Ministru kabineta 07.03.2023. sēdes protokols Nr. 13

Ministru kabineta 07.03.2023. sēdes protokols Nr. 13

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par sadarbības principiem ar trešajām valstīm"
23-TA-353 (DV)
(E. Rinkēvičs, J. Vitenbergs, M. Kučinskis, L. Meņģelsone, A. Ašeradens, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām). 
2. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-321 (DV)
(J. Vitenbergs, I. Stepanova, E. Rinkēvičs, M. Kučinskis, D. Šmits, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 442 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām""
23-TA-49
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Segto obligāciju likumā"
22-TA-3104
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 12. februāra noteikumos Nr. 72 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""
22-TA-3271
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par automātisko informācijas apmaiņu par pārdevējiem, kuri gūst ienākumus, izmantojot digitālās platformas"
22-TA-2968
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Pilsonības iegūšanas un zaudēšanas informācijas sistēmas noteikumi"
22-TA-2018
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-329
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku norises vietām"
23-TA-235
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"
23-TA-78
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Epidemioloģiskās drošības pasākumi cilvēka imūndeficīta vīrusa infekcijas (HIV) un AIDS izplatības ierobežošanai"
22-TA-2173
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 19. septembra noteikumos Nr. 774 "Kontaktpersonu noteikšanas, primārās medicīniskās pārbaudes, laboratoriskās pārbaudes un medicīniskās novērošanas kārtība""
22-TA-2896
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi""
22-TA-2969
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. marta noteikumos Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""
22-TA-57
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Zvejas produktu ražotāju organizāciju, akvakultūras produktu ražotāju organizāciju un starpnozaru organizāciju noteikumi"
22-TA-3133
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 420 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība negatīvo ekonomisko seku mazināšanai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē""
22-TA-3721
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 125 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai""
23-TA-125
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi""
22-TA-3286
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 54 "Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtība""
22-TA-3262
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""
22-TA-3674
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 30. maija noteikumos Nr. 295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""
23-TA-429
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""
22-TA-3417
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā  sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā precizētu programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
22-TA-3622
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" mēneša laikā  sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā programmas rādītāju un sagaidāmo zaudējumu novērtējumu saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma 12. panta trešās daļas prasībām.
4.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu 19.1 apakšpunkts stājas spēkā pēc tirgus nepilnību izvērtējuma saskaņošanas ar Eiropas Savienības fondu uzraudzības komiteju, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 noteikumu 37. panta 3. punkta trešo daļu.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

24. §
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas grafiku"
23-TA-493
(A. Ašeradens, I. Indriksone,  M. Sprindžuks, J. Vitenbergs, D. Šmits, N. Puntulis, L. Meņģelsone,  A. Čakša, B. Bāne, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju papildināt rīkojuma projekta 2. punktu ar uzdevumu sniegt izvērtējumu un priekšlikumus par interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmām piešķirto finansējumu un veikt sasniegto rezultātu analīzi, kā arī rīkojuma projekta pielikumā ietverto grafiku papildināt ar pasākumu - Ministru kabinetā 2023. gada 15. augustā izskatīt Finanšu ministrijas sagatavotu informatīvo ziņojumu par valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.-2027.gadam izstrādes virzību.  
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
22-TA-3797
(A. Čakša, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumos Nr. 716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem""
22-TA-3523
(A. Čakša, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Mediju satura integrācija Latvijas digitālā kultūras mantojuma platformā" pases apstiprināšanu"
22-TA-3282
(N. Puntulis, A, Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.1.r. reformas "Valsts procesu un pakalpojumu modernizācija un digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. "Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide" ietvaros īstenotā projekta "Mediju satura integrācija Latvijas digitālā kultūras mantojuma platformā" pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 257 040 euro apmērā tiks segtas no budžeta 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Pēc investīcijas projekta īstenošanas investīcijas projekta uzturēšanas izdevumus segt no jau plānotā finansējuma tajās valsts budžeta iestādēs, kuras nodrošina esošo sistēmu programmatūras uzturēšanu. Ja tiek konstatēts, ka ir nepieciešams papildu finansējums investīcijas projekta uzturēšanas izdevumu segšanai, Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā ekonomiski izvērtētu pieprasījumu papildu finansējumam.
28. §
Noteikumu projekts "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi"
21-TA-998
(I. Lībiņa-Egnere, I. Indriksone, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības vispārējā kārtība lauku un zivsaimniecības attīstībai"
22-TA-3069
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 12. oktobra noteikumos Nr. 680 "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-3542
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

31. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "E-Identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība" ietvaros izveidotās infrastruktūras tālākas izmantošanas iespējām"
22-TA-903
(J. Vitenbergs, D. Bankoviča, M. Sprindžuks, I. Indriksone, E. Rinkēvičs, L. Meņģelsone, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka fiziskas personas identitātes elektroniskā vidē nodrošināšanas un kvalificēta elektroniskā paraksta risinājumu uzturēšanai no 2024. gada līdz 2026. gadam tiek piemērots informatīvajā ziņojuma piektajā sadaļā iekļautais proporcionālais finansējuma modelis.
3.
Pieņemt zināšanai, ka fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai laika periodā no 2024. gada līdz 2026. gadam kopējais nepieciešams finansējums 2024. gadā - 4 835 786 euro ar PVN, 2025. gadā - 5 200 434 euro ar PVN un 2026. gadā - 5 562 521 euro ar PVN.
4.
Lai nodrošinātu finansējumu fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai laika periodā no 2024. gada līdz 2026. gadam, noteikt, ka finansējuma avoti ir šādi:
4.1.
valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" dividendes 2024. gadā - 1 885 957 euro, 2025. gadā - 2 028 169 euro un 2026. gadā - 2 169 383 euro (palielinājums pret Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 48 42. §) 6. punktā noteikto 2024. gadā - 339 571 euro, 2025. gadā - 481 783 euro un 2026. gadā - 622 997 euro);
4.2.
saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 48 42. §) 6. punktu paredzētais finansējums 2024. gadā - 2 173 980 euro, 2025. gadā - 2 173 980 euro un 2026.gadā - 2 173 980 euro (resursu avots: ieņēmumi no valsts nodevas par pasu izsniegšanu un ieņēmumi no valsts nodevas par personas apliecības izsniegšanu);
4.3.
papildu valsts budžeta finansējums 2024. gadā - 775 849 euro, 2025. gadā - 998 285 euro un 2026. gadā - 1 219 158 euro.
5.
Jautājumu par papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu fizisko personu identitātes nodrošināšanai elektroniskā vidē un kvalificēta elektroniskā paraksta platformas un risinājumu uzturēšanai 2024. gadā - 775 849 euro, 2025. gadā - 998 285 euro un 2026. gadā - 1 219 158 euro apmērā izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem, un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā prioritārā pasākuma pieteikumu atbilstoši šī protokollēmuma 4.3. apakšpunktā noteiktajam.
6.
Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) līdz 2023. gada 1. septembrim noslēgt vienošanos pie 2016. gada 29. decembrī starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" noslēgtā deleģēšanas līguma par uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniegšanu 2024.-2026. gadam.
7.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju un Aizsardzības ministriju izvērtēt tiesisko regulējumu un nepieciešamības gadījumā līdz 2024. gada 1. janvārim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidei, lai nodrošinātu tiesisko ietvaru un noteiktu atbildīgās institūcijas par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK paredzēto uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu nodrošināšanu kā valsts pārvaldes funkciju.
8.
Lai nodrošinātu no pārskatītās Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK dalībvalstīm izrietošo pienākumu izpildi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izveidot darba grupu, iekļaujot darba grupas sastāvā Iekšlietu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Aizsardzības ministrijas deleģētus pārstāvjus, un darba grupā līdz 2024. gada 1. janvārim noteikt uzticamības un elektroniskās identifikācijas pakalpojumu finansēšanas modeli un institūciju atbildības jomas, iesaistīto valsts pārvaldes institūciju funkcijas un uzdevumus.
9.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" līdz 2024. gada 30. decembrim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par personas apliecības turētāja kvalificētas paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai nepieciešamās funkcionalitātes nepārtrauktības nodrošināšanu 10 gadu periodam ar 2027. gadu.
10.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt problēmjautājumus, kas saistīti ar kvalificēta elektroniskā zīmoga lietojamību, lai nodrošinātu turpmāku valsts pārvaldes pakalpojumu drošu transformāciju, un nepieciešamības gadījumā līdz 2024. gada 1. janvārim vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai.
11.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju  izvērtēt "Priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 910/2014 groza attiecībā uz Eiropas digitālās identitātes regulējuma izveidi" (turpmāk – eIDAS priekšlikums) ietvertās prasības attiecībā uz vienotā Eiropas digitālās identitātes maka ieviešanu nacionālajā līmenī un nepieciešamības gadījumā divpadsmit mēnešu laikā pēc eIDAS priekšlikuma spēkā stāšanās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos normatīvo aktu projektus eIDAS priekšlikuma ieviešanai Latvijas Republikā.
12.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centra" dalību eIDAS priekšlikuma izstrādes Eiropas Komisijas darba grupās attiecībā uz vienotā Eiropas digitālā maka tehnisko un arhitektūras risinājumu izstrādi  un sagatavošanu  nostiprināšanai eIDAS priekšlikuma tiesiskajā ietvarā, un valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" izmantot Digitālās Eiropas Programmas iespējas un piedalīties projektu uzsaukumos, lai īstenotu Eiropas vienotās digitālas identitātes maka risinājumu pilotprojektu atbilstoši eIDAS priekšlikuma prasībām.
13.
Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2023. gada 1. maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017. gada 19. septembra noteikumos Nr.560 "Noteikumi par kvalificēta un kvalificēta paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzēja un tā sniegtā pakalpojuma tehniskajām un organizatoriskajām prasībām", kuros noteikt prasības, kādām jāatbilst kvalificētiem un kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, lai to līmeņi sakristu ar augstu uzticamības līmeni atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktajam.
32. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem" 1.1.1.1.i.1. pasākuma īstenošanu"
22-TA-3077
(J. Vitenbergs, I. Indriksone, A. Ašeradens, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.1.1.1.i.1. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas valstspilsētas sabiedriskā transporta sistēmā, attīstot bezemisiju dzelzceļa infrastruktūru ar bezemisiju ritekļiem" 1.1.1.1.i.1. pasākuma (turpmāk – investīcija) īstenošanu.
3.
Atbalstīt investīcijas īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 74 400 000 euro un investīcijas īstenošanai nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa 15 624 000 euro apmērā segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
4.
Satiksmes ministrijai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu un finansējumu šī protokollēmuma 3. punktā minētā pievienotās vērtības nodokļa segšanai pēc nepieciešamības pieprasīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem, paredzot finansējumu Satiksmes ministrijas budžeta programmas 74.00.00 "Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) projektu un pasākumu īstenošana" atsevišķā apakšprogrammā atbilstoši investīcijas īstenošanai nepieciešamajam finansējuma apjomam attiecīgajā gadā.
33. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 13.-14. marta sanāksmē izskatāmajiem Labklājības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-584
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministrei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 13.-14. marta sanāksmē Labklājības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
34. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2023. gada 14. marta sanāksmē izskatāmajiem Veselības ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-585
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrei L. Meņģelsonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2023. gada 14. marta sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par situāciju piensaimniecības nozarē saistībā ar svaigpiena iepirkuma cenu pazemināšanos un nepieciešamām rīcībām situācijas stabilizēšanai"
23-TA-471
(D. Šmits, E. Rinkēvičs, I. Indriksone, M. Sprindžuks, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par situāciju piensaimniecības nozarē un priekšlikumus par atbalstu piena nozares stabilizēšanai.
36. §
Informatīvais ziņojums "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-554
(A. Ašeradens, I. Indriksone, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
37. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-556
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.

5. Ministru kabineta lieta

38. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par atvieglojumiem pilsētas sabiedriskajā transportā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem)
23-TA-431
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

39. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0127
23-TA-475 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 26. janvāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0127.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
40. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 9.-10. marta sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-598
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par š.g. 9. marta Šengenas padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Iekšlietu ministrijas valsts sekretāram D. Trofimovam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 9.-10. marta sanāksmē.
41. §
Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 9.–10. marta sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem
23-TA-601
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1.
pozīcija Nr. 1 "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes  2023. gada 9.-10. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem";
2.2.
pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par noziedzīgu nodarījumu un sodu definēšanu attiecībā uz Savienības ierobežojošo pasākumu pārkāpumiem".
3.
Tieslietu ministrei I. Lībiņai-Egnerei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2023. gada 9.-10. marta sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
42. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 8.-9. marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-604 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei G. Reirei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 8.-9. marta neformālajā sanāksmē.
43. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos neformālajā 2023. gada 9.-10. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-614
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei G. Reirei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2023. gada 9.-10. marta neformālajā sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

44. §
Paskaidrojuma projekts Augstākajai tiesai lietā Nr. A420253021
23-TA-563 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam lietā Nr. A420253021.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420253021 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
45. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420174922
23-TA-567 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420174922.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174922 un nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
46. §
Informatīvais ziņojums "Par noslēgto līgumu starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotājiem par vakcīnu pret Covid-19 iepirkumiem izvērtējumu un EK priekšlikumiem par turpmāko rīcību"
23-TA-367 (IP)
(L. Meņģelsone, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
Sēdi slēdz plkst. 15:50