Valsts sekretāru 13.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 20

Valsts sekretāru 13.06.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 20

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Salmiņš

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Bekmanis

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Valdmane

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Interešu pārstāvības atklātības likuma mērķa sasniegšanu un turpmāk iecerēto darbību"
24-TA-681
(M. Papsujevičš, I. Gaiīte)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs par informatīvo ziņojumu atzinumā minētos iebildumus neuztur un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu, Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu kā saskaņotu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Valsts reģionālās attīstības aģentūras reorganizāciju un turpmāko attīstību"
24-TA-305
(E. Balševics, I. Lībķena, B. Bāne, I. Gailīte)
1.
Atzīmēt, ka Valsts kanceleja un Finanšu ministrija uztur spēkā  atzinumā par informatīvo ziņojumu minētos iebildumus.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iesaisti Čerņihivas apgabala, Ukraina, rekonstrukcijā"
24-TA-1063
(J. Salmiņš, B. Bāne, I. Gailīte)
1.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija uztur spēkā  atzinumā par informatīvo ziņojumu minētos iebildumus.
2.
Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Ekonomikas ministrijas budžetu"
24-TA-1064
(J. Salmiņš, B. Bāne, I. Gailīte)
1.
Atzīmēt, ka Finanšu ministrija uztur spēkā  atzinumā par rīkojuma projektu minētos iebildumus.
2.
Ekonomikas ministrijai rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:25