Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 1

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 1

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Vaļuliene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Rīkojuma projekts "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam "Kultūrvalsts""
21-TA-937
(D. Vilsone, U. Zariņš, P. Vilks, E. Valantis, J. Garisons, B. Bāne, I. Alliks, A. Vaļuļiene, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, pamatnostādņu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Kultūras ministrijai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar punktu, paredzot, ka tiek pieņemts zināšanai, ka finansējums pārsniedz (norādot konkrētu summu) Nacionālā attīstības plānā plānoto finansējumu un tāpēc politika varēs tikt realizēta pieejamā finansējuma iespēju robežās, un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta saņemšanas rīkojuma projektu un  pamatnostādņu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Pārresoru koordinācijas centram organizēt konceptuālu diskusiju ar valsts sekretāriem par politikas plānošanas jautājumiem.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts civildienesta likumā"
21-TA-1748
(K. Stone, A.Pelšs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai:
2.1.
precizēt likumprojekta 10. pantā ietvertā 37. panta ceturto daļu, paredzot, ka, pārceļot ierēdni citā ierēdņa amatā, kam noteikta zemāka mēnešalga par iepriekšējo, ierēdnim divpadsmit mēnešus saglabā iepriekšējā amata mēnešalgu, pastāvīgās piemaksas, kas saistītas ar dienestu, un sociālās garantijas, kā arī specializētajā civildienestā noteiktās dienesta pakāpes, un attiecīgi precizēt likumprojekta anotāciju;
2.2.
precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010. gada 28. janvāra protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:15