Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 65

Ministru kabineta ārkārtas sēdes protokols Nr. 65

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs (attālināti)

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 15:00

1. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
21-TA-401
(J. Citskovskis, J. Stukāns, J. Bordāns, A. Strupišs, K. Gerhards, M. Golubeva, G. Eglītis, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai papildināt likumprojekta anotāciju ar izvērstu pamatojumu attiecībā uz noteikto mēnešalgu mērķa līmeni valsts pārvaldē atbilstoši  80% (vidēji) no privātajā sektorā maksātā darba samaksas līmeņa un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
4.
Palielināt Ministru kabineta 2021. gada 24. septembra sēdē atbalstītā prioritārā pasākuma "Reformas, kas saistīta ar ievēlēto, apstiprināto un iecelto amatpersonu atlīdzību, nodrošināšana" finansējumu 2023. gadam par 122 794 euro un  2024. gadam par 100 576  euro, un Finanšu ministrijai attiecīgi koriģēt finansējumu budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums".
5.
Finanšu ministrijai palielināt Valsts prezidenta kancelejas maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjomu 2022., 2023. un 2024. gadam par 10 260 euro ik gadu attiecībā uz nepieciešamo finansējumu pensijas nodrošināšanai personām, kuras ieņēma Valsts prezidenta amatu, un attiecīgi koriģēt finansējumu budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums".
 
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā"
21-TA-378
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2022. gada 1. janvāri,  un sagatavot  likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
3. §
Likumprojekts "Grozījums Filmu likumā"
21-TA-392
(N. Puntulis, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
21-TA-430
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2022. gada 1. janvāri,  un  sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
 Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. septembra rīkojumā Nr. 525 "Par finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas Prokuratūrai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai""
21-TA-93
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas Prokuratūras funkciju nodrošināšanai nekustamā īpašuma Aspazijas bulvārī 7, Rīgā, 2022. gada nomas maksas segšanai ir nepieciešams finansējums 1 629 129 euro, 2023. gadā un katru gadu līdz 2040. gadam (ieskaitot) 1 464 298 euro.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"
21-TA-396
(N. Puntulis, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
4.
Pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes piecu procentu apmērā likmes piemērošanai grāmatu, avīžu, žurnālu, biļetenu un citu periodisku izdevumu iespieddarba un elektroniska izdevuma formā piegādei laikposmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim paredzēts sasniegt šādus rezultatīvos rādītājus:
4.1.
grāmatu un periodisko izdevumu piegādes cena – nepalielinās 2022. gadā un 2023. gadā, salīdzinot ar 2021. gada vidējo cenu;
4.2.
Latvijā izdoto grāmatu un periodisko izdevumu nosaukumu skaits – nesamazinās 2022. un 2023. gadā, salīdzinot ar vidējo nosaukumu skaitu 2018. – 2021. gadā.
5.
Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2024. gada 30. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par grāmatniecības un preses nozarēm, tajā iekļaujot novērtējumu par šī protokollēmuma 4. punktā minēto rezultatīvo rādītāju izpildi.
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā"
21-TA-310
(A. Muižniece, A. K. Kariņš)
Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju, ka likumprojekts netiks iekļauts valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē, un attiecīgu priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"
21-TA-253
(P. Vilks, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""
21-TA-446
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
10. §
Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"
21-TA-443
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
11. §
Likumprojekts "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā"
21-TA-403
(G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
12. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
21-TA-442
(G. Eglītis, S. Armagana, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Labklājības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju, iekļaujot izvērstu skaidrojumu par pabalsta apmēra noteikšanu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2022. gadam likumprojektu paketē.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
5.
Finanšu ministrijai precizēt nodokļu ieņēmumu prognozes 2022.-2024. gadam:
5.1.
2022. gadā samazinot ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 3 080 000 euro (tai skaitā valsts pamatbudžetā par 770 000 euro un pašvaldību budžetā par 2 310 000 euro), palielinot ieņēmumus no sociālās apdrošināšanas iemaksām par 5 540 000 euro (tai skaitā valsts speciālajā budžetā 4 380 000 euro, valsts fondēto pensiju shēmā 1 120 000 euro un valsts pamatbudžetā 40 000 euro);
5.2.
2023. gadā samazinot ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 6 980 000 euro (tai skaitā valsts pamatbudžetā par 1 745 000 euro un pašvaldību budžetā par 5 235 000 euro), palielinot ieņēmumus no sociālās apdrošināšanas iemaksām par 13 680 000 euro (tai skaitā valsts speciālajā budžetā 9 449 800 euro, valsts fondēto pensiju shēmā 4 150 200 euro un valsts pamatbudžetā 80 000 euro);
5.3.
2024. gadā samazinot ieņēmumus no iedzīvotāju ienākuma nodokļa par 7 530 000 euro (tai skaitā valsts pamatbudžetā par 1 882 500 euro un pašvaldību  budžetā par 5 647 500 euro), palielinot ieņēmumus no sociālās apdrošināšanas iemaksām par 14 710 000 euro (tai skaitā valsts speciālajā budžetā 10 187 150 euro, valsts fondēto pensiju shēmā 4 482 850 euro un valsts pamatbudžetā 40 000 euro);
5.4.
ņemot vērā šī protokollēmuma 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētās ietekmes uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozi 2022. - 2024. gadā, kam ir ietekme uz pašvaldību budžeta ieņēmumiem, palielināt speciālās dotācijas apmēru pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 2022. gadam par  2 700 000 euro, 2023. gadam par 5 625 000 euro un 2024. gadam par 6 037 500 euro, attiecīgi koriģējot finansējumu budžeta resorā "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums".
Sēdi slēdz plkst. 16:10