Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 42

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 42

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"
21-TA-258
(J. Garisons, E. Balševics, S. Šķiltere, R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktu, paredzot ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, gatavojot grozījumus Oficiālās elektroniskās adreses likumā, izvērtēs pēc būtības arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšlikumus;
2.2.
likumprojektu un precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""
21-TA-671
(E. Valantis, E. Balševics, N. Cudečka-Puriņa, D. Lucaua, N. Silicka, E. Šaicāns, B. Bāne, R. Kronbergs, S. Armagana, J. Irbe, J. Sprukulis, A. Kārkliņš, J. Citskovskis)
1.
Jautājumu turpināt izskatīt Valsts sekretāru 2022. gada 13. janvāra sanāksmē.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
kopīgi ar Zemkopības ministriju un nozari atkārtoti izvērtēt pārkompensācijas novēršanas aprēķina (IRR) metodiku; 
2.2.
kopīgi ar nozari pārrunāt spēkā esošā normatīvā regulējuma praktiskās piemērošanas jautājumus.
3.
Atbalstīt priekšlikumu, ka izziņas 1. un 2. punktā minētie iebildumi ir regulējami ar attiecīgiem grozījumiem Elektroenerģijas tirgus likumā, un ka, noteikumu projekts un sagatavotais likumprojekts Ministru kabineta sēdē izskatami vienlaikus. Zemkopības ministrijai un Vides aizsardzības un rēgionālās attīstības ministrijai, saņemot no Ekonomikas ministrijas atkārtotai saskaņošanai likumprojektu "Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā", papildināt to ar attiecīgu regulējumu.
4.
Atzīmēt, ka Zemkopības ministrija uztur spēkā izziņas 3.punktā minētos iebildumus.
5.
Zemkopības ministrijai aprēķināt objektīvi pamatotu organiskas izcelsmes atkritumu (kūtsmēslu) cenu un nosūtīt to Ekonomikas ministrijai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumos Nr. 560 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, kā arī par cenu noteikšanas kārtību un uzraudzību""
21-TA-656
(J. Citskovskis)
Jautājumu izskatīt Valsts sekretāru 2022. gada 13. janvāra sanāksmē.
Sanāksmi slēdz plkst. 11:55