Valsts sekretāru 21.09.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 29

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!

Valsts sekretāru 21.09.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 29

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kašs

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Valdmane

Zemkopības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Šnore

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Plāna projekts "Par Digitālās transformācijas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam ieviešanas plānu 2023.–2027. gadam"
22-TA-1399
(E. Turka, R. Celmiņš, I. Beināre, D. Hildebrante,  P. Vilks, D. Trofimovs, A. Smiltēna, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto plāna projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā Finanšu ministrijas iebildumu, ka plāna projekta pielikuma ailē "Budžeta programmas (apakšprogrammas) kods un nosaukums" visiem pasākumiem ir norādāma precīza budžeta programma/apakšprogramma, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai steidzami nosūtīt pieprasījumu aizpildīt attiecīgo informāciju tām ministrijām, kurām plāna projektā ietvertajiem pasākumiem nav norādīta informācija par finansējuma avotu.
3.
Ministrijām pieprasīto informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nosūtīt līdz š.g. 25. septembra plkst. 17.00 un ņemt vērā, ka attiecīgie pasākumi, par kuriem netiks saņemta informācija par finansējuma avotu, no plāna projekta var tikt svītroti.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
4.1.
ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, precizēt plāna pasākumu 5.2.-3.1, kā atbildīgo iestādi par pasākuma īstenošanu paredzot Klimata un enerģētikas ministriju, kuras kompetencē ir normatīvā regulējuma izstrāde, t.sk., attiecībā uz norādīto pasākumu, savukārt kā līdzatbildīgo iestādi paredzot Ekonomikas ministriju, kura ir valsts kapitāldaļu turētāja AS "Latvenergo", kuras meitassabiedrība ir AS "Sadales tīkls", kuras kompetencē ir pasākumā minētās datu platformas izveide, uzturēšana un administrēšana;
4.2.
precizēt plāna projektu atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam saņemtajai ministriju informācijai, kā arī izvērtēt priekšlikumu pielikuma atsaucē paskaidrot, ka pasākumi, kuriem plānotais finansējums norādīts 0 (nulle), tiks īstenoti piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
4.3.
pārskatīt un aktualizēt plāna projektā paredzēto pasākumu īstenošanas termiņus;
4.4.
precizēt rīkojuma projekta 4. punktu, paredzot, ka ministrijām plānā paredzēto pasākumu īstenošanu 2023. un 2024. gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, un jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu plāna īstenošanai 2025. gadā skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām;
4.5.
svītrot rīkojuma projekta 6.punktu;
4.6.
svītrot rīkojuma projekta 7.punktu un iekļaut to Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā;
4.7.
precizēto plāna projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju;
4.8.
saskaņoto plāna projektu, rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:00