Ministru kabineta 30.09.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 50

Ministru kabineta 30.09.2022. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 50

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 08:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija ārkārtas Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2022. gada 30. septembra sanāksmei
22-TA-2939
(A. T. Plešs, K. Gerhards, I. Indriksone, G. Eglītis, E.Rinkēvičs, D. Pavļuts, A. Pabriks, K. Eklons, A. Muižniece, T. Linkaits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai par ārkārtas intervenci augsto enerģijas cenu jautājuma risināšanai".
3.
Ekonomikas ministrijas parlamentārajam sekretāram A. Čudam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2022. gada 30. septembra ārkārtas sanāksmē.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā sēdē aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
Sēdi slēdz plkst. 09:00