Valsts sekretāru 31.03.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 11

Valsts sekretāru 31.03.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 11

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem"
22-TA-583
(E. Balševičs, R. Vesere, J. Miķelsons, S. Sproģe, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projektu, paredzot tā spēkā stāšanos 2022.gada 1.jūlijs, un precizēto noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju attiecībā uz SIA "Vidusdaugavas SPAAO" uzņemtajām finansiālām saistībām un turpmākām biznesa perspektīvām, jaunu atkritumu apsaimniekošanas reģionu kontekstā.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1.
likumprojektu par grozījumu Atkritumu apsaimniekošanas likumā, lai noteiktu pārejas periodu, kurā pašvaldības administratīvajā teritorijā radītos sadzīves atkritumus līdz jaunu atkritumu apsaimniekošanas reģionu darbības nodrošināšanai apglabā tajā sadzīves atkritumu poligonā vai nodod tos attiecīgajās pārkraušanas stacijās, kur tas tika darīts līdz 2022. gada 1. jūlijam;
3.2.
informatīvo ziņojumu par aktuālo situāciju attiecībā uz SIA "Vidusdaugavas SPAAO" uzņemtajām finansiālām saistībām un turpmākām biznesa perspektīvām, jaunu atkritumu apsaimniekošanas reģionu kontekstā.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"
22-TA-194
(B. Bāne, I. Bērziņa, D. Trofimovs, D. Gaile, I. Beināre, J. Garisons, E. Matulis, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Finanšu ministrijai:
2.1.
precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4.punkta un informatīvā ziņojuma redakciju, paredzot, ka autotransporta līdzekļu iegādes un transporta pakalpojumu iepirkumu organizēšana notiek centralizēti resora ietvaros;
2.2.
saskaņot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5. punkta redakciju ar Ekonomikas ministriju un, ja nepieciešams, attiecīgi precizēt  informatīvā ziņojuma redakciju;
2.3.
atbilstoši Konkurences padomes priekšlikumam papildināt informatīvo ziņojumu ar informāciju par pasākumiem, lai nacionālajā līmenī netiktu kavēta konkurence;
2.4.
precizēto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:10