Ministru kabineta 23.05.2023. sēdes protokols Nr. 27

Ministru kabineta 23.05.2023. sēdes protokols Nr. 27

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre, tieslietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, veselības ministra pienākumu izpildītājs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas institūciju atbildības sadalījumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas komitejās, darba grupās un citos konsultāciju formātos"
23-TA-725 (DV)
(J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-1184
(M. Kučinskis, Ē. Cinkus, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar infrastruktūras kapacitātes stiprināšanas pasākumu īstenošanu iekšlietu nozarē, 2023. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
3. §
Slepeni
23-TA-8s
4. §
Informatīvais ziņojums "Par NATO Baltijas gaisa patrulēšanas misijas nodrošināšanu"
23-TA-947 (DV)
Dienesta vajadzībām
5. §
Informatīvais ziņojums "Par tiesiskiem aspektiem un nepieciešamiem grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas vai tās mēģinājuma nepieļaušanu"
23-TA-1146 (IP)
(M. Kučinskis, L. Paegļkalna, E. Rinkēvičs, I. Ruskulis, I. Gailīte, V. Vītoliņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu - virzīt attiecīgos likumprojektus pieņemšanai Saeimā.
3.
Iekšlietu ministrijai  steidzami precizēt likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (23-TA-1144), svītrojot likumprojekta papildinājumu ar 35.2 pantu un attiecīgi labojot 35.panta redakciju, un iesniegt  precizēto likumprojektu Valsts kancelejā. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

6. §
Rīkojuma projekts "Par Militārās aviācijas nelaimes gadījumu koordinācijas un informācijas centra darba grupu"
23-TA-412
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par iemaksu OECD Ukrainas valsts programmas budžetā"
23-TA-1031
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījums Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā"
23-TA-641
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Statistikas likumā"
22-TA-2992
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumos Nr. 481 "Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai""
23-TA-305
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 27. oktobra rīkojumā Nr. 751 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos""
23-TA-888
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta rīkojumā Nr. 176 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos""
23-TA-889
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. janvāra rīkojumā Nr. 24 "Par tiesībām lietot iestādes logo""
23-TA-458
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par valsts domājamās daļas no nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 105, Rīgā, nodošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras valdījumā"
22-TA-3488
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
23-TA-360
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1139
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-1098
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
18. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-834
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Uriekstes ielā 42B, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"
23-TA-530
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kaļķu ielā 4A, Rēzeknē, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-715
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Vecā iela" Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, nodošanu Saulkrastu novada pašvaldībai"
23-TA-832
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
22. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts robežsardzes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-926
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 25. novembra rīkojumā Nr. 808 "Par Valsts policijas apsargājamajiem objektiem""
23-TA-562
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-730
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"
22-TA-3348
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi""
23-TA-879
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas""
23-TA-750
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu"
23-TA-597
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu"
23-TA-705
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reorganizāciju"
22-TA-3515
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju izstrādāt un līdz 2025. gada 1. aprīlim izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Rīgas Tehniskās universitātes ārējās drošības un aizsardzības centra izveidi uz Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bāzes, lai stiprinātu Latvijas drošību, turpinot īstenot un attīstot pasākumus iekšējās un ārējās drošības izglītības un pētniecības jomā, tostarp nodrošinot sinerģiju ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru (FRONTEX aģentūra).
31. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Neredzīgo bibliotēkas reorganizāciju"
22-TA-3330
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 5. maija rīkojumā Nr. 286 "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi""
22-TA-3076
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ostu pārvalde nosaka ostas maksas, to atvieglojumus un atbrīvojumus, ostas pakalpojumu tarifu robežlīmeņus"
22-TA-3051
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtība, kā arī radioamatieru radiostacijas lietošanas kārtība"
21-TA-504
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lidosta Rīga" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-394
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt patstāvīgu ēku (būvju) nekustamo īpašumu "Lidosta Rīga" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 502 0059) – kravu centra ēku (būves kadastra apzīmējums 8076 002 0056 006) un katlu māju (būves kadastra apzīmējums 8076 002 0056 007) – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 1 110 000 euro.
36. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ragauski" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-845
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ragauski" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 009 0039) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 009 0039) daļu 2.5149 ha platībā (platība var tikt precizēta zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā) Codes pagastā, Bauskas novadā, par noteikto atlīdzību 23 640,06 euro jeb 0,94 euro par vienu zemes kvadrātmetru atbilstoši tirgus vērtībai, kas būs piemērojama, veicot atlīdzības apmēra pārrēķinu, ja zemes vienības platība tiks precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.
37. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vērmeles" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
23-TA-787
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vērmeles" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 001 0004) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 001 0586) daļu 5.9593 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 46 629,75 euro (tirgus vērtībai 0,75 euro par kvadrātmetru un mežaudzes tirgus vērtībai 1 935,00 euro).
38. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Rietumkrasta ielā 4–23 un Rietumkrasta ielā 4–30N, Liepājā, nodošanu Liepājas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-819
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Rūpniecības ielā 21 k-5–87, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-739
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Mazjānīši" Rucavas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"
23-TA-817
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavo rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-975
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 18. janvāra rīkojumā Nr. 18 "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai"""
23-TA-1036
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""
23-TA-720
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

44. §
Rīkojuma projekts "Par Banku augstskolas reorganizāciju"
22-TA-3185
(A. Čakša, I. Kalviņš, L. Peiseniece, I. Vanaga, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt tās valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 525 0062) Skanstes ielā 43, Rīgā un valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 025 2026) Skanstes ielā 43, Rīgā (turpmāk kopā – valsts nekustamie īpašumi) turpmāku lietderīgāko izmantošanu izglītības un zinātnes funkciju īstenošanai, ievērojot, ka valsts nekustamie īpašumi ir iespējami vērtējami kā izveidojamās atvasinātas publiskas personas – Rīgas Eiropas skolas (likumprojekts "Par Rīgas Eiropas skolu" (22-TA-3807)) atrašanās vieta, kā arī iespējamo valsts nekustamo īpašumu nepieciešamību atvasinātas publiskas personas –Latvijas Universitātes Starptautiskās biznesa skolas izveides vajadzībām. Ievērojot minēto, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2025. gada 1. jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības īpašumā vai valdījumā vai informēt Ministru kabinetu par valsts nekustamo īpašumu saglabāšanu valsts īpašumā Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā un nodošanu lietojumā, lai nodrošinātu izglītības un zinātnes funkciju īstenošanu.
4.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2023. gada 1. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2013. gada 16. aprīļa noteikumos Nr. 202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus", atrunājot tajos Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā reorganizējamās valsts dibinātas augstskolas nosaukuma un logotipa lietojumu valsts atzītajos augstāko izglītību apliecinošajos dokumentos par akreditētas studiju programmas apguvi, kā arī minētajos dokumentu paraugos.
45. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanai 2023.–2027. gada plānošanas periodā"
22-TA-3189
(M. Kučinskis,  L. Ozoliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā"
23-TA-1144
(M. Kučinskis, V. Vītoliņš, I. Raubiško, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Iekšlietu ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā šī protokola 5. paragrāfa 3. punktu un Finanšu ministrijas atzinumu attiecībā par publisko iepirkumu veikšanu, kā arī precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā" (23-TA-1145).
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā" (23-TA-1145) (likumprojektu pakete).
6.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministru M. Kučinski izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā".
47. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts robežsardzes likumā"
23-TA-1145
(M. Kučinskis, V. Vītoliņš, I. Raubiško, I. Gailīte, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (23-TA-1144).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā" (23-TA-1144) (likumprojektu pakete).
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot iekšlietu ministru M. Kučinski izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi valsts robežsardzes likumā".

4. Informatīvie ziņojumi

48. §
Informatīvais ziņojums "Par ekspertu kandidātu virzīšanu ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai"
23-TA-881
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Ārlietu ministrijas iesniegto Latvijas ekspertu kandidātu sarakstu ievēlēšanai Eiropas Komitejā spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai alfabētiskā secībā– I. Jurevičius, S. Olsena un E. Šteinerte.
3.
Ārlietu ministrijai informēt Latvijas delegāciju Eiropas Padomes Parlamentārajā Asamblejā par Latvijas izvirzītajiem ekspertu kandidātiem. 
49. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu un Atveseļošanas fonda plāna ieviešanas statusu (ikmēneša ziņojums)"
23-TA-1132
(A. Ašeradens, A. Eberhards, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
50. §
Informatīvais ziņojums "Ziņojums par epidemioloģiskās drošības draudiem saistībā ar Covid-19 infekciju"
23-TA-1097
(M. Sprindžuks, A. Segliņa, A. Balode, E. Rinkēvičs, J. Vitenbergs, A. Čakša, J. Citskovskis, E. Siliņa, M. Papsujevičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
3.
Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora sniegto informāciju, ka ar Ministru prezidenta 10.07.2020 rīkojumu Nr. 2020/1.2.1.-84 izveidotā starpinstitūciju darbības koordinācijas grupa 2023. gada 25. maija sanāksmē izvērtēs ar Covid-19 infekciju saistītā normatīvā regulējuma aktualitāti, ņemot vērā Pasaules Veselības organizācijas paziņojumu, ka Covid-19 pandēmija ir beigusies.
4.
Valsts kancelejai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Veselības ministriju nodrošināt, lai saskaņā ar šī protokollēmuma 3. punktā minētās koordinācijas grupas lēmumiem un atbilstoši institūciju kompetencei tiktu sagatavoti nepieciešamie tiesību aktu projekti (projektu pakete) un mēneša laikā iesniegti izskatīšanai Ministru kabinetā. 
51. §
Par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1290
(M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministram D. Šmitam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē.

5. Ministru kabineta lieta

52. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par Latvijas Atveseļošanās un noturības mehānisma uzņēmējdarbības atbalsta digitalizācijas programmu ieviešanas gaitu)
23-TA-1204
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
53. §
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par aizliegtu vienošanos reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumos)
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

54. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-767/22 1Dream u.c.
23-TA-1254 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-767/22 1Dream u.c..
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-767/22 1Dream u.c.
55. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par Eiropas Komisijas 2023. gada 22. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0079
23-TA-1263 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2023. gada 22. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. INFR(2023)0079.
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
56. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-49/23 1Dream u.c.
23-TA-1255 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-49/23 1Dream u. c.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-49/23 1Dream u. c.
57. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1287
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Latvijas Republikas ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei, pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā L. Līcei-Līcītei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2023. gada 30. maija sanāksmē.
58. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās telesakaru savienības 2023. gada Pasaules radiosakaru konferencē"
23-TA-1297
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās telesakaru savienības 2023. gada Pasaules radiosakaru konferencē".
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumiem gigabitu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitu infrastruktūras akts)"
23-TA-1298
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pasākumiem gigabitu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai un Direktīvas 2014/61/ES atcelšanu (Gigabitu infrastruktūras akts)".
60. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-192/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku
23-TA-1272 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot iebildumu rakstu celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-192/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai celtajā prasībā pret Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-192/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi I. Romanovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-192/23 Eiropas Komisija pret Latvijas Republiku. 

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

61. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā  Nr. A420153323
23-TA-1099 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420153323.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420153323.
62. §
Informatīvais ziņojums "Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem"
23-TA-1163
(M. Kučinskis, D. Trofimovs, A. Ašeradens, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
63. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju atsavināt sankcijām pakļautās kapitāla daļas"
23-TA-1259 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
64. §
Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu pieejamību un atlikumiem, par situāciju ar Covid-19 vakcīnu piegādēm, par Eiropas Komisijas piedāvātajiem līguma grozījumiem starp Eiropas Komisiju un vakcīnu ražotāju Pfizer"
23-TA-1303 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 14:30