Valsts sekretāru 03.03.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 8

Valsts sekretāru 03.03.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 8

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietā, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietā, valsts sekretāra vietnieks ‒ K. Pommere

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumos Nr. 154 "Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība""
21-TA-158
(R. Celmiņš, E. Turka, E. Valantis, I. Braunfelde, I. Bērziņa, I. Igaune, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Finanšu ministrijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gatavotajā pieteikumā jaunā ICD koda reģistrēšanai aizpildīt pieteikuma C sadaļu.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
3.1.
precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktu, paredzot, ka atbildīgā par minētā uzdevuma veikšanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
3.2.
svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4. punktu;
3.3.
noteikumu projektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas sniegto apliecinājumu, ka Nacionālā standartizācijas institūcija - sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" - noteiktā kārtībā līdz 2022. gada 30. aprīlim nodrošinās  attiecīgās informācijas iesniegšanu starptautiskai aģentūrai Farance Inc. (ISO maintenance agency for ISO/IEC 6523-2:1998), lai papildinātu ICD kodu reģistru.
2. §
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Tet" 2020. gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"
21-TA-957
(E. Valantis, P. Vilks, I. Braunfelde, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, ņemot vērā Pārresoru koordinācijas centra iebildumu, ka, tā kā valstij pienākošās un izmaksājamās SIA "Tet" dividendes par 2021. gada darbības rezultātiem plānots novirzīt universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensēšanai, tas iekļaujams ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē un nodoklis attiecīgi nomaksājams valsts budžetā;
2.2.
informatīvo ziņojumu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010. gada 28. janvāra protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:40