Ministru kabineta 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 40

Ministru kabineta 15.08.2023. sēdes protokols Nr. 40

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2022. gadā"
23-TA-10s
(I. Mūrniece, M. Kučinskis, L. Meņģelsone, J. Vitenbergs, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2.
Aizsardzības ministrijai līdz 2024. gada 1. aprīlim sagatavot informatīvo ziņojumu "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2023. gadā".
2. §
Par Ministru kabineta 2023. gada 7. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 6 2. §) 2. punktā dotā uzdevuma izpildi
23-TA-11s
(I. Lībiņa-Egnere, A. Ašeradens, M. Kučinskis, I. Mūrniece,  A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (slepeni).
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Aizsardzības ministrijai pēc informatīvajā ziņojumā norādītās informācijas saņemšanas sagatavot precizējošu informatīvo ziņojumu ar rīcības plānu un finanšu aprēķiniem jautājuma risinājumam un attiecīgu tiesību akta projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par komisijas ziņojumu"
23-TA-1955 (IP)
(J. Citskovskis, M. Kučinskis, L. Meņģelsone, D. Šmits, I. Lībiņa-Egnere, I. Mūrniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Aizsardzības ministrijai izvērtēt komisijas ziņojuma (ierobežotas pieejamības informācija) nolēmuma 2. un 3. punktu.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, Nacionālās drošības padomei un Valsts kontrolei.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis""
23-TA-197
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 16. jūnija rīkojumā Nr. 346 "Par atklātu konkursu uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu un tā pretendentu atlases komisiju""
23-TA-1618
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 10. janvāra noteikumos Nr. 10 "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.2.i. investīcijas "Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā" īstenošanas noteikumi""
23-TA-875
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"
22-TA-2819
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-3241), likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" (22-TA-3246) un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (22-TA-3247). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-3241), likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" (22-TA-3246) un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (22-TA-3247) (likumprojektu pakete). 
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā"
22-TA-3241
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-2819), likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" (22-TA-3246) un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (22-TA-3247). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-2819), likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" (22-TA-3246) un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (22-TA-3247) (likumprojektu pakete). 
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā"
22-TA-3246
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-2819), likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-3241) un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (22-TA-3247). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-2819), likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-3241) un likumprojektu "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā" (22-TA-3247) (likumprojektu pakete). 
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"
22-TA-3247
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-2819),  likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-3241) un  likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" (22-TA-3246).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā" (22-TA-2819),  likumprojektu "Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā" (22-TA-3241) un  likumprojektu "Grozījumi Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā" (22-TA-3246) (likumprojektu pakete).
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Akadēmijas ielā 5 un 5A, Jelgavā, pārdošanu"
23-TA-1743
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""
23-TA-1125
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-1922 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemta 51 persona.
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-1807
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-1737
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-1818
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrijas resora izdevumi 2023. gadā, kas saistīti ar kiberdrošības stiprināšanu, ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalna ielā 7, Zilupē, Ludzas novadā, nodošanu bez atlīdzības Ludzas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-1416
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumos Nr. 173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""
23-TA-1286
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā""
23-TA-981
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā izsniedz, uz laiku aptur vai anulē speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes komercpārvadājumu veikšanai ar autotransportu un izsniedz pārvadājumu vadītāja profesionālās kompetences sertifikātus""
23-TA-982
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumos Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas pārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem""
23-TA-983
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Drabešu pagastā, Cēsu novadā, daļu pirkšanu gājēju un velosipēdistu celiņa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts reģionālo autoceļu P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" posmā 39,70.–40,95. km"
23-TA-1652
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Svempi 1" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4246 002 0057) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 002 0743) 0,3523 ha platībā – Drabešu pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 10 780,38 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Veldres" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4246 002 0435) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4246 002 0760) 0,0334 ha platībā – Drabešu pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 049,56 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1 449,56 euro un kompensējamie zaudējumi 600,00 euro.
23. §
Noteikumu projekts "Cilvēkiem paredzēto medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu un in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču veiktspējas pētījumu veikšanas kārtība"
21-TA-1661
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""
22-TA-2557
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums""
23-TA-996
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-1374
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2023. gada budžeta apstiprināšanu"
23-TA-1750
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes – Zāļu valsts aģentūras neizmantoto 2022. gada maksas pakalpojumu līdzekļu atlikumu uz 2023. gada 1. janvāri 154 604 euro apmērā pārskaita Veselības ministrijai uz valsts budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu Finanšu un saimniecisko resursu vadības sistēmas "Horizon" uzturēšanu, vienotās MicroStrategy sistēmas un BI risinājuma gada uzturēšanu un vienotās dokumentu vadības sistēmas "Namejs" uzturēšanu.
4.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam" noteikto apropriāciju.
28. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 66 41. §) "Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu izlietojumu un izlietojuma prognozēm, un vakcīnu atlikumiem"" 3., 4. un 5. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
23-TA-1413
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2022. gada 20. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 66 41. §) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 3., 4. un 5. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
23-TA-527
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30. §
Noteikumu projekts "Programmas "Iespējkapitāla ieguldījumi" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2520
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2027. gada 31. decembrim informēt Finanšu ministriju, ja noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā atmaksu finansējuma vietā pilnībā vai daļēji tiek ierosināts izmantot nākamā Eiropas Savienības fondu 2028.-2034. gada plānošanas perioda finansējumu.
31. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1. "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija"  investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" projekta "Tehniskā nodrošinājuma un digitālo risinājumu ieviešana izmeklēšanas procesa efektīvai darbībai, sabiedriskās kārtības un drošības monitoringa uzlabošanai" pases apstiprināšanu"
22-TA-3840
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Medicīnisko ierīču noteikumi"
22-TA-40
(L. Meņģelsone, M. Poļakovs, I. Kaupere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu, tostarp primārās veselības aprūpes noturību" 4.1.1.1. pasākuma "Ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstība" pirmās kārtas un 4.1.1.5. pasākuma “Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta attīstība” īstenošanas noteikumi"
23-TA-742
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.5. pasākuma "Piesaistīt un noturēt ārstniecības personas darbam valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sektorā, īpaši stacionāros" īstenošanas noteikumi"
23-TA-973
(L. Meņģelsone, A. Čakša, I. Indriksone, A. Ašeradens, B. Kņigins, M. Sprindžuks, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par vienreizējas ārkārtējas kompensācijas piešķiršanu"
23-TA-1980
(I. Lībiņa-Egnere, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

36. §
Konceptuālais ziņojums "Par Eiropas Savienības tiesību aktos atļautajiem izņēmumiem sankciju piemērošanā un Latvijas kompetentajām iestādēm šo izņēmumu piemērošanā"
22-TA-3580
(A. Pelšs, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Pieņemt zināšanai, ka atbalstītā risinājuma ieviešanai Finanšu izlūkošanas dienestā ar 2024. gadu nepieciešams izveidot 19 pastāvīgas amata vietas. Amata vietas ieviest, nepalielinot Iekšlietu ministrijai noteikto kopējo amata vietu skaitu (samazināt budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" plānoto amata vietu skaitu par 19 amata vietām).

5. Informatīvie ziņojumi

37. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
23-TA-1889
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
38. §
Informatīvais ziņojums "Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam"
23-TA-824
(L. Meņģelsone, M. Dreimanis, E. Siliņa, L. Zalcmane, A. Ašeradens, M. Sprindžuks, I. Indriksone, A. Čakša, M. Kučinskis, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka, attīstot telemedicīnas pakalpojumu kvalitātes uzraudzību, tiks izvērtēta nepieciešamība jaunas funkcijas īstenošanai veidot papildu amata vietas Veselības inspekcijā, kurām būs nepieciešams valsts budžeta finansējums.  
3.
Pieņemt zināšanai, ka tiks izvērtēta nepieciešamība izveidot atsevišķu struktūrvienību Nacionālajā veselības dienestā, kas nodarbotos ar digitālās veselības infrastruktūras pārvaldību. Papildus nepieciešamo amata vietu finansēšanai būs nepieciešami valsts budžeta līdzekļi, ņemot vērā to, ka Eiropas Savienības fondu finansējums paredzēts uz noteiktu laiku, bet vajadzība pēc informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas speciālistiem saglabāsies arī pēc noteiktā laika.

6. Ministru kabineta lieta

39. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par bērnu tiesību aizsardzību noziedzības novēršanas kontekstā)
23-TA-1817
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

7. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

40. §
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2024., 2025. un 2026. gadā"
23-TA-2013
(A. Ašeradens, I. Vasaraudze, E. Siliņa, L. Meņģelsone, N. Sakss, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilances prognožu pamatā ir Finanšu ministrijas izstrādātās un Fiskālās disciplīnas padomes 2023. gada 13. jūnijā apstiprinātās makroekonomisko rādītāju prognozes: iekšzemes kopprodukta pieaugums salīdzināmās cenās 2023. gadā 1,0%, 2024. gadā 2,5%, 2025. gadā 2,9% un 2026. gadā 2,9%; iekšzemes kopprodukta pieaugums faktiskajās cenās 2023. gadā 11,0%, 2024. gadā 5,5%, 2025. gadā 6,2% un 2026. gadā 5,8%; nominālais iekšzemes kopprodukts 2023. gadā 43 368 milj. euro, 2024. gadā 45 750 milj. euro, 2025. gadā 48 577 milj. euro un 2026. gadā 51 375 milj. euro; patēriņa cenu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2023. gadā 10,0%, 2024. gadā 2,2%, 2025. gadā 2,5% un 2026. gadā 2,3%; nodarbinātības izmaiņas 2023. gadā 0,1%, 2024. gadā 0,0%, 2025. gadā -0,3% un 2026. gadā  -0,6%.
3.
Pieņemt zināšanai, ka vispārējās valdības budžeta bilance pie nemainīgas politikas tiek prognozēta 2024. gadā  -1 016,2 milj. euro jeb -2,2% no IKP, 2025. gadā ir -640,2 milj. euro jeb -1,3% no IKP un 2026. gadā ir 71,2 milj. euro jeb 0,1% no IKP.
4.
Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas izstrādāto makroekonomiskās attīstības pesimistisko scenāriju, kas paredz iekšzemes kopprodukta pieaugumu salīdzināmās cenās 2023. gadā -0,4%, 2024. gadā 0,3%, 2025. gadā 1,8% un 2026. gadā 2,9%, un optimistisko scenāriju, kas paredz iekšzemes kopprodukta pieaugumu salīdzināmās cenās 2023. gadā 1,4%, 2024. gadā 3,2%, 2025. gadā 2,9% un 2026. gadā 2,9%.
5.
Pieņemt zināšanai, ka fiskālā telpa 2024. gadā ir 148,4 milj. euro, 2025. gadā ir 450,3 milj. euro un 2026. gadā ir 684,3 milj. euro, neskaitot vienreizējos pasākumus.
6.
Finanšu ministrijai turpināt darbu valsts budžeta ieņēmumus palielinošu un izdevumus samazinošu pasākumu sagatavošanā, sadarbībā ar nozaru ministrijām aktualizēt valsts budžeta izdevumu prognozi Eiropas Savienības ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 2024., 2025. un 2026. gadā.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības SIA "Rīgas satiksme" radīto negatīvo fiskālo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2024. un 2025. gadā"
23-TA-1917
(A. Ašeradens, D. Šmits, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības SIA "Rīgas satiksme" pašlaik plānotā negatīvā ietekme uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2024. gadā un 2025. gadā vairāk kā četras reizes pārsniedz likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 20. pantā noteikto robežu.
3.
Nepiekrist Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontrolētās kapitālsabiedrības SIA "Rīgas satiksme" 2024. un 2025. gadā pašlaik plānotajam negatīvās ietekmes uz vispārējās valdības budžeta bilanci pārsniegumam pār likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 20. pantā noteikto robežu un aicināt Rīgas valstspilsētas pašvaldību pārsniegumu samazināt.
4.
Nepieciešamības gadījumā Finanšu ministrijai atkārtoti iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta piekrišanas saņemšanu pārsniegt likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 20. pantā noteikto robežu.
42. §
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"
23-TA-1967
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt fiskālā nodrošinājuma rezervi 2024., 2025. un 2026. gadam Fiskālās disciplīnas likumā paredzētajā minimālajā apjomā, t. i., 0,1% no IKP.
43. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi un izdevumu pārskatīšanas rezultātiem 2024., 2025. un 2026. gadam"
23-TA-1948
(A. Ašeradens, K. Ketners, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2024., 2025. un 2026. gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai) saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1., 2., 3. un 4. pielikumu.
3.
Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas sniegto informāciju par valsts budžeta bāzes izdevumos 2024., 2025. un 2026. gadam neiekļauto ministriju iesniegto pasākumu sarakstu saskaņā ar informatīvā ziņojuma 5. pielikumu.
4.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši precizētajām iekšzemes kopprodukta (IKP) prognozēm Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumi ir palielināti par 17 824 231 euro 2024. gadā, par 20 239 166 euro 2025. gadā un par 90 163 585 euro 2026. gadā, nodrošinot Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus atbilstoši Valsts aizsardzības finansēšanas likumam 2024. gadā – 2,4% apmērā, 2025. gadā un 2026. gadā – 2,5% apmērā no IKP.
5.
Aizsardzības ministrijai ne vēlāk kā līdz 2023. gada 31. augustam iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par izdevumu palielinājuma 2024., 2025. un 2026. gadā sadalījumu pa pasākumiem un budžeta programmām/apakšprogrammām, pievienojot detalizētus aprēķinus. Finanšu ministrijai pēc attiecīgas informācijas saņemšanas precizēt Aizsardzības ministrijas maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopējā apjoma 2024., 2025. un 2026. gadam sadalījumu.
6.
Atļaut Finanšu ministrijai sadarbībā ar ministrijām līdz maksimāli pieļaujamā izdevumu apjoma ministrijai noteikšanai precizēt valsts budžeta bāzi:
6.1.
atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 17. janvāra noteikumu Nr. 15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam" 19. punktā noteiktajam;
6.2.
valsts speciālā budžeta ietvaros veicot izmaiņas starp sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu savstarpējiem transfertiem.
7.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 52 5. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" izstrādes procesā"" 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 80., 92. un 93. punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem, turpināma 52., 78., 79., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90. un 91. punktā noteikto uzdevumu izpilde un atzīt par aktualitāti zaudējušu 81. punktā noteiktā uzdevuma izpildi.
8.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 52. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" izstrādes procesā"" 19., 60., 61., 62. un 63. punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem, turpināma 58. un 59. punktā noteikto uzdevumu izpilde un atzīt par aktualitāti zaudējušu 45. punktā noteiktā uzdevuma izpildi.
9.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2020. gada 18. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 49 46. §) “Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2021., 2022. un 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2021. gadam" izstrādes procesā"" 8.3., 8.4., 8.8. un 8.9. apakšpunktā un 17., 18. un 19. punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem.
10.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2019. gada 20. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 35 26. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2020., 2021. un 2022. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2020., 2021. un 2022. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2020. gadam" izstrādes procesā"" 25., 28., 34. un 35. punktā noteiktie uzdevumi uzskatāmi par izpildītiem un turpināma 27., 32. un 33. punktā noteikto uzdevuma izpilde.
11.
Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2016. gada 31. maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 26 39. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019. gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" izstrādes procesā"" 6.25. apakšpunktā noteiktais uzdevums ir izpildīts.
12.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumu pārskatīšana tika veikta atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajam izdevumu pārskatīšanas tvērumam, veicot valsts budžeta finansēto funkciju analīzi, pārskatot ministrijām līdzšinēji piešķirto finansējumu prioritārajiem un citiem pasākumiem, uzlabojot procesus un veicinot efektīvu finanšu resursu pārvaldību, identificējot kopējos izdevumu pārskatīšanas rezultātus 2024. gadam 112 031 984 euro apmērā, 2025. gadam 64 953 449 euro apmērā un 2026. gadam 64 158 634 euro apmērā.
13.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem finansējums 1 322 532 euro apmērā 2024. gadam ir novirzāms citām kopējām prioritātēm, savukārt 110 709 452 euro apmērā 2024. gadam nozaru ministriju noteiktajām prioritātēm.
14.
Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt finansējumu 2024.–2026. gadā 464 222 euro apmērā ik gadu Ministru kabineta 2018. gada 7. augusta sēdē (prot. Nr. 37 91. § 3. punkts) atbalstītās sakaru infrastruktūras uzturēšanai, plānojot valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu Satiksmes ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs").
15.
Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" veikt izdevumu precēm un pakalpojumiem pārdali 2024. gadā 38 659 309 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 39 679 686 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 22.10.00 "Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums" izdevumiem atlīdzībai 2024. gadā 38 357 488 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 39 377 865 euro apmērā, uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" izdevumiem atlīdzībai 2024. gadā un turpmāk ik gadu 245 510 euro apmērā, uz budžeta programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" izdevumiem atlīdzībai 2024. gadā un turpmāk ik gadu 56 311 euro apmērā, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu karavīru atlīdzībai Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīru mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru" noteiktajā apmērā.
16.
Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu diplomātisko misiju ārvalstīs darbības nodrošināšanas un konsulārā nodrošinājuma finansējumu  ar 2024. gadu plānot jaunā budžeta programmā 03.00.00 "Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums", attiecīgi veicot finansējuma pārdali no budžeta apakšprogrammas 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" un 01.06.00 "Konsulārais nodrošinājums".
17.
Finanšu ministrijai precizēt Ārlietu ministrijas budžeta programmā 03.00.00 "Diplomātisko un konsulāro misiju nodrošinājums" izdevumus 2025. gadam un turpmākajiem gadiem 137 220 euro apmērā, lai atbilstoši Ārlietu ministrijas priekšlikumam nodrošinātu valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu segšanu 2024. gada līmenī. Ārlietu ministrijai līdz 2023. gada 28. septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 14. augusta rīkojumā Nr. 388 "Par Ārlietu ministrijai piešķirto finansējumu Latvijas Republikas pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā ēkas Avenue des Arts 23, Briselē, Beļģijas Karalistē, nomas maksas un uzturēšanas izdevumu segšanai", precizējot tajā paredzēto finansējumu ilgtermiņa saistībām nomas maksas izdevumu segšanai.
18.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumus valsts budžetā no akciju sabiedrības "Latvenergo" dividendēm 2024. gadā un turpmāk ik gadu 9 998 930 euro apmērā, vienlaikus attiecīgā apmērā palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus 2024. gadā un turpmāk ik gadu Ekonomikas ministrijas neatliekamo pasākumu turpināšanai, tajā skaitā:
18.1.
budžeta programmā 35.00.00 "Valsts atbalsta programmas" 5 500 000 euro apmērā mājokļu garantiju atbalsta programmas īstenošanai;
18.2.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 1 474 880 euro apmērā tiešo investīciju pieauguma veicināšanai, veidojot izcilu uzņēmējdarbības vidi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regulai (ES) 2019/452;
18.3.
budžeta programmā 28.00.00 "Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana" 823 602 euro apmērā Latvijas uzņēmēju eksportspēju stiprināšanai, ieviešot valsts ekonomisko tēlu, izstrādājot Latvijas valsts tēla komunikācijas stratēģiju un nodrošinot valsts tēla kampaņu realizēšanu mērķa valstīs, veicinot tūrisma nozares konkurētspēju, ārvalstu investīciju piesaisti viedās specializācijas jomās un kāpinot Latvijas uzņēmēju eksportspēju;
18.4.
budžeta programmā 24.00.00 "Statistiskās informācijas nodrošināšana" 385 915 euro apmērā statistikas modernizācijai, datu pieejamības veicināšanai un absolventu monitoringam;
18.5.
budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība" 831 312 euro apmērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra kapacitātes saglabāšanai, būvizstrādājumu uzraudzības, kuģu aprīkojuma atbilstības un pārrobežu pārkāpumu novēršanas procedūras nodrošināšanai;
18.6.
budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 983 221 euro apmērā Ekonomikas ministrijas kapacitātes saglabāšanai.
19.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu veikt pārdali budžeta apakšprogrammas 31.02.00 "Valsts parāda vadība" ietvaros 2024. gadā 1 020 000 euro apmērā un 2025. gadā 1 240 000 euro apmērā, samazinot izdevumus procentu izdevumiem un attiecīgi palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem sakarā ar vidējā termiņā prognozēto aizņemšanās apjomu pieaugumu aizņemšanās procesa nodrošināšanai.
20.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" samazināt finansējumu 2024. gadā un turpmāk ik gadu 149 536 euro apmērā nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas, papildu maksājumu un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai un vienlaikus novirzīt šos resursus šādu pasākumu īstenošanai:
20.1.
budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2024. gadā 41 915 euro apmērā objekta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas projekta izstrādei un izbūvei, kā arī bēniņu pārseguma siltināšanai un ventilācijas izbūvei nekustamajā īpašumā Dzintaru ielā 18, Ventspilī, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 149 536 euro  apmērā daļējai izdevumu segšanai saistībā ar pāriešanu no apsaimniekošanas un lietošanas līgumiem uz telpu nomas attiecībām Dzintaru ielā 18, Ventspilī, Atbrīvošanas alejā 160C, Rēzeknē, un Draudzības alejā 2, Jēkabpilī;
20.2.
budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 2024. gadā 107 621 euro apmērā Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas Vienotās izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas pilnveidošanai likumprojektā "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" ietverto normu īstenošanai.
21.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no azartspēļu nodokļa 2025. gadā un turpmāk ik gadu 12 399 euro apmērā un azartspēļu nodevas par azartspēļu organizēšanas licences izsniegšanu 2026. gadā 200 000 euro un turpmāk ik gadu 37 000 euro  apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 39.02.00 "Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība" 2025. gadā un turpmāk ik gadu 11 616 euro  apmērā, lai Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija nodrošinātu Vienotās izložu un azartspēļu uzraudzības informācijas sistēmas uzturēšanu likumprojektā "Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā" ietverto normu īstenošanai.
22.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no valstij piekritīgās mantas realizācijas 2024. gadā 35 220 euro apmērā, 2025. gadā 59 900 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk 47 650 euro apmērā, vienlaikus palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" (tajā skaitā vienas amata vietas, kas tiks nodrošināta Valsts ieņēmumu dienesta esošo amata vietu ietvaros, darbības nodrošināšanai, kā arī piemaksām par papildu darbu esošajiem darbiniekiem) 2024. gadā 34 071 euro apmērā, tajā skaitā 29 473 euro atlīdzības izdevumu segšanai un 4 598 euro izmaiņu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, 2025. gadā 58 890 euro apmērā atlīdzības izdevumu segšanai, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 46 538 euro apmērā atlīdzības izdevumu segšanai, lai nodrošinātu likumprojektā "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā" paredzēto.
23.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu budžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" prioritārā pasākuma "FM resora spēju stiprināšana, tajā skaitā IUB, VK un VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes kapacitātes stiprināšana un muitas infrastruktūras pilnveidošana" ietvaros, nemainot kopējo prioritārā pasākuma finansējuma apmēru un mērķi, aktivitātei "Tehniskā aprīkojuma un IT risinājuma pielāgošana darbam ar E-lietu" plānoto finansējumu 2024. gadā un turpmāk ik gadu 30 492 euro apmērā novirzīt Nodokļu un muitas policijas pārvaldes nodarbināto atlīdzības palielināšanai, savukārt 2024. gadā 164 931 euro novirzīt vienreizēju motivēšanas pasākumu nodrošināšanai atlīdzības ietvaros Nodokļu un muitas policijas pārvaldes nodarbinātajiem.
24.
Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozes 2024. gadam 1 757 133 euro apmērā un turpmāk ik gadu 475 000 EUR apmērā no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas un pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumos valsts budžetā no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" dividendēm un attiecīgi:
24.1.
2024. gadā 1 162 133 euro novirzīt kopējām prioritātēm;
24.2.
2024. gadā palielināt izdevumus 120 000 euro apmērā Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai veiktu pasākumus normatīvo aktu sistēmas pilnveidei, nodrošinot pierādījumos balstītu lēmumu pieņemšanu valsts budžeta procesā, pilnveidojot budžeta resoru uz rezultātu orientētu budžeta plānošanu un nodrošinot izpildes kontroli, kā arī budžeta izpildes izvērtējumu atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem, savienojot politikas plānošanas dokumentu sistēmu ar vidējā termiņa budžeta plānošanu;
24.3.
2024. gadā un turpmāk ik gadu palielināt izdevumus 100 000 euro apmērā Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana", lai nodrošinātu stipendiju izmaksu Latvijas vispārējās vidējās un profesionālās izglītības iestāžu absolventiem;
24.4.
2024. gadā un turpmāk ik gadu palielināt izdevumus 375 000 euro apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas jaunizveidojamā budžeta apakšprogrammā 09.07.00 "Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam", lai nodrošinātu Latvijas Olimpiskās komitejas projekta "Sporto visa klase" un "Personības akadēmija" īstenošanu.
25.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" izdevumu sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām ietvaros veikt pārdali starp finansējuma saņēmēju mērķa grupām, 2024. gadā un turpmāk ik gadu samazinot izdevumus materiālās palīdzības piešķiršanai repatrianta statusu saņēmušām personām 71 143 euro apmērā un palielinot izdevumus 56 181 euro apmērā uztura un dienasnaudas izmaksas nodrošināšanai Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā izmitinātajiem patvēruma meklētājiem un 14 962 euro  apmērā vienreizēja finansiāla atbalsta nodrošināšanai bēglim un alternatīvo statusu ieguvušai personai.
26.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ietvaros veikt pārdali 2024. gadā un turpmāk ik gadu 220 409 euro apmērā no 2022.–2024. gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tajā skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)", 2024. gadā samazinot izdevumus atlīdzībai 49 046 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem 111 363 euro apmērā un pamatkapitāla veidošanai 60 000 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu samazinot izdevumus atlīdzībai 115 546 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem 104 863 euro apmērā un 2024. gadā un turpmāk ik gadu palielinot izdevumus atlīdzībai 220 409 euro apmērā, lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu Valsts policijas koledžas akadēmiskajam personālam.
27.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" 2022.–2024. gada prioritārā pasākuma "Valsts policijas amatpersonu izglītības sistēmas pilnveide (tajā skaitā izmeklētāju apmācību centra izveide)" veikt izdevumu atlīdzībai pārdali 2024. gadā un turpmāk ik gadu 47 529 euro apmērā budžeta programmai 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība", lai nodrošinātu atlīdzības palielināšanu Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas akadēmiskajam personālam.
28.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 260 986 euro apmērā, vienlaikus paredzēt izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem budžeta programmā 42.00.00 "Iekšējās drošības biroja darbība" 2026. gadā un turpmāk ik gadu 260 986 euro apmērā (izdevumi precēm un pakalpojumiem), lai nodrošinātu tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu un darbinieku izdarīto noziedzīgo nodarījumu tiesisku un objektīvu atklāšanu, izmeklēšanu un novēršanu.
29.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu ar 2024. gada 1. janvāri izveidot jaunu Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas 09.00.00 "Sports" apakšprogrammu 09.07.00 "Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam", vienlaikus apvienojot Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi", 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā", 09.17.00 "Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai", 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports" un 09.25.00 "Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai".
30.
Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu 2024., 2025. un 2026. gadam precizēšanai:
30.1.
apakšprogrammā 09.09.00 "Sporta federācijas un sporta pasākumi" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 8 100 000 euro apmērā;
30.2.
apakšprogrammā 09.16.00 "Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 242 415 euro apmērā;
30.3.
apakšprogrammā 09.17.00 "Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 1 600 000 euro apmērā;
30.4.
apakšprogrammā 09.21.00 "Augstas klases sasniegumu sports" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 7 000 000 euro apmērā;
30.5.
apakšprogrammā 09.25.00 "Dotācija biedrībai "Latvijas Paralimpiskā komiteja" pielāgotā sporta attīstībai" samazināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 600 000 euro apmērā;
30.6.
jaunizveidojamā apakšprogrammā 09.07.00 "Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam" palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 17 542 415 euro apmērā, lai nodrošinātu efektīvu nozares līdzekļu pārvaldīšanu.
31.
Finanšu ministrijai precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2024., 2025. un 2026. gadam atbilstoši šī protokollēmuma 30. punktam.
32.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt 2024. gada budžeta likumprojekta paketē grozījumu Sporta likumā, kas paredz Sporta likuma 13. panta pirmās daļas otrā teikuma grozīšanu.
33.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu veikt finansējuma pārdali no budžeta apakšprogrammas 03.11.00 "Koledžas" 2024. gadā un turpmāk ik gadu 9 006 249 EUR apmērā uz budžeta apakšprogrammu 03.01.00 "Augstskolas", vienlaicīgi mainot apakšprogrammas nosaukumu no "Augstskolas" uz "Augstākās izglītības programmu nodrošināšana", lai nodrošinātu augstākās izglītības studiju programmu un 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmu efektīvu pārvaldību.
34.
Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu veikt finansējuma pārdali no budžeta apakšprogrammas 05.12.00 "Valsts pētījumu programmas" 2024. gadā 15 565 084 euro apmērā, 2025. gadā un turpmāk ik gadu 11 673 674 euro apmērā uz budžeta apakšprogrammu 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošinājums" zinātniskās darbības un pētniecības projektu nodrošināšanai un efektīvākai pārvaldībai.
35.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju līdz 2023. gada 1. decembrim izvērtēt un pilnveidot interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības finansēšanas modeli kopsakarā ar pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidojumiem pirmsskolā, speciālajā izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā un interešu izglītībā un iesniegt attiecīgo informāciju Ministru kabinetā.
36.
Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dividenžu maksājumu palielināšanu 2024. gadā (par 2023. gada peļņas daļu) par 46 918 370 euro (maksājums par valsts kapitāla izmantošanu) un attiecīgi palielināt finansējumu 46 918 370 euro Zemkopības ministrijas budžeta apakšprogrammā 21.01.00 "Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai" 2024. gadā, lai nodrošinātu Eiropas Komisijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī lai nodrošinātu klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses īstenošanu, veicinātu tehnoloģiju izmantošanu, kā arī samazinātu minerālmēslu un ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (izdevumi subsīdijām un dotācijām).
37.
Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu par izdevumu pārdali pamatbudžeta programmas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" ietvaros 2025. gadam un turpmāk ik gadu 82 828 euro apmērā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai, lai nodrošinātu ministrijas nodarbināto atlīdzības konkurētspējas saglabāšanu.
38.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" izdevumu subsīdijām un dotācijām ietvaros 2023.–2025. gada prioritārajam pasākumam "Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanai (rindu mazināšanai)" piešķirtos līdzekļus 2024. gadam un turpmāk ik gadu 600 000 euro apmērā novirzīt:
38.1.
pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas pakalpojuma ieviešana" īstenošanai 2024. gadam 369 687 euro apmērā, 2025. gadam un turpmāk ik gadu 369 781 euro apmērā;
38.2.
pasākuma "Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte" īstenošanai 2024. gadam 230 313 euro apmērā, 2025. gadam un turpmāk ik gadu 230 219 euro apmērā.
39.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" 2023.-2025. gada prioritārajam pasākumam "Tehniskā palīglīdzekļa – skābekļa koncentratora pieejamības nodrošināšana" piešķirtos līdzekļus izdevumiem subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 830 755 euro apmērā novirzīt Labklājības ministrijas:
39.1.
pamatbudžeta apakšprogrammai 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" izdevumiem subsīdijām un dotācijām 2024. gadam 280 522 euro, 2025. gadam un turpmāk ik gadu 399 102 euro pasākuma "Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte" īstenošanai;
39.2.
pamatbudžeta apakšprogrammai 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" izdevumiem atlīdzībai 144 689 euro pasākuma "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts kapacitātes stiprināšana un funkciju izpildes nepārtrauktības nodrošināšana" īstenošanai, izveidojot piecas amata vietas (apakšprogrammas 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" ietvaros samazinot ilgstoši vakantās amata vietas un atlīdzības izdevumus novirzot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodarbināto atlīdzības nodrošināšanai);
39.3.
pamatbudžeta apakšprogrammai 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei" izdevumiem pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 286 964 euro pasākuma "Līdzfinansējums pašvaldībām pabalstam audžuģimenēm bērna uzturam" īstenošanai;
39.4.
pamatbudžeta apakšprogrammai 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 2024. gadam 118 580 euro pasākuma "Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām noteikta invaliditāte" īstenošanai.
40.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu projektam "Nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas un papildu maksājumu segšana valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi"' samazināt izdevumus precēm un pakalpojumiem 2024. gadam un turpmāk ik gadu 54 126 euro apmērā, tajā skaitā pamatbudžeta apakšprogrammā 07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" 32 358 euro apmērā, 21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" 21 768 euro apmērā, izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 85 980 euro apmērā pamatbudžeta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde", samazinot transferta pārskaitījumu uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets", un palielināt izdevumus precēm un pakalpojumiem šādās Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammās:
40.1.
05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana" 55 980 euro apmērā, lai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija daļēji segtu nomas maksas izdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" apsaimniekotajos īpašumos (20 000 euro) un daļēji segtu pasta izdevumus saistībā ar pasta tarifu sadārdzinājumu un nosūtāmo vēstuļu apjoma palielinājumu (35 980 euro);
40.2.
07.01.00 "Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana" 32 358 euro apmērā, lai Nodarbinātības valsts aģentūra daļēji segtu nomas maksas izdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" apsaimniekotajos īpašumos;
40.3.
21.01.00 "Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība" 21 768 euro apmērā, lai Valsts darba inspekcija daļēji segtu nomas maksas izdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" apsaimniekotajos īpašumos;
40.4.
97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" 30 000 euro apmērā, lai Labklājības ministrija daļēji segtu nomas maksas izdevumus valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" apsaimniekotajos īpašumos.
41.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu samazināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei" 2023.–2025. gada prioritārā pasākuma "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās" apakšpasākumam "Nodrošināta ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveide un paplašināšana, kā arī stiprinātas aizbildņu prasmes un zināšanas bērnu aprūpē" izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 2024. gadam 101 828 euro apmērā un 2025. gadam un turpmāk ik gadu 171 945 euro apmērā un palielināt izdevumus atlīdzībai 2024. gadam 101 828 euro apmērā un 2025. gadam un turpmāk ik gadu 171 945 euro apmērā, lai izveidotu četras amata vietas (apakšprogrammas 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" ietvaros samazinot ilgstoši vakantās amata vietas un atlīdzības izdevumus novirzot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodarbināto atlīdzības nodrošināšanai), tajā skaitā trīs amata vietas, lai nodrošinātu regresa piedziņas procesa organizēšanu, un vienu amata vietu vardarbības prevencijas nodrošināšanai.
42.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2023.–2025. gada prioritārā pasākuma "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās" ietvaros izveidot jaunu apakšpasākumu "Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas", palielinot finansējumu apakšprogrammai 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei" izdevumiem pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 5 043 319 euro apmērā, apakšprogrammai 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" 2024. gadam izdevumiem pamatkapitāla veidošanai 145 211 euro apmērā un 2025. gadam un turpmāk ik gadu izdevumiem precēm un pakalpojumiem 5 655 euro apmērā un samazinot finansējumu 2023.–2025. gada prioritārajam pasākumam "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tajā skaitā bērniem īpašās situācijās", tajā skaitā:
42.1.
apakšpasākumam "Nodrošināta atbalsta turpināšana par bērnu ilgāku uzturēšanos ārpusģimenes aprūpē, ja jaunietis izteicis tādu vēlmi, līdz 21 gada vecumam vai 24 gadu vecumam, ja jaunietis mācās" izdevumiem sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām apakšprogrammā 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" 2024. gadam 4 738 680 euro apmērā un 2025. gadam un turpmāk ik gadu 4 683 641 euro apmērā;
42.2.
apakšpasākumam "Transferta pārskaitījums uz sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu, nodrošinot sociālās apdrošināšanas iemaksas par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu" izdevumiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu programmā 04.00.00 "Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai" 2024. gadam un turpmāk ik gadu 49 022 euro apmērā, vienlaikus samazinot ieņēmumus no valsts speciālajā budžetā saņemtajiem transfertiem no valsts pamatbudžeta sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.01.00 "Valsts pensiju speciālais budžets" 2024. gadam un turpmāk ik gadu 41 040 euro apmērā, apakšprogrammā 04.02.00 "Nodarbinātības speciālais budžets" 2024. gadam un turpmāk ik gadu 3 283 euro apmērā un apakšprogrammā 04.04.00 "Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets" 2024. gadam un turpmāk ik gadu 4 699 euro apmērā;
42.3.
apakšpasākumam "Nodrošināta ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveide un paplašināšana, kā arī stiprinātas aizbildņu prasmes un zināšanas bērnu aprūpē" izdevumiem pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām apakšprogrammā 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei" 2024. gadam 400 828 euro apmērā un 2025. gadam un turpmāk ik gadu 316 311 euro apmērā.
43.
Labklājības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju, Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2024. gada 30. maijam iesniegt Ministru kabinetam informatīvo ziņojumu par atbalsta pasākumiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (līdz 21 gada vecuma sasniegšanai vai, ja mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē vai studē augstākajā izglītības iestādē, tostarp koledžā,— līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai) labklājības, izglītības, veselības un tiesību īstenošanas un uzraudzības jomā, īpašu uzmanību pievēršot maksas atvieglojumiem un pieejamības veicināšanai minēto personu izglītošanai, medicīnisko un juridisko pakalpojumu saņemšanai, transporta nodrošināšanai, kā arī iespējai tikt nodarbinātai.
44.
Atbalstīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumus finansējuma pārdalēm starp tās budžeta programmām un apakšprogrammām 2024. gadā un turpmāk ik gadu, tajā skaitā:
44.1.
samazināt budžeta apakšprogrammā 21.02.00 "Vides aizsardzības projekti" prioritārajam pasākumam "LVAF finansējums nacionālās nozīmes un vides projektiem" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 77 842 euro apmērā un palielināt budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 77 842 euro apmērā un izdevumus atlīdzībai 55 090 euro apmērā, izdevumus precēm un pakalpojumiem 22 752 euro apmērā, lai nodrošinātu finansējumu 0,5 slodzes nozares padomniekam vides jautājumos;
44.2.
samazināt budžeta programmā 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 15 008 euro apmērā un palielināt budžeta programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 15 008 euro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas Atvērto Datu portāla funkcionalitātes un lietošanas uzlabošanu.
45.
Ņemot vērā šī protokollēmuma 20. punktā minētos Finanšu ministrijas un 40. punktā minētos Labklājības ministrijas priekšlikumus par finansējuma nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, nomas maksas, papildu maksājumu un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai novirzīšanu citiem resoru pasākumiem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus vai atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2018. gada 19. septembra rīkojumu Nr. 488 "Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 2, Ventspilī, pielāgošanu valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un valsts institūciju vajadzībām un nepieciešamo finansējumu nomas maksas, papildu maksājumu, komunālo pakalpojumu, aprīkojuma iegādes un pārcelšanās izdevumu segšanai" un noteiktā kārtībā sagatavot attiecīgu tiesību aktu projektu.
46.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai", nosakot valsts budžeta finansējumu Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, uzturēšanas izdevumiem 2024. gadā un turpmākajos gados 541 737 euro apmērā, vienlaikus paredzot, ka ietaupītais finansējums 241 624 euro apmērā 2024. gadā ir novirzāms budžeta programmai 21.00.00 "Kultūras mantojums" Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveidei un no 2025. gada katru gadu 120 812 euro apmērā budžeta programmai 21.00.00 "Kultūras mantojums" Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijas Rīgas pilī daļējai komunālo maksājumu segšanai un 120 812 euro apmērā budžeta apakšprogrammai 19.07.00 "Mākslas un literatūra" VSIA "Jaunais Rīgas teātris" atjaunotās ēkas Lāčplēša ielā 25, Rīgā, komunālo maksājumu daļējai segšanai.
47.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par budžeta programmā 97.00.00 "Nozares vadības un politikas plānošana" prioritārajam pasākumam "Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana" piešķirtā finansējuma 2 055 euro apmērā un ar Ministru kabineta 2021. gada 24. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 57 52. §) 18.7.3. apakšpunktu piešķirtā finansējuma 18 548 euro apmērā 2024. gadā un turpmāk ik gadu novirzīšanu:
47.1.
10 088 euro apmērā budžeta programmai 21.00.00 "Kultūras mantojums" Latvijas Nacionālā kultūra centra telpu nomas maksas segšanai Meirovica bulvārī 14, Rīgā;
47.2.
10 515 euro apmērā budžeta programmai 97.00.00 "Nozares vadības un politikas plānošana" ikgadējo pētījumu veikšanai Kultūras ministrijas atbildības jomās.
48.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" prioritārajam pasākumam "Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku tradīcijai 150 gadi" piešķirtā finansējuma 238 136 euro apmērā novirzīšanu 2024. gadā Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcijas Mārstaļu ielā 6, Rīgā, izveides un uzturēšanas izmaksām un no 2025. gada un turpmāk ekspozīcijas uzturēšanas izmaksām.
49.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu 2024. gadā un turpmākajos gados ik gadu samazināt Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.01.00 "Sabiedrības saliedētības politikas īstenošana" vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un valsts budžeta transfertus no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu 1 800 000 euro apmērā, attiecīgi palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 1 800 000 euro apmērā un izdevumus atlīdzībai 88 018 euro apmērā, precēm un pakalpojumiem 19 982 euro apmērā un subsīdijām un dotācijām 1 692 000 euro apmērā Sabiedrības integrācijas fonda budžeta programmā 02.00.00 "Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas".
50.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu veikt finansējuma pārdali no budžeta apakšprogrammas 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole", samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam 29 460 euro apmērā, 2025. gadam 25 514 euro apmērā un 2026. gadam un turpmāk ik gadu 21 963 euro apmērā, uz budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam 29 460 euro apmērā, 2025. gadam 25 514 euro apmērā un 2026. gadam un turpmāk ik gadu 21 963 euro apmērā, lai nodrošinātu samaksu par kompensējamiem medikamentiem, daļēji sedzot deficītu.
51.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu veikt finansējuma pārdali no budžeta apakšprogrammas 46.03.00 "Slimību profilakses nodrošināšana" 2021.– 2023. gada prioritārā pasākuma "Slimību profilakses un kontroles centra vispārējās kapacitātes attīstīšana un kontaktpersonu identificēšanas un informēšanas tehnoloģiskā risinājuma ieviešana, uzturēšana", samazinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 59 430 euro apmērā, uz budžeta apakšprogrammu 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", palielinot vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 2024. gadam un turpmāk ik gadu 59 430 euro apmērā, lai nodrošinātu samaksu par kompensējamiem medikamentiem, daļēji sedzot deficītu.
52.
Lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas izmaksu segšanu, atbalstīt Valsts kancelejas priekšlikumu samazināt ministrijām un citām centrālajām iestādēm plānoto finansējumu 2024. gadam un turpmākajiem gadiem 159 250 euro apmērā ik gadu, tajā skaitā:
52.1.
Valsts prezidenta kancelejai 1 750 euro;
52.2.
Ministru kabinetam 3 500 euro;
52.3.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam  1 750 euro;
52.4.
Sabiedrības integrācijas fondam 1 750 euro;
52.5.
Ārlietu ministrijai 1 750 euro;
52.6.
Ekonomikas ministrijai 10 500 euro;
52.7.
Finanšu ministrijai 10 500 euro;
52.8.
Iekšlietu ministrijai 22 750 euro;
52.9.
Izglītības un zinātnes ministrijai 8 750 euro;
52.10.
Zemkopības ministrijai 15 750 euro;
52.11.
Satiksmes ministrijai 1 750 euro;
52.12.
Labklājības ministrijai 19 250 euro;
52.13.
Tieslietu ministrijai 19 250 euro;
52.14.
Klimata un enerģētikas ministrijai 1 750 euro;
52.15.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 8 750 euro;
52.16.
Kultūras ministrijai 10 500 euro;
52.17.
Veselības ministrijai 14 000 euro;
52.18.
Centrālajai vēlēšanu komisijai 1 750 euro;
52.19.
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 1 750 euro;
52.20.
Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei 1 750 euro.
53.
Valsts administrācijas skolai noskaidrot un analizēt ministriju mācību vajadzības un nodrošināt centralizētu iepirkumu veikšanu tiem mācīšanās un attīstības pasākumiem, kuri satura un prasību ziņā ir līdzīgi. Izdevumu pārskatīšanas procesa ietvaros līdz 2024. gada 30. maijam Valsts administrācijas skolai iesniegt Finanšu ministrijā analīzi un izvērtējumu par mācību vajadzībām un iespējām pārņemt centralizēto iepirkumu veikšanu Valsts administrācijas skolas pārziņā. Ministrijām pirms mācību un attīstības pakalpojumu iepirkumu veikšanas izvērtēt, vai Valsts administrācijas skolas piedāvājumā nav ministrijas vajadzībām atbilstošu kompetenču pilnveides pasākumu.
54.
Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt 2024., 2025. un 2026. gadam ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmās un ieņēmumu prognozes.
55.
Valsts kancelejai uzaicināt Valsts prezidenta kancelejas, Augstākās tiesas, Satversmes tiesas, Tieslietu padomes, Valsts kontroles, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Centrālās vēlēšanu komisijas, Tiesībsarga biroja, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, Konkurences padomes, Ģenerālprokuratūras, Datu valsts inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konfederācijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvjus piedalīties Ministru kabineta sēdēs, izskatot ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanu saistītos jautājumus.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritārajiem pasākumiem 2024., 2025. un 2026. gadam"
23-TA-1995
(A. Ašeradens, K. Ketners, M. Kučinskis, I. Vanaga, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra sniegto informāciju par nepieciešamo finansējumu Valsts drošības dienesta uzturēšanas izdevumiem saistībā ar dienesta pārcelšanos uz jaunām telpām.
3.
Iekšlietu ministrijai līdz 2023. gada 17. augustam iesniegt Finanšu ministrijai informāciju par Valsts drošības dienesta uzturēšanas izdevumiem.
4.
Atzīmēt, ka neatkarīgo institūciju pārstāvji par šo institūciju prioritārajiem pasākumiem neizteicās.   

8. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (pārskats)"
23-TA-2029
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (pārskats)".
46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku"
23-TA-2036
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 223/2009 par Eiropas statistiku".

9. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

47. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas dalībnieka interešu īstenošanu"
23-TA-1626 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
48. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas Aizsardzības fonda projekta "Par digitālās sistēmas izstrādi drošai un ātrai ar militāro mobilitāti saistītās informācijas apmaiņai (DMMS)" ietvaros 2024. un 2025. gadā"
23-TA-1665 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420269721
23-TA-1984 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420269721.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420269721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
50. §
Atbildes projekts SIA "EfTEN Domina" (par lēmuma pieņemšanas termiņa pagarināšanu)
23-TA-1937 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto vēstules projektu SIA "EfTEN Domina".
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli SIA "EfTEN Domina".
Sēdi slēdz plkst. 16:35