto likumprojektu un aktualizēto anotāciju.
5.
Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
54. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 29. marta noteikumos Nr. 188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""
23-TA-1942
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda sadarbības iestādei veikt grozījumus vienošanās vai civiltiesiskajos līgumos par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta īstenošanu, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 5.2.-5.4. apakšpunktā minēto ERAF projektu pabeigšanu pēc 2023. gada 31. decembra, nosakot tos par nefunkcionējošiem projektiem.
4.
Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" (turpmāk – 5.6.1. SAM) ietvaros apstiprināto šī protokollēmuma 5. punktā minēto projektu īstenošanu 2023. gadā nodrošināt atbilstoši piešķirtajiem ERAF un valsts budžeta līdzekļiem.
5.
Atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pirms projektu pabeigšanas izmaksāt maksājumus par faktiskiem izdevumiem, kas finansējuma saņēmējam radušies līdz 2023. gada 31. decembrim, šādiem 5.6.1. SAM projektiem:
5.1.
"Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" Nr. 5.6.1.0/17/I/005; 
5.2.
"Prototipēšanas darbnīcas "Riga Makerspace" izveide nekustamajā īpašumā A.Briāna ielā 13, Rīgā" Nr. 5.6.1.0/17/I/004;
5.3.
"Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu un mēģinājuma zāles kompleksa izveide Lubānas ielā 80, Rīgā" Nr. 5.6.1.0/17/I/003;
5.4.
"Kultūras un sporta kvartāla izveide centra Grīziņkalna apkaimē" Nr. 5.6.1.0/17/I/001.
6.
Kultūras ministrijai kā atbildīgajai iestādei sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju, lai šī protokollēmuma 5.1. apakšpunktā minēto 5.6.1. SAM projektu "Starpdisciplinārā izglītības, kultūras un radošo industriju atbalsta centra "TabFab" izveide nekustamajā īpašumā Miera ielā 58a, Rīgā" Nr. 5.6.1.0/17/I/005 (turpmāk – projekts) pabeigtu atbilstoši Eiropas Komisijas “Vadlīniju par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par pārrobežu sadarbības programmu saskaņā ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA II) (2014.-2020. gada periodā) (2022/C 474/01) slēgšanu" 6. sadaļai "Noteiktu darbību pakāpeniska īstenošana divos plānošanas periodos", projekta darbības pakāpeniski īstenojot divos Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas periodos. Projekta otrā posma īstenošanai nepieciešamo ERAF finansējumu ir plānots nodrošināt no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošā 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, apmācības un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp, veicinot noturību izglītošanā un apmācībā attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.8. pasākuma "Augstskolu studiju vides modernizācija" (turpmāk – 4.2.1.8. pasākums).
7.
Noteikt, ka līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 4.2.1.8. pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu līdz 1 728 897,36 euro (bez PVN) apmērā finansējuma saņēmējam atbalstāmo darbību īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". 
8.
Ja izmaksas, kas veiktas šī protokollēmuma 6. punktā minētā risinājuma ietvaros, netiek attiecinātas no ERAF finansējuma, Kultūras ministrijai nekavējoties sagatavot  un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā sniegt detalizētu aprakstu par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, kā arī fiskāli neitrālus priekšlikumus par turpmāko iespējamo risinājumu.
9.
Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju turpināt darbu iespējamā risinājuma sagatavošanā, lai šī protokollēmuma 5. punktā minētos projektus, kurus nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim, sadalītu posmos, to īstenošanu pabeidzot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam ietvaros.
10.
Pieņemt zināšanai, ka šī protokollēmuma 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētie 5.6.1. SAM projekti tiks pabeigti, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmējam 2022. gadā piešķirto finansējumu saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto valsts budžeta finansējumu atbilstoši informatīvajam ziņojumam "Par visiem aktuālajiem kultūras nozares infrastruktūras projektiem" (izskatīts Ministru kabineta 2022. gada 4. oktobra sēdē (prot. Nr. 51 33. §), savukārt 5.4. apakšpunktā minētais 5.6.1. SAM projekts tiks pabeigts, īstenojot projekta darbības pēc 2023. gada 31. decembra par finansējuma saņēmēja rīcībā esošo finansējumu.
55. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-2988
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
56. §
Likumprojekts "Grozījums Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā"
23-TA-2838
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
57. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-3069
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

58. §
Rīkojuma projekts "Par Induli Krēķi"
23-TA-2501
(A. Sprūds, I. Krēķis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
59. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2792
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5. komponentes "Ekonomikas transformācija un produktivitātes reforma" 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" otrās kārtas "Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti" ietvaros īstenoto investīcijas projektu pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 7 231 414 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Ņemot vērā Ministru kabineta 2022. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 903 "Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas reorganizāciju" 11. punktā noteikto, Izglītības un zinātnes ministrijai koordinēt profesionālās bakalaura studiju programmas "Sporta zinātne", profesionālās maģistra studiju programmas "Sporta zinātne", pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Sporta un izglītības darba speciālists", profesionālās bakalaura studiju programmas "Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība" un doktorantūras studiju programmas "Sporta zinātne" īstenošanu, tai skaitā kompetences ietvaros veikt nepieciešamos pasākumus finansējuma un resursu piesaistei, lai novērstu šo studiju programmu īstenošanai nepieciešamās infrastruktūras neatbilstību normatīvo aktu prasībām.
60. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti" 4.2.3.4. pasākuma "Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā" īstenošanas noteikumi"
23-TA-139
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 4.2.3.4. pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai, kas radušās ne agrāk kā 2023. gada 1. maijā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai kā 4.2.3.4. pasākuma plānotajam finansējuma saņēmējam 149 000 euro apmērā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4.
Ņemot vērā, ka uzsāktās valsts pārvaldes atlīdzības reformas ietvaros tiek īstenotas būtiskas pakāpeniskas izmaiņas valsts pārvaldes iestāžu darbinieku atalgojumā, kā arī lai nodrošinātu noteikto vienkāršoto izmaksu izveides pamatprincipu piemērošanu 4.2.3.4. pasākuma īstenošanā, Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2025. gada 30. jūnijam nodrošināt vienkāršoto izmaksu metodikas izstrādi un apstiprināšanu 4.2.3.4. pasākuma projekta vadības un īstenošanas personāla izmaksām.
5.
Ja izmaksas, kas 4.2.3.4. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīt detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, kā arī sniegt fiskāli neitrālu priekšlikumu/aprakstu situācijas risinājumam, lai turpinātu projekta īstenošanu.
61. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa rīkojumā Nr. 226 "Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim""
23-TA-2689
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
62. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa  "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.6. pasākuma "Nodarbinātības valsts aģentūras veiktspējas stiprināšana un pakalpojumu modernizēšana" īstenošanas noteikumi"
23-TA-740
(U. Augulis, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Līdz Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansētā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot visu darba meklētāju, jo īpaši jauniešu – it sevišķi, īstenojot Garantiju jauniešiem –, ilgstošo bezdarbnieku un darba tirgū nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, un ekonomiski neaktīvo personu piekļuvi nodarbinātībai un aktivizācijas pasākumiem, kā arī veicinot pašnodarbinātību un sociālo ekonomiku" 4.3.3.6. pasākuma (turpmāk – 4.3.3.6. pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē atļaut Labklājības ministrijai,  pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumu Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" 24.2. apakšpunktu, veikt finanšu līdzekļu pārdali no  budžeta  resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 63.08.00 "Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projektu un pasākumu īstenošana (2021-2027)":
3.1.
ne vairāk kā 50 000 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.3.6. pasākuma īstenošanas uzsākšanu un priekšfinansēšanu 2023. gadā;
3.2.
ne vairāk kā 330 000 euro apmērā, lai nodrošinātu 4.3.3.6. pasākuma īstenošanas priekšfinansēšanu 2024. gada pirmajā pusē.
4.
Ja izmaksas, kas 4.3.3.6. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā ietvert detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, kā arī par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
63. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"
23-TA-167
(U. Augulis, I. Alliks, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ja izmaksas, kas Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.1. pasākumā "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, Labklājības ministrijai nekavējoties sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā norādīt detalizētu aprakstu par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
64. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
23-TA-1024
(U. Augulis, R. Blese, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
65. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa Nr. 4.3.4. "Sekmēt aktīvu iekļaušanu, lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, nediskriminēšanu un aktīvu līdzdalību, kā arī uzlabotu nodarbināmību, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām" 4.3.4.7. pasākuma "Nodarbināmības priekšnosacījumu nodrošināšana ieslodzītajiem, pilnveidojot resocializācijas sistēmas efektivitāti, sekmējot bijušo ieslodzīto iekļaušanos, vienlīdzīgas iespējas un aktīvu līdzdalību" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1175
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ieslodzījuma vietu pārvaldē uz projekta īstenošanas laiku izveidot divpadsmit jaunas amata vietas projekta darbību veikšanai.
66. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""
23-TA-2935
(A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

67. §
Plāna projekts "Par Organizētās noziedzības novēršanas un apkarošanas plānu 2023.-2025. gadam"
23-TA-533
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Informatīvie ziņojumi

68. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās misijās un operācijās 2023.-2025. gadā"
23-TA-1803
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas civilo ekspertu dalību starptautiskajās civilajās misijās un operācijās 2023.–2025. gadā, nodrošinot gadā kopskaitā līdz 30 ekspertu dalību.
69. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 12 21. §) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""" 3. punktā noteiktā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu""
22-TA-3528
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 12  21. §) "Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. jūlija rīkojumā Nr. 347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai""""" 3. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
70. §
Informatīvais ziņojums "Aktualizētais Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam projekts un tā kopsavilkuma iesniegšana Eiropas Komisijā izvērtēšanai"
23-TA-1961
(K. Melnis, A. Timofejeva, A. Ašeradens, A. Krauze, V. Valainis, A. Sprūds, A. K. Kariņš, B. Vitajevska-Baltvilka, V. Kinna, E. Kušners, I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai trīs darbdienu laikā nodrošināt informatīvā ziņojuma 1. pielikumā iekļautās informācijas iesniegšanu Eiropas Komisijā rekomendāciju saņemšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai un Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju līdz 2023. gada 31. decembrim aktualizēt  attiecīgo Nacionālās enerģētikas un klimata padomes darba grupu sastāvu un uzdevumus un sasaukt minētās darba grupas. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sasaukt Aprites ekonomikas un atkritumu apsaimniekošanas darba grupu. Ministrijām nodrošināt attiecīgo Nacionālās enerģētikas un klimata padomes darba grupu un Aprites ekonomikas un atkritumu apsaimniekošanas darba grupas sanāksmes vismaz vienu reizi mēnesī.
4.
Klimata un enerģētikas ministrijai, koordinējot un metodiski atbalstot darbu ar šī protokollēmuma 3.punktā minētajām darba grupām, nodrošināt informatīvā ziņojuma 2. pielikumā iekļautā dokumenta projekta "Aktualizētais Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.–2030. gadam" (turpmāk – Plāns) sagatavošanu:
4.1.
piedāvājot un izvērtējot papildu pasākumus, tai skaitā finansēšanas avotus, rezultatīvos rādītājus, potenciālo ietekmi uz Plānā noteiktajiem mērķrādītājiem Plānā noteikto mērķu sasniegšanai;
4.2.
nodrošinot diskusijas ar sociālajiem partneriem, iesaistītajām pusēm un sabiedrību attiecīgās darba grupas atbildības jautājumos;
4.3.
izvērtējot sociālo partneru, iesaistīto pušu un sabiedrības sniegtos priekšlikumus Plāna pilnveidošanai un sniedzot vērtējumu par to iekļaušanu Plānā.
5.
Klimata un enerģētikas ministrijai nodrošināt darba grupu piedāvāto pasākumu apkopošanu konsolidētā Plānā un Plāna sabiedrisko apspriedi.
6.
Ekonomikas ministrijai atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 25. oktobra noteikumu Nr. 675 "Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas, prognožu sistēmas un sistēmas ziņošanai par pielāgošanos klimata pārmaiņām izveidošanas un uzturēšanas kārtība" 29. punktam līdz 2024. gada 3. maijam nodrošināt Plānā iekļauto pasākumu ekonomiskās ietekmes izvērtēšanu.
7.
Klimata un enerģētikas ministrijai sadarbībā ar nozaru ministrijām, iesaistot sociālos partnerus un sabiedrību, ņemot vērā Eiropas Komisijas sniegtās rekomendācijas, pilnveidot Plānu, un klimata un enerģētikas ministram līdz 2024. gada 21. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt Plānu izskatīšanai Ministru kabinetā.
8.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu:
8.1.
Ministru kabineta 2021. gada 14. septembra sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālā plāna projekta izstrādi un plānotajām investīcijām Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda Darbības programmas sestajā politikas mērķī"" (prot. Nr. 61 46. §) 4. punktā doto uzdevumu;
8.2.
Ministru kabineta 2022. gada 31. maija sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Kompleksa atbalsta sistēma biometāna ražošanai un izmantošanai"" (prot. Nr. 29 49. §) 3. punktā doto uzdevumu;
8.3.
Ministru kabineta 2023. gada 8. augusta sēdes protokollēmuma "Informatīvais ziņojums "Par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi"" (prot. Nr. 38 93. §) 2. punktā doto uzdevumu.
71. §
Informatīvais ziņojums "Par iespējām nodrošināt nacionālā sociālo inovāciju kompetences centra darbību"
23-TA-2286
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt Sabiedrības integrācijas fondu par atbildīgo institūciju uz nenoteiktu laiku par sociālo inovāciju kompetences centra darbības nodrošināšanu, darbības uzsākšanai 2024. gadā iesniedzot projekta pieteikumu atklātā Eiropas Savienības projektu konkursā "Eiropas Sociālā fonda + Sociālās inovācijas + nacionālo sociālo inovāciju kompetences centru projektu konkurss" (turpmāk – nacionālo sociālo inovāciju kompetences centru projektu konkurss)”, finansējuma piešķiršanas gadījumā piesaistot sociālo inovāciju kompetences centra darbībai personālu uz noteiktu laiku (vismaz vienu darbinieku, taču ne vairāk kā trīs darbiniekus uz trīs gadiem).
3.
Finanšu ministrijai informēt Eiropas Komisiju par nacionāli noteikto sociālo inovāciju kompetences centru, sniedzot apstiprinājuma vēstuli Sabiedrības integrācijas fondam piedalīties nacionālo sociālo inovāciju kompetences centru projektu konkursā, nosakot kā sadarbības partneri Labklājības ministriju un biedrību "Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija".
4.
Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrības integrācijas fondam, īstenojot sociālo inovāciju kompetences centra funkciju, papildus uz noteiktu laiku (trīs gadiem) būs nepieciešamas trīs jaunas amata vietas.
5.
Jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu sociālo inovāciju kompetences centra darbības nodrošināšanai ar 2025. gadu skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.
72. §
Informatīvais ziņojums "Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku pašu ieņēmumu atlikumu un nepieciešamo finansējumu Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei"
23-TA-3086
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 2 1. §) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023.–2025. gadam"" 15. punktu.
3.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku pašu ieņēmumu atlikumu 1 465 189 euro apmērā novirzīt Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei. Atļaut pašu ieņēmumu atlikumu izmantot 2024. gadā, pieprasot to normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
4.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadā Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 21.00.00 "Kultūras mantojums" ietvaros, samazinot finansējumu 2023.–2025. gada prioritārajam pasākumam "Kultūras mantojuma ilgtspēja" informatīva videomateriāla par latviešu leģionāriem izpētei un sagatavošanai 300 000 euro apmērā un novirzot to Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei.
5.
Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam.
6.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par apropriācijas pārdali atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktam un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.
73. §
Informatīvais ziņojums "Par tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūvi"
23-TA-2741
(A. Sprūds, U. Augulis, I. Stepanova, A. Ašeradens, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija (VSIA "Latvijas Valsts ceļi") slēgs līgumu ar Limbažu novada pašvaldību par būvprojekta "Tilts pār Salacu A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km" iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un būvdarbu iepirkuma procedūru.
3.
Satiksmes ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktam un iesniegt Valsts kancelejā.
4.
Satiksmes ministrijai aicināt Limbažu novada pašvaldību izvērtēt iespēju būvprojekta "Tilts pār Salacu A1 (E67) Rīga-Ainaži 91,10 km" ietvaros paredzētā pagaidu tilta izbūvei izmantot valsts īpašumā esošos saliekamos tiltus.
5.
Militārās mobilitātes projektu konkursa pieteikuma apstiprināšanas gadījumā Satiksmes ministrijai (VSIA "Latvijas Valsts ceļi") ierosināt EISI piešķīruma līguma  grozījumus, lai nodrošinātu VSIA "Latvijas Valsts ceļi" kā līguma partnera iesaisti projekta izpildē.
6.
Ja EISI finansējums projektam nebūs pieejams, tad ņemot vērā tilta nozīmi civilās un militārās mobilitātes nodrošināšanā un nepieciešamību savlaicīgi īstenot projektu, Satiksmes ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par tilta un A1 maršrutā tiltam piegulošās ielas pārņemšanu valsts īpašumā un alternatīvus priekšlikumus par finansējuma nodrošināšanu projekta īstenošanai indikatīvi 18 milj. euro, paredzot Eiropas Savienības fondu vai citu ārvalstu finanšu palīdzības instrumentu finansējuma piesaisti vai finansējuma nodrošināšanu Satiksmes ministrijas pieejamo valsts budžeta līdzekļu ietvaros, izvērtējot piešķirtā finansējuma faktisko izpildi.

6. Ministru kabineta lieta

74. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par nepieciešamību precizēt tiesisko regulējumu attiecībā uz NBS iesaistes atlīdzināšanu pastiprināta robežapsardzības režīma īstenošanas pasākumos)
23-TA-3097
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
75. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par problemātiku Iekšlietu ministrijai plānotā finansējuma 2024. gadam un vidēja termiņa budžeta ietvaram)
23-TA-3017
(A. K. Kariņš, D. Trofimovs, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Iekšlietu ministrijai papildināt atbildes projektu ar tekstu, ka Noziedzības novēršanas padomes 2023. gada 30. novembra sēdē tika skatīts Iekšlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojuma projekts "Par konceptu nepieciešamajiem pasākumiem, lai pilnveidotu korupcijas novēršanu un apkarošanu ministriju padotības iestādēs un nodrošinātu ātru, taisnīgu un efektīvu kriminālprocesu norisi un lietderīgu izmeklēšanas iestāžu resursu izmantošanu" (ierobežotas pieejamības informācija) un, ņemot vērā Noziedzības novēršanas padomes sēdē izskanējušos priekšlikums un viedokļus, atbildīgajām institūcijām dots uzdevums līdz 2024. gada 1. februārim iesniegt Noziedzības novēršanas padomē vienotu redzējumu, lai risinātu jautājumu par izmeklēšanas iestāžu resursu lietderīgu izmantošanu, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
76. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par problemātiku Nacionālo bruņoto spēku ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu reģistrācijā)
(E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

77. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2023. gada 28. septembra Argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2100
23-TA-2991 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju par Eiropas Komisijas 2023. gada 28. septembra Argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2021)2100.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2024. gada 31. janvārim izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu atbilstošai Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Direktīvā 2012/13/ES par tiesībām uz informāciju kriminālprocesā 7. panta 1. punkta prasību pārņemšanai.
78. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Spānijas prezidentūras priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par šaujamieroču, to būtisku sastāvdaļu un munīcijas importa, eksporta un tranzīta pasākumiem un ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols) (pārstrādāta redakcija, prezidentūras kompromisa teksts)"
23-TA-3094
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Spānijas prezidentūras priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par šaujamieroču, to būtisku sastāvdaļu un munīcijas importa, eksporta un tranzīta pasākumiem un ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols) (pārstrādāta redakcija, prezidentūras kompromisa teksts)".
79. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021.-2027. gadam vidusposma pārskatu"
23-TA-3104
(A. K. Kariņš, V. Valainis, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu shēmas 2021-2027. gadam vidusposma pārskatu".
80. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 11. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem un Austrumu partnerības ārlietu ministru sanāksmi
23-TA-3105
(A. K. Kariņš, A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministram A. K. Kariņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 11. decembra sanāksmē un Austrumu partnerības ārlietu ministru sanāksmē.
81. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 12. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3106
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 12. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības paplašināšanos".
82. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aktualitātēm
23-TA-3107
(A. K. Kariņš, A. Ašeradens, B. Bāne, E. Balševics, A. Pelšs, A. Krauze, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus: svītrot 21. lappusē otro rindkopu un piektās rindkopas pēdējo teikumu, kā arī 23. lappusē pirmajā rindkopā vārdu "steidzams", un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3.
Ārlietu ministrijai izstrādāt pozīciju par Eiropas Savienības daudzgadu budžetu pēc 2027. gada, kurā iekļauta analīze un nostāja par Latvijai būtiskām interesēm, tajā skaitā Eiropas Savienības politiku nākotni, pielāgojoties Eiropas Savienības paplašināšanai,  un pēc saskaņošanas ar visām nozaru ministrijām iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2024. gada 30. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministra kabinetā priekšlikumus par NUTS 2 klasifikācijas pilnveidošanu, lai reģionus veidotu teritorijas ar līdzīgāku IKP un NUTS 2 iedalījuma izmantošana būtu objektīvāka attīstības plānošanas procesā.
83. §
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas padomes (pētniecība, kosmoss) 2023. gada 8. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3110
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par 2023. gada 8. decembra Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 8. decembra sanāksmē.
84. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 7. decembra Euro grupas un 2023. gada 8. decembra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3130 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministrijas parlamentārai sekretārei K. Plokai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 7. decembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 8. decembra sanāksmē.
85. §
Par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2023. gada 7. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3142
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumu satvara izveidi Eiropas neto nulles emisiju tehnoloģiju produktu izgatavošanas ekosistēmas stiprināšanai (Neto nulles emisiju industrijas akts)".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par tādu produktu aizliegšanu Savienības tirgū, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu".
4.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram J. Miezainim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2023. gada 7. decembra sanāksmē.
86. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 10.-11. decembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-3120 (IP)
(A. Krauze, A. K. Kariņš, A. Ašeradens, I. Gailīte, M. Trons, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 3 "Lauksaimniecības tirgu stāvoklis saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un iespējamie risinājumi situācijas stabilizēšanai".
3.
Zemkopības ministrijai precizēt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 3, svītrojot 7. lappusē otro rindkopu un akcentējot jautājumu par Eiropas Savienības vienotas pozīcijas nepieciešamību, un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.   
4.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Kopsavilkums par Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskajiem plāniem 2023.–2027. gadam: kopīgi centieni un kolektīvās ambīcijas"".
5.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par augu reproduktīvā materiāla ražošanu un tirdzniecību Savienībā, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031, 2017/625 un 2018/848, un ar ko atceļ Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/53/EK, 2002/54/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/ EK, 2008/72/EK un 2008/90/EK (Regula par augu reproduktīvo materiālu)".
6.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par meža reproduktīvā materiāla ražošanu un tirdzniecību un ar ko groza Regulu (ES) 2016/2031 un 2017/625 un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 1999/105/EC (Regula par meža reproduktīvo materiālu)".
7.
Zemkopības ministram A. Krauzem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 10.-11. decembra sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

87. §
Informatīvais ziņojums "Par potenciālu starptautisko ieguldījumu strīdu"
23-TA-2754 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
88. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Jaunmālkalni" Rembates pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"
23-TA-2142
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt  nekustamā īpašuma ''Jaunmālkalni'' (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7484 003 0093) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 003 0179) 5,49 ha platībā – atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 11 436 euro (tirgus vērtība – 11 436 euro).
89. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO) Aizsardzības Inovācijas Akseleratora Ziemeļatlantijas reģionam (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA)) iniciatīvā"
23-TA-2532 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
90. §
Informatīvais ziņojums "Programmas "Apgrozāmo līdzekļu iegāde lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un  akvakultūras  produkcijas ražošanai" rādītāju novērtējums"
23-TA-2904 (IP)
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
91. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju iegūt izšķirošu ietekmi nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā"
23-TA-3052 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:50