Valsts sekretāru 24.11.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 38

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Valsts sekretāru 24.11.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 38

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Palma-Jansone

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā"
22-TA-1414
(E. Valantis, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
22-TA-1448
(E. Valantis, M. Papsujevičš, B. Bāne, I. Marhele, I. Stepanova, I. Gailīte, O. Feldmane, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
precizēt likumprojekta 6. pantā ietvertā 24. panta četrpadsmitās daļas redakciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas iebildumus;
2.2.
precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē;
2.3.
trīs nedēļu laikā organizēt Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvenergo" ekspertu diskusiju, lai atkārtoti izvērtētu Finanšu ministrijas (AS "Augstsprieguma tīkls") priekšlikumus attiecībā uz nosacījumiem, kuros energoapgādes komersantam ir tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu, un, ja regulējums precizējams, vienoties, vai tas veicams Būvniecības likumā vai Enerģētikas likumā;
2.4.
Valsts sekretāru 2022. gada 15. decembra sanāksmē sniegt informāciju par šī protokollēmuma 2.3. apakšpunktā dotā uzdevuma  izvērtēšanas rezultātiem.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Par dokumentiem ar lietojuma ierobežojuma statusu
(J. Citskovskis)
Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:50