Ministru kabineta 08.12.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 63

Ministru kabineta 08.12.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 63

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Satiksmes ministrs, Ministru prezidenta biedra, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:45

1. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

1. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par alternatīvo rīcības plānu budžeta segumam Ukrainas atbalsta instrumenta izveidei (makrofinansiālā palīdzība +)"
22-TA-3645 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. T. Plešs, I. Indriksone, D. Pavļuts, A. Pabriks, N. Puntulis, T. Linkaits, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par alternatīvo rīcības plānu budžeta segumam Ukrainas atbalsta instrumenta izveidei (makrofinansiālā palīdzība +)".
2.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
Sēdi slēdz plkst. 16:00