Valsts sekretāru 10.03.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 9

Valsts sekretāru 10.03.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 9

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ M. Paškēvičs

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju""
21-TA-1017
(M. Paškēvičs, M. Papsujevičs, A. Smiltēna, J. Citskovskis)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt uz trim mēnešiem līdz attiecīgu grozījumu pieņemšanai Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā.
2.
Aizsardzības ministrijai pēc grozījumu pieņemšanai Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā attiecīgi precizēt noteikumu projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:15