Ministru kabineta 14.02.2023. sēdes protokols Nr. 8

Ministru kabineta 14.02.2023. sēdes protokols Nr. 8

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu militāri patriotiskajām organizācijām projektu īstenošanai"
22-TA-3809
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 180 "Tiešās pārvaldes iestāžu rīkotajos iepirkumos izvirzāmās preču un pakalpojumu energoefektivitātes prasības""
22-TA-3096
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā Nr. 648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""
22-TA-3820
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 300 "Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību""
22-TA-3199
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība""
22-TA-3272
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 3. maija noteikumos Nr. 256 "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-1460
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Instrukcijas projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra instrukcijā Nr. 16 "Kārtība, kādā valsts augstākās amatpersonas apziņojamas valsts apdraudējuma gadījumā un par ārkārtas notikumiem valstī""
22-TA-3433
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā"
22-TA-3265
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
9. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai 2023. gadā"
22-TA-3680
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par atsevišķu Ministru kabineta rīkojumu atzīšanu par spēku zaudējušiem"
22-TA-3829
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par koledžas "Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"" nosaukumu"
23-TA-54
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-242
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022.gada 20. decembra noteikumos Nr. 817 "Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums""
23-TA-215
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 239 "Finanšu ministrijas nolikums""
23-TA-218
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 23. decembra rīkojumā Nr. 968 "Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu""
23-TA-220
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 1. marta noteikumos Nr. 127 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3371
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Noteikumu projekts "Gaisa kuģu lidojumu procedūras izstrādes, validēšanas, apstiprināšanas un uzturēšanas kārtība"
22-TA-3136
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu  parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par ritošā sastāva vienību, kuras nereģistrē Eiropas ritekļu reģistrā, veidiem, prasības attiecībā uz tām, kā arī kārtību, kādā Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija atļauj šādu ritošā sastāva vienību izmantošanu"
22-TA-3452
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā"
22-TA-2370
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
20. §
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
22-TA-1967
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (22-TA-2111) un likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (22-TA-1405).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (22-TA-2111) un likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (22-TA-1405) (likumprojektu pakete).
21. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
22-TA-2111
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (22-TA-1967) un likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (22-TA-1405).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (22-TA-1967) un likumprojektu "Grozījumi Aizsargjoslu likumā" (22-TA-1405) (likumprojektu pakete).
22. §
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"
22-TA-1405
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (22-TA-1967) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" (22-TA-2111).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (22-TA-1967) un likumprojektu "Grozījums likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" (22-TA-2111) (likumprojektu pakete).
5.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju līdz 2026. gada 1. martam izvērtēt un, ja nepieciešams, sagatavot attiecīgus grozījumus Aizsargjoslu likumā, ņemot vērā aktuālākos virszemes ūdensobjektu monitoringa datus, Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna ūdens kvalitāti ietekmējošo pasākumu novērtēšanas un zinātnisko pētījumu rezultātus, un noteiktā kārtībā iesniegt  tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
23. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32 38. §) 10. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
23-TA-145
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 32 38. §) 10. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
24. §
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalību Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā"
23-TA-42
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

25. §
Rīkojuma projekts "Par Līgu Kurevsku"
23-TA-239
(R. Čudars, L. Kurevska, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Rīkojuma projekts "Par Indras Dreikas pārcelšanu"
23-TA-191
(L. Meņģelsone, I. Dreika, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību""
22-TA-1932
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Likumprojekts "Grozījumi Bāriņtiesu likumā"
2021-TA-688
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa, M. Sprindžuks, S. Šķiltere, G. Litvins, I. Indriksone, K. Robežniece, J. Vitenbergs, N. Puntulis, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682), likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682), likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687)  (likumprojektu pakete).
5.
Tieslietu ministrijai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju kompleksi izvērtēt jautājumu par notāru pakalpojumiem - kā nodrošināt to pieejamību reģionos, un vai visām darbībām, kuru veikšanai normatīvajā regulējumā paredzēta obligāta notāru iesaiste, šī prasība ir pietiekami pamatota, atbilstoši izvērtējuma rezultātam sagatavot attiecīgus priekšlikumus, un tieslietu ministrei noteiktā kārtībā iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
29. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību""
2021-TA-685
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682), likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682), likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687)  (likumprojektu pakete).
30. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
2021-TA-683
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682), likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682), likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687) (likumprojektu pakete).
31. §
Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"
2021-TA-682
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687)  (likumprojektu pakete).
32. §
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"
2021-TA-681
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682) un likumprojektu "Grozījumi Civillikumā" (2021-TA-687)  (likumprojektu pakete).
33. §
Likumprojekts "Grozījumi Civillikumā"
2021-TA-687
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682) un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Bāriņtiesu likumā" (2021-TA-688), likumprojektu "Grozījums likumā "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību"" (2021-TA-685), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (2021-TA-683), likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā" (2021-TA-682) un likumprojektu "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" (2021-TA-681) (likumprojektu pakete).
34. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.3.1.i projekta "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras izveide Latvijas iedzīvotāju references genoma glabāšanai un piekļuves nodrošināšanai" pases apstiprināšanu"
22-TA-2321
(L. Meņģelsone, J. Kloviņš, I. Indriksone, A. Ašeradens, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-390
(E. Rinkēvičs, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Informatīvie ziņojumi

36. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
23-TA-280
(A. Ašeradens, A. Eberhards, M. Sprindžuks, J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" nodalīšanas pamatotību no valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari""
23-TA-75
(J. Vitenbergs, M. Sprindžuks, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas veikto izvērtējumu, ka atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 11. decembra Direktīvas (ES) 2018/1972 par Eiropas Elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija) 6. pantā noteiktajiem principiem elektronisko sakaru infrastruktūras turētājs valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" ar kapitāla daļu turētāju Satiksmes ministriju ir pamatoti nodalīts no regulējošo funkciju attiecībā uz radiofrekvenču spektra sadali un nacionālā radiofrekvenču plāna pārvaldības veicēja valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" ar valsts kapitāla daļu turētāju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

4. Ministru kabineta lieta

38. §
Atbildes projekts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Kredītu reģistra likumā")
23-TA-356
(I. Gailīte, I. Braunfelde, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

39. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas 2022. gada 25. oktobrī publicēto normatīvo aktu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zibmaksājumiem euro valūtā, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 260/2012 un (ES) Nr. 2021/1230"
23-TA-374
(A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas 2022. gada 25. oktobrī publicēto normatīvo aktu priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zibmaksājumiem Euro valūtā, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 260/2012 un (ES) Nr. 2021/1230".
40. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 13. februāra Euro grupas un 2023. gada 14. februāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-375 (IP)
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 13. februāra sanāksmē un Finanšu ministrijas valsts sekretārei B. Bānei - Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 14. februāra sanāksmē.
41. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 21. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-384
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 21. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 21. februāra sanāksmē.
42. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-387
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par klimata un enerģētikas diplomātiju".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 20. februāra sanāksmē.
43. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par atbildību par defektīviem produktiem, ar ko atceļ Direktīvu 85/374/EEK"
23-TA-400
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par atbildību par defektīviem produktiem, ar ko atceļ Direktīvu 85/374/EEK".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

44. §
Informatīvais ziņojums "Par Līguma par Eiropas Savienību 42. panta 7. punkta un Līguma par Eiropas Savienības darbību 222. panta aktivizācijas juridisko izvērtējumu"
22-TA-3817 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
45. §
Par Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 20 4. §) 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
23-TA-150
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2022. gada 12. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 20 4. §) 4. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
46. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420114423
23-TA-163 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420114423.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420114423.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par 2022. gada vakcīnu pārcelšanu un to apmaksu 2023. gadā"
23-TA-130 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
48. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420174322
23-TA-339 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību administratīvajā lietā Nr. A420174322.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420174322, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
49. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420179922
23-TA-343 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420179922.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420179922, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
50. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420180022
23-TA-344 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu  Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420180022.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420180022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
51. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
23-TA-228 (IP)
(L. Meņģelsone, D. Šmits, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
52. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības"
23-TA-227 (IP)
(L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pilnvarot veselības ministri parakstīt Eiropas Komisijas sagatavotos tipveida divpusējos un trīspusējos līgumus par rīkojuma 1. punktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
4.
Pilnvarot veselības ministri informēt koordinējošo dalībvalsti Franciju un ražotāju par rīkojuma 2. punktā minētās valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības.
Sēdi slēdz plkst. 16:20