Valsts sekretāru 15.09.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 28

Valsts sekretāru 15.09.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 28

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi""
21-TA-1508
(J. Citskovskis)
Noteikumu projekta izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā nodrošina ieguldījumu uzraudzību un izvērtēšanu, kā arī izstrādā un uztur Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu"
22-TA-216
(B. Bāne, Z. Jansone, S. Šķiltere, I. Gailīte, J.Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība uztur spēkā atzinumā minētos iebildumus.
3.
Finanšu ministrijai:
3.1.
organizēt starpinstitūciju sanāksmi ar Latvijas Pašvaldību savienības ekspertiem, pieaicinot arī Datu valsts inspekcijas ekspertus, lai izvērtētu tos Latvijas Pašvaldību savienības konceptuālos iebildumus, kuru īstenošana neprasa papildus finanšu līdzekļus;
3.2.
tehniski papildināt noteikumu projekta redakciju atbilstoši sanāksmes laikā sniegtajai informācijai un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""
21-TA-473
(I. Stepanova, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā biedrības "Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija" iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 13. marta noteikumos Nr. 172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""
22-TA-1476
(I. Gailīte, B. Kņigins, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atzīmēt, ka Tieslietu ministrija uztur spēkā atzinumā minētos iebildumus un tiem pievienojas arī Valsts kanceleja.
2.
Veselības ministrijai juridiski precizēt noteikumu projekta redakciju attiecībā uz noteikumu spēkā stāšanos atbilstoši sanāksmes laikā Valsts kancelejas sniegtajiem norādījumiem, un precizēto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
5. §
Likumprojekts "Valsts aizsardzības dienesta likums"
22-TA-2481
(J. Garisons, I. Alliks, D. Trofimovs, M. Papsujevičs, S. Araslanova, K. Kinča, A. Pelšs, B. Kņigins, I. Gailīte, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju atkārtoti izvērtēt izziņas 31., 32. un 47. punktā minētos Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas iebildumus, papildināt likumprojekta 14. panta pirmās daļas 12. punkta regulējumu arī attiecībā uz drošības iestāžu amatpersonām, kā arī, redakcionāli precizēt pēdējā palīgteikuma regulējumu par termiņu "ne mazāk kā trim gadiem";
2.2.
papildināt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā izziņas 34. un 42. punktā minētos Tieslietu ministrijas iebildumus;
2.3.
kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt izziņas 35. un 36. punktā minētos Tieslietu ministrijas iebildumus un attiecīgi precizēt likumprojekta vai anotācijas redakciju;
2.4.
papildināt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā izziņas 40. punktā minēto Iekšlietu ministrijas iebildumu;
2.5.
kopīgi ar Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt izziņas 45. un 46. punktā minētos Iekšlietu ministrijas un Tieslietu ministrijas iebildumus un attiecīgi precizēt likumprojekta vai anotācijas redakciju;
2.6.
precizēt likumprojekta redakciju, paredzot, ka Aizsardzības ministrija izveido valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontroles komisiju, kurai ir tiesības pieaicināt arī ekspertus no citām institūcijām, ņemot vērā izziņas 49. un 50. punktā minētos Veselības ministrijas un Tieslietu ministrijas iebildumus;
2.7.
kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt izziņas 58. punktā minēto Tieslietu ministrijas iebildumu un attiecīgi precizēt likumprojekta vai anotācijas redakciju;
2.8.
papildināt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā izziņas 59. punktā minēto Tieslietu ministrijas iebildumu;
2.9.
kopīgi ar Tieslietu ministriju atkārtoti izvērtēt izziņas 69. punktā minēto Tieslietu ministrijas iebildumu un attiecīgi precizēt likumprojekta redakciju;
2.10.
precizēt likumprojekta anotācijas un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta redakciju, ņemot vērā izziņas 80. punktā minēto Finanšu ministrijas iebildumu, kā arī atbilstoši sanāksmes laikā Finanšu ministrijas izteiktajiem komentāriem;
2.11.
ņemot vērā Valsts kancelejas iebildumu, precizēt likumprojekta 30. panta redakciju, paredzot, ka valsts finansē studiju vietas valsts augstskolās un koledžās tikai tiem, kas pabeiguši dienestu valsts aizsardzības dienestā;
2.12.
ņemot vērā, ka tālāk netiek virzīts likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā" (22-TA-2512) un likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā" (22-TA-2494), Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Aizsardzības ministrijai kopīgi ar Veselības ministriju attiecīgi izstrādāt veselības aprūpes sistēmu;
2.13.
precizēto likumprojektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministriju kabineta sēdē, kā arī nosūtīt visām ministrijām.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"
22-TA-2516
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
22-TA-2515
(J. Garisons, S. Araslanova, M. Papsujevičs, L. Upīte, E. Balševics, S. Šķiltere, U. Bisenieks, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumiem;
2.2.
likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
8. §
Likumprojekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku likumā"
22-TA-2514
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
9. §
Likumprojekts "Grozījums Militārpersonu izdienas pensiju likumā"
22-TA-2513
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā"
22-TA-2512
(J. Garisons, J. Citskovskis)
Ņemot vērā vienošanos ar Veselības ministriju, Aizsardzības ministrija sagatavoto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirza un atsauc to no tālākās virzības.
11. §
Likumprojekts "Grozījumi Militārās disciplināratbildības likumā"
22-TA-2509
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
12. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
22-TA-2505
(J. Garisons, B. Bāne, I. Alliks, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju papildināt likumprojekta anotāciju ar aprēķiniem un attiecīgu informāciju atbilstoši Finanšu ministrijas un Labklājības ministrijas iebildumiem;
2.2.
likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
13. §
Likumprojekts "Grozījums Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā"
22-TA-2503
(J. Garisons, S. Araslanova, S. Peņkovska, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumiem;
2.2.
likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
14. §
Likumprojekts "Grozījums Ārstniecības likumā"
22-TA-2494
(J. Garisons, J. Citskovskis)
Ņemot vērā vienošanos ar Veselības ministriju, Aizsardzības ministrija sagatavoto likumprojektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirza un atsauc to no tālākās virzības.
15. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par valsts pensijām""
22-TA-2493
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā"
22-TA-2492
(J. Garisons, B. Bāne, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt likumprojekta anotāciju atbilstoši Finanšu ministrijas iebildumiem;
2.2.
likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
17. §
Likumprojekts "Grozījums Pacientu tiesību likumā"
22-TA-2697
(J. Garisons, B. Kņigins, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Veselības ministriju precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši Veselības ministrijas iebildumiem;
2.2.
precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:30