Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 41

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 41

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Transporta enerģijas likums"
21-TA-742
(E. Valantis, I. Stikāns, E. Šaicāns, S. Armagana, O.Karčevskis, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Pamatā atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
precizēt likumprojekta 8. panta trešo daļu, paredzot, ka  līdzdalības mehānisma ietvaros degvielas piegādātājs līdz 2024. gada 31. decembrim ik gadu nodrošina biodegvielas obligāto piejaukumu benzīnam un dīzeļdegvielai, un attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju, paredzot, ka 8. panta trešajā daļā norādītais termiņš ir noteikts, lai nodrošinātu divu gadu pārejas periodu skaitot no likuma spēkā stāšanās;
2.2.
precizēt likumprojektā iekļauto finansēšanas modeli, attiecīgi precizējot arī anotāciju, un saskaņot ar Finanšu ministriju;
2.3.
precizēt likumprojekta 13. panta ceturto un sesto daļu atbilstoši Tieslietu ministrijas un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas priekšlikumiem un saskaņot ar Tieslietu ministriju;
2.4.
precizēto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka nozares pārstāvjiem – Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācijai un Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijai ir atšķirīgs viedoklis jautājumā  par to, vai transportā izmantojamai degvielai arī ziemas periodā jāparedz obligātais biodegvielas piejaukums.
4.
Atzīmēt, ka Latvijas biodegvielu un bioenerģijas asociācija uztur spēkā iebildumu attiecībā uz to, ka arī biodegviela vai biogāze ir izmantojama likumprojekta 8. pantā iekļauto mērķu sasniegšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošu vielu ietekmē sodītas personas uzvedības korekcijas programmas noteikumi"
21-TA-292
(A. Novikova, S. Armagana, I. Gailīte, D. Merirands, J. Citskovskis)
1.
Noteikumu projekta izskatīšanu atlikt.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
sagatavot grozījumus Ceļu satiksmes likumā, precizējot deleģējumu Ministru kabinetam, un iesniegt tos Saeimā kā priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai nākamajā lasījumā, vai,  ja likums nav atvērts, sagatavot attiecīgu likumprojektu un iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.2.
pēc grozījumu Ceļu satiksmes likumā atbalstīšanas atbildīgajā Saeimas komisijā, attiecīgi precizēt noteikumu projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:20