Ministru kabineta 13.09.2022. sēdes protokols Nr. 46

Ministru kabineta 13.09.2022. sēdes protokols Nr. 46

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministrs ‒ K. Eklons

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par pilsoņu savstarpējiem braucieniem denonsēšanu"
22-TA-2343
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par prasībām biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātās dabasgāzes ievadīšanai un transportēšanai dabasgāzes pārvades un sadales sistēmā"
21-TA-1460
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.r. "Uzņēmējdarbības digitālās transformācijas pilna cikla atbalsta izveide ar reģionālo tvērumu" 2.2.1.1.i. investīcijas "Atbalsts Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei" īstenošanas noteikumi"
22-TA-641
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 340 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.2.i. investīcijas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))" 1.2.1.2.i.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)" īstenošanas noteikumi""
22-TA-2101
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
5. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Merķeļa ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
22-TA-1973
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma 5/8 domājamo daļu Beberbeķu 7. līnijā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
22-TA-2195
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 381 "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-1451
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par kārtību, kādā augstskolas un koledžas atskaitās par savu darbību.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris""
22-TA-2380
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA""
22-TA-2391
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris""
22-TA-2392
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris""
22-TA-2384
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti""
22-TA-2389
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris""
22-TA-2379
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks""
22-TA-2387
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris""
22-TA-2390
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris""
22-TA-2383
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris""
22-TA-2371
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets""
22-TA-2393
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris""
22-TA-2373
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"""
22-TA-2423
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris""
22-TA-2381
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-119
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumos Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""
22-TA-1633
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izbeidz piemērot atkritumu statusu no bioloģiski noārdāmiem atkritumiem iegūtam materiālam"
21-TA-677
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Investīcijas zvejas un akvakultūras produktu apstrādē""
22-TA-1797
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija 2022. gada 23. jūnijā iesniedza Eiropas Komisijai Rīcības programmu zivsaimniecības attīstībai 2021.–2027. gadam. Lai neaizkavētu atbalsta sniegšanu, noteikumos paredzētais atbalsts tiks īstenots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija Regulu (ES) 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai 63. panta 2. punktu, kas nosaka, ka izdevumi ir attiecināmi no Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda, ja tie atbalsta saņēmējam radušies un apmaksāti darbību īstenošanas gaitā laikposmā no dienas, kad programma iesniegta Komisijai vai no 2021. gada 1. janvāra – atkarībā no tā, kurš no minētajiem datumiem ir agrāk.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumos Nr. 134 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""
22-TA-248
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""
21-TA-1490
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Zemkopības ministrijai 2023. gadā un turpmākajos gados noteikumu īstenošanai ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-2435
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-2686 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 69 personas.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
22-TA-1834
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 810 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatu klasifikāciju""
21-TA-1264
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

32. §
Likumprojekts "Grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-2571
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā. 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. 
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot Veselības ministrijas parlamentāro sekretāru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā''.
33. §
Noteikumu projekts "Atbalsta energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai īstenošanas noteikumi"
22-TA-2496
(N. Puntulis, R. Lapiņš, J. Bordāns, G. Eglītis, J. Reirs, G. Ābele, A. K. Kariņš)
1.
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt. 
2.
Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu atbilstoši tam, kāda politiskā vienošanās par projektu tika panākta, un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā. 

3. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

34. §
Konceptuālais ziņojums "Par publisku personu kapitālsabiedrību un publisku personu kapitāla daļu pārvaldības politikas nepieciešamajām izmaiņām"
22-TA-210
(P. Vilks, A. Pabriks, G. Eglītis, T. Linkaits, D. Pavļuts, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta ārlietu ministrs (otrais paraksts).

4. Informatīvie ziņojumi

35. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs" un tās stratēģisko mērķi"
22-TA-2229
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu un saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" un tās juridisko statusu "valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību".
3.
Finanšu ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.
36. §
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" un tās stratēģisko mērķi"
22-TA-2459
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pret sezonālo gripu iegādi"
22-TA-2330
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija 2022./2023. gada gripas sezonai iepirks 109 656 pretgripas vakcīnas devas.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Veselības ministrija 2022. gadā novirzīs finansējumu 170 113 euro apmērā no valsts budžeta apakšprogrammā 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde" paredzētā finansējuma gripas vakcīnu iegādei uz valsts budžeta apakšprogrammu 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" gripas vakcīnas ievades manipulācijas apmaksai.
4.
Pieņemt zināšanai, ka finansējumu, kas paredzēts iepriekšējās kompensācijas sistēmas ietvaros vakcīnas pret gripu kompensēšanai senioriem un personām ar hroniskām slimībām, 386 131 euro apmērā no budžeta apakšprogrammas 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana", veicot apropriācijas izmaiņas 2022. gadā, pārcels uz budžeta apakšprogrammu 33.04.00 "Centralizēta medikamentu un materiālu iegāde".
38. §
Informatīvais ziņojums "Par politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu attēlošanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļa vietnē www.likumi.lv"
22-TA-2193
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā piedāvāto tehnisko risinājumu īstenošanu tīmekļa vietnē Likumi.lv un Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā, atbalstīt finansējuma pārdali no Pārresoru koordinācijas centra budžeta programmas 01.00.00 "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" prioritārajam pasākumam "Latvijas konkurētspējas novērtējums un tā uzraudzības (monitoringa) sistēma" piešķirtā finansējuma uz:
2.1.
Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana"  2022. gadā – 35 000 euro, 2023. gadā – 27 931 euro, 2024. gadā un turpmāk – 12 211 euro;
2.2.
Valsts kancelejas budžeta programmu  01.00.00 "Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika" 2023. gadā – 31 963 euro un ar 2024. gadu risinājuma uzturēšanai ik gadu 6 393 euro.
3.
Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Tieslietu ministriju (VSIA "Latvijas Vēstnesis") sagatavot un vienas nedēļas laikā steidzamības kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta rīkojuma projektu par valsts budžeta apropriācijas pārdali 2022. gadā no Pārresoru koordinācijas centra budžeta programmas 01.00.00 "Pārresoru koordinācijas centra darbības nodrošināšana" 35 000 euro apmērā uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 09.07.00 "Oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana".
4.
Pārresoru koordinācijas centram, Tieslietu ministrijai un Valsts kancelejai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā noteiktajam.
5.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru līdz 2023. gada 1. jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis", kuros noteikt, ka oficiālajai publikācijai tiek nodoti informatīvie ziņojumi par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu un informatīvie ziņojumi par nozaru attīstības stratēģiskajiem virzieniem.
6.
Valsts kancelejai līdz 2023. gada 1. septembrim pilnveidot Vienotā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāla funkcionalitāti, lai nodrošinātu politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu nodošanu VSIA "Latvijas Vēstnesis".
7.
VSIA "Latvijas Vēstnesis" tīmekļa vietnē Likumi.lv līdz 2023. gada 1. septembrim izveidot atsevišķu datubāzi politikas plānošanas dokumentiem, informatīvajiem ziņojumiem par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu un informatīvajiem ziņojumiem par nozaru attīstības stratēģiskajiem virzieniem.
8.
Pēc šī protokollēmuma 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā doto uzdevumu izpildes Pārresoru koordinācijas centram nodrošināt informācijas sistēmas "Politikas plānošanas dokumentu datubāze" darbības izbeigšanu.
39. §
Informatīvais ziņojums "Par 2022. gadā papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"
22-TA-2587
(N. Puntulis, R. Lapiņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2022. gadam" 45. pantam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 2022. gada apropriācijas palielināšanu 2 096 561 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.
40. §
Informatīvais ziņojums "Par Ogres novada domes lēmumu izsludināt ārkārtējo situāciju"
22-TA-2727
(T. Linkaits, E. Helmanis, D. Bārbale, E. Rinkēvičs, K. Kinča, K. Godiņš, K. Gerhards, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu. 
2.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ogres novada pašvaldību veikt pasākumus situācijas uzlabošanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā novadā un satiksmes ministram līdz 2022. gada 4. oktobrim iesniegt attiecīgu informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
3.
Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2022. gada 4. oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas kvalitāti pārējos Latvijas novados.

5. Ministru kabineta lieta

41. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par energoresursu izmaksu kāpuma kompensāciju)
22-TA-2723
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam. 
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

42. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2022. gada 15. jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0128
22-TA-2651 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 15. jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0128.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
43. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 20. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-2732
(E. Rinkēvičs, A. Pabriks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 20. septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par darba turpināšanu pie Eiropas nākotnes konferences rezultātiem".
4.
Ārlietu ministrijas parlamentārai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 20. septembra sanāksmē.
44. §
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2022. gada 15. jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/0221
22-TA-2634 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2022. gada 15. jūlija argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2020/0221.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto paziņošanas (notifikāciju) sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 30. septembrim izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnīgai Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija Direktīvas (ES) 2018/844, ar ko groza Direktīvu 2010/31/ES par ēku energoefektivitāti un Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, transponēšanai.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

45. §
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr. 2022-06-03
22-TA-2717 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
46. §
Deklasificēts 28.08.2023.
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta turpmāko attīstību"
22-TA-1730
(L. Štrovalde, G. Eglītis, I. Beināre, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Konceptuāli atbalstīt Latvijas–Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekta (turpmāk – ELWIND) īstenošanu:
2.1.
Latvijas puses atkrastes vēja parka laukuma attīstību nodrošināt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai;
2.2.
par pamata opciju Latvijas puses vēja parka attīstībai izraudzīt "E4" vēja parku izpētes zonu;
2.3.
par alternatīvu opciju Latvijas puses vēja parka attīstībai var izraudzīt bioloģiskās daudzveidības izpētes zonu "B4" vai ap to esošo akvatoriju, ja tas pieļaujams, ņemot vērā LIFE REEF projekta ietvaros veiktās jūras aizsargājamo biotopu izpētes rezultātus, šī risinājuma sagaidāmo izmaksu efektivitāti salīdzinājumā ar projekta attīstību "E4" vēja parku izpētes zonā, kā arī plānoto kopprojekta īstenošanas laiku;
2.4.
salāgot kopprojekta īstenošanu ar valsts aizsardzības interesēm, ņemot vērā Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 246 "Noteikumi par to valsts aizsardzības vajadzībām paredzēto navigācijas tehnisko līdzekļu un militāro jūras novērošanas tehnisko līdzekļu sarakstu, ap kuriem nosakāmas aizsargjoslas, aizsargjoslu platumu un tajās nosakāmajiem būvniecības ierobežojumiem" noteikto pienākumu būvniecības projektu saskaņot ar Aizsardzības ministriju.
3.
Noteikt, ka ELWIND īstenošanā:
3.1.
ieguldījumi Latvijas pusē līdztekus Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējumam tiek segti no laukuma izsoles ieņēmumiem un izsoles uzvarētāja maksas par pieslēgumu elektroenerģijas pārvades tīklam saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu;
3.2.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai 2022. gadā 250 000 euro apmērā no Ekonomikas ministrijas apakšprogrammas 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" tiek finansēti enerģētikas pētījumi un Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna mērķa sasniegšana;
3.3.
nepieciešamais finansējums Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) 2023. gadā 1 700 807 euro, 2024. gadā 4 692 108 euro un 2025. gadā 9 192 107 euro apmērā tiks nodrošināts konceptuālajā ziņojumā "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai" (22-TA-2547 (IP)) paredzēto pasākumu ietvaros.
4.
Jautājumu par ELWIND īstenošanā iesaistīto amatpersonu atlīdzību Ekonomikas ministrijai risināt likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā vienlaikus ar citu ministriju priekšlikumiem, iespēju robežās sagatavojot fiskāli neitrālu priekšlikumu.
47. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-2720
(K. Eklons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
48. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420265721
22-TA-2722 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420265721.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420265721, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 15:20