Valsts sekretāru 18.04.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 12

Valsts sekretāru 18.04.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 12

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Šņucins

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Bekmanis

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietnieks ‒ I. Ilgaža

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Atbildības noteikšana par "Padomes secinājumiem par brīvu, atklātu un informētu demokrātisku debašu stiprināšanu un aizsardzību""
24-TA-906
(A. Pelšs, B. Zakevica, Z. Vāgnere, I. Ilgaža, J. Bekmanes, I. Gailīte)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt Kultūras ministriju kā koordinējošo iestādi par Padomes secinājumiem par brīvu, atklātu un informētu demokrātisku debašu stiprināšanu un aizsardzību.
3.
Noteikt Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju kā līdzatbildīgās iestādes.
4.
Noteiktais atbildības sadalījums par "Padomes secinājumiem par brīvu, atklātu un informētu demokrātisku debašu stiprināšanu un aizsardzību" nerada precedentu attiecībā uz tālākiem tiesību aktu un politikas dokumentu priekšlikumiem, kuros atbildība tiks noteikta atbilstoši katras iestādes kompetencei.
5.
Ņemot vērā panākto vienošanos par ministriju atbildības noteikšanu, Valsts kancelejai pabeigt projekta 24-TA-906 lietu.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:20