Ministru kabineta 29.03.2022. sēdes protokols Nr. 18

Ministru kabineta 29.03.2022. sēdes protokols Nr. 18

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
2. §
Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2021. gadā
22-TA-5s
(E. Zviedris, D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
21-TA-1089
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (2021-TA-1095), likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (2021-TA-1093) un likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (2021-TA-1092).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (2021-TA-1095), likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (2021-TA-1093) un likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (2021-TA-1092) (likumprojektu pakete).
4. §
Likumprojekts "Grozījums Nacionālās drošības likumā"
21-TA-1095
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" (21-TA-1089), likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (2021-TA-1093) un likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (2021-TA-1092).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" (21-TA-1089), likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (2021-TA-1093) un likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (2021-TA-1092) (likumprojektu pakete).
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Mobilizācijas likumā"
21-TA-1093
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar  likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" (21-TA-1089), likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (2021-TA-1095) un likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (2021-TA-1092).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" (21-TA-1089), likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (2021-TA-1095) un likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā" (2021-TA-1092) (likumprojektu pakete).
6. §
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā"
21-TA-1092
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" (2021-TA-1089), likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (2021-TA-1095) un likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (2021-TA-1093).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā" (2021-TA-1089), likumprojektu "Grozījums Nacionālās drošības likumā" (2021-TA-1095) un likumprojektu "Grozījumi Mobilizācijas likumā" (2021-TA-1093) (likumprojektu pakete).
7. §
Noteikumu projekts "Nacionālās standartizācijas padomes nolikums"
21-TA-1738
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 4. jūnija noteikumos Nr. 301 "Noteikumi par robežapsardzības informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas apjomu, glabāšanas termiņiem un piekļuves tiesībām""
21-TA-1120
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību vai piederību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā"
21-TA-182
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 790 "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-1432
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 1. oktobra noteikumos Nr. 1029 "Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta − publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-1434
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 158 "Kravas izsniegšanas noteikumi""
21-TA-1810
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība"
22-TA-321
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai līdz 2022. gada 1. jūlijam izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Dzelzceļa likumā, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Komisijas 2018. gada 25. oktobra īstenošanas Lēmuma (ES) 2018/1614, ar ko nosaka specifikācijas ritekļu reģistriem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 47. pantā, un ar ko groza un atceļ Komisijas Lēmumu 2007/756/EK prasībām.
14. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 42" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-472
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 42" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0053) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0053) 0,0682 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 5 756 euro.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 49" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-484
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 49" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0059) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0059) 0,0713 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6 902 euro.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Turaidas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu"
22-TA-537
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8015 001 2003) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8015 001 2003) daļu 0,0024 ha platībā (platībā var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Turaidas ielā 4, Siguldā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 330,96 euro (13,79 euro par vienu kvadrātmetru).
17. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par zaudējumiem, kas rodas, nodrošinot piekļuvi iekšzemes publiskajiem ūdeņiem, jūras piekrastes joslai un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
21-TA-1686
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""
21-TA-547
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai līdz 2022. gada 13. aprīlim informēt Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātu par izmaiņām Latvijas Republikas pārstāvju sastāvā Eiropas Savienības Reģionu komitejā.
4.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 50 18. §) "Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā"" 2. punktu.
19. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija rīkojumā Nr. 437 "Par starpministriju darba grupas izveidi klimata politikas koordinācijai""
22-TA-556
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumos Nr. 681 "Noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un veic maksājumus par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām, un maksas pakalpojumiem""
21-TA-1790
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"
22-TA-386
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai izstrādāt un līdz 2023. gada 30. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas nosaka tiesības Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras inspektoriem apturēt traktortehniku uz ceļiem tehniskās kontroles veikšanai, kā arī transportlīdzekļu vadītājiem noteikt pienākumu uzrādīt dokumentus pēc Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras inspektora pieprasījuma.
22. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 5. maija rīkojumā Nr. 246 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""
22-TA-698
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība""
22-TA-404
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""
22-TA-633
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumos Nr. 29 "Noteikumi par valsts budžeta mērķdotāciju piemaksai pie mēnešalgas 2022. gadā pašvaldību un to izveidoto iestāžu sociālajiem darbiniekiem""
22-TA-894
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Lai Labklājības ministrija nodrošinātu noteikumos ietverto pasākumu īstenošanu, atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros 2022. gada prioritārajam pasākumam "Atalgojuma paaugstināšana aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās" plānoto finansējumu pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām  2022. gadam 667 982 euro apmērā pārdalīt 2022. gada prioritārā pasākuma "Mērķdotācijas sociālajiem darbiniekiem" izdevumiem pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām. 
4.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šī protokollēmuma 3.  punktā minēto līdzekļu pārdali.
5.
Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 3. punktā minēto līdzekļu pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas nav iebildusi, veikt līdzekļu pārdali.
26. §
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2022. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam"
22-TA-773
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve""
22-TA-987
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-968
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
22-TA-862
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai, konstatējot augsti patogēnās putnu gripas izplatības riska mazināšanos un savvaļas putnu migrācijas izbeigšanos, sekot līdzi augsti patogēnās putnu gripas izplatībai un sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām", un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

30. §
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
22-TA-90
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
31. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta virzītu Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas padomes locekļu apstiprināšanu"
22-TA-746
(G. Eglītis, D. Stepanovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
32. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-867
(N. Puntulis, J. Citskovskis, J. Reirs, T. Linkaits, D. Vilsone, A. K. Kariņš)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Kultūras ministrijai izzināt Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas viedokli par rīkojuma projektu un informāciju par viedokli iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas viedokļa saņemšanas.
 
33. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 15. jūlija rīkojumā Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam""
21-TA-1394
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veikt Valsts ieņēmumu dienesta projektā "Nodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (Maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips)" īstenotās projekta pārvaldības pieejas izvērtējumu un iegūtos secinājumus izmantot valsts pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu uzraudzības procesa pilnveidē.
34. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā"
22-TA-928
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
 Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru A. Pabriku izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Valsts aizsardzības finansēšanas likumā".
 
 
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par informāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu atbalsta sniegšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem""
22-TA-946
(D. Pavļuts, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

36. §
Plāna projekts "Plāns sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un attīstībai 2022.-2024. gadam"
21-TA-375
(G. Eglītis, I. Rudzīte, B. Bāne, A. Smiltēna, M. Papsujevičs, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju precizēt plāna projektu, papildinot plāna 1.4.1. un 4.1.1. punktu ar Tieslietu ministriju kā līdzatbildīgo institūciju, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Labklājības ministrijai plānā paredzēto pasākumu īstenošanai nepieciešamo papildu finansējumu pieteikt kā prioritāru valsts budžeta projekta 2023. gadam sagatavošanas procesā.  

5. Informatīvie ziņojumi

37. §
Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"
22-TA-194
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
38. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 28. marta ārkārtas sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem
22-TA-978
(D. Pavļuts, D. Trofimovs, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka iekšlietu ministre M. Golubeva pārstāvēja Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2022. gada 28. marta ārkārtas sanāksmē.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam, tajā skaitā Borispoles slimnīcas vajadzībām"
22-TA-988
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
40. §
Rīkojuma projekts "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Ārkārtējo situāciju dienestam, tajā skaitā Borispoles slimnīcai"
22-TA-989
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6. Ministru kabineta lieta

41. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
22-TA-1004
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
42. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
22-TA-1005
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
43. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-836
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 13. maija noteikumos Nr. 308 "Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem""
22-TA-926
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-886
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-561
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-992
(J. Citskovskis, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

48. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Savienības vadlīnijām Eiropas transporta tīkla attīstībai ar ko groza Regulu (ES) Nr. 2021/1153 un Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (ES) Nr. 1315/2013"
22-TA-990
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā satiksmes ministra T. Linkaita priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
49. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 4.-5. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem Kultūras ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
22-TA-994 (IP)
(S. Catlaka, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 4.- 5. novembra sanāksmē izskatāmajos Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1.
pozīcija Nr. 2 "Par Padomes secinājumu projektu par starpkultūru apmaiņas stiprināšanu, izmantojot mākslinieku un kultūras profesionāļu mobilitāti un daudzvalodību digitālajā laikmetā";
2.2.
pozīcija Nr. 2 "Par Eiropas kultūras un radošo industriju ekosistēmas stratēģijas veidošanu''.
3.
Vēstniekam, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāves Eiropas Savienībā vietniekam M. Kreitum pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras un audiovizuālo lietu ministru 2022. gada 4. aprīļa sanāksmē.
50. §
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 4.–5. aprīļa sanāksmē izskatāmajiem Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
22-TA-1000
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 4.– 5. aprīļa sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Padomes secinājumi par skolotāju un pasniedzēju mobilitātes, īpaši mobilitātes Eiropā, veicināšanu viņu sākotnējās un tālākizglītības laikā";
2.2.
pozīcija Nr. 1 ""Padomes secinājumi par Eiropas stratēģiju, attīstot augstākās izglītības iestādes Eiropas nākotnei" un "Padomes ieteikums par tiltu veidošanu efektīvai Eiropas sadarbībai augstākās izglītības jomā"";
2.3.
pozīcija Nr. 1 "Eiropas Savienības Padomes ieteikums par brīvprātīgo jauniešu mobilitāti Eiropas Savienībā";
2.4.
pozīcija Nr. 1 "Eiropas Savienības Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju secinājumu projekts "Veicināt jauniešu kā pārmaiņu virzītājspēku iesaisti ar mērķi aizsargāt vidi"";
2.5.
pozīcija Nr. 1 "Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu pārstāvju secinājumu projekts par sportu un fizisko aktivitāti kā daudzsološi ietekmes līdzekļi uzvedības pārveidei par labu ilgtspējīgai attīstībai".
3.
Izglītības un zinātnes ministrei A. Muižniecei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2022. gada 4. – 5. aprīļa sanāksmē.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

51. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-960
(M. Golubeva, D. Pavļuts, A. T. Plešs, J. Reirs, N. Puntulis, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto prezentāciju.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par degvielas cenu kāpumu un iespējamajiem risinājumiem"
22-TA-1002 (IP)
(J. Vitenbergs, L. Rozentāle, J. Račko, J. Reirs, G. Eglītis, M. Golubeva, K. Gerhards, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
53. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
22-TA-889 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministru parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par Covid-19 vakcīnas ziedošanu.
4.
Noteikt, ka primārais Latvijas valstij piederošo vakcīnu pret Covid-19 atsavināšanas veids ir ziedošana, jo pasaules valstīs nav pieprasījuma pēc šo vakcīnu pirkšanas. Gadījumā, ja līdz attiecīgo vakcīnu derīguma termiņa beigām ziedošana nav iespējama, tās tiks norakstītas.
Sēdi slēdz plkst. 15:05