Ministru kabineta 28.12.2023. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 63

Ministru kabineta 28.12.2023. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 63

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre, finanšu ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-2383
(K. Briškens, A. Čakša, K. Melnis, A. K. Kariņš, H. Abu Meri, R. Kozlovskis, A. Logina, U. Augulis, I. Lībiņa-Egnere, I. Bērziņa, A. Krauze, A. Sprūds, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai līdz 2024. gada 15. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā plāna projektu "Indikatīvais dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2023.-2027. gadam", kurā iekļaut ilgtermiņa redzējumu vismaz 5 gadiem par VAS "Latvijas dzelzceļš" darbības stabilizāciju tā valsts budžeta finansējuma apmērā, kas paredzēts Satiksmes ministrijas budžetā kā finansējums dzelzceļa publiskai infrastruktūrai, kā arī ilgtermiņa redzējumu par dzelzceļa infrastruktūras attīstību turpmākajiem 25 gadiem, tai skaitā attiecībā uz Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas attīstību un prognozētajiem pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem.
4.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši rīkojuma projektu un šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
Sēdi slēdz plkst. 15:00