Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 4

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 4

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ S. Šmīdlere

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
21-TA-1563
(E. Valantis, I. Bērziņa-Veita, J. Miķelsons, E. Balševics, B. Bāne, M. Zjurikova, M. Papsujevičš, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Valsts kanceleju atkārtoti izvērtēt iebildumu par jaunu amata vietu neveidošanu un funkcijas īstenošanu resorā esošo vakanto amata vietu ietvaros;
2.2.
svītrot likumprojekta 26.pantā ietvertā 49.panta otro daļu;
2.3.
svītrot likumprojekta 28. pantā ietvertā 51. panta jauno trešo daļu;
2.4.
saskaņot ar Finanšu ministriju likumprojekta 30. pantā ietvertā jaunā 58.1 panta un 50. pantā ietvertā 122. panta redakciju attiecībā uz Finanšu ministrijas kompetenci, un  58.2 panta ceturtās daļas redakciju;
2.5.
svītrot likumprojekta 22. pantā iekļautā 44. panta astotajā daļā iekļauto regulējumu;
2.6.
saskaņot ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju likumprojekta 28. pantā ietvertā 51. panta redakciju un regulējumu par iespēju siltumapgādes operatoram piemērot samazinātu tarifu jaunajiem lietotājiem;
2.7.
saskaņot ar Tieslietu ministriju likumprojekta 34. panta redakciju;
2.8.
aktualizēt un precizēt likumprojekta anotāciju;
2.9.
ņemot vērā Tieslietu ministrijas norādījumu, pilnveidot likumprojekta juridisko tehniku;
2.10.
precizēto un saskaņoto likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Informatīvais ziņojums "Personisko palīgsaimniecību zemes "
21-TA-710
(I. Draudiņa, I. Bērziņa, A. Smiltēna, R. Kronbergs, B. Bāne, E. Balševics, J. Citskovskis)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1.
atkārtoti ar Finanšu ministriju, Tieslietu ministriju un Zemkopības ministriju izvērtēt spēkā esošā regulējuma pietiekamību attiecībā uz zemes piešķiršanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām;
2.2.
atbilstoši izvērtēšanas rezultātiem attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:35