Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr. 20

Ministru kabineta 12.04.2022. sēdes protokols Nr. 20

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
Slepeni
2. §
Informatīvais ziņojums "Par kritiskās infrastruktūras drošības situāciju 2021. gadā"
22-TA-4k
(M. Golubeva, D. Trofimovs, J. Reirs, A. Pabriks, D. Pavļuts, A. T. Plešs, J. Bordāns, G. Eglītis, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022.  gada  27. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par valsts pārvaldē izmantojamo informācijas sistēmu turpmāko attīstību.
3. §
Konfidenciāli
22-TA-5k
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
4. §
Informatīvais ziņojums "Par naftas drošības rezervēm"
22-TA-1172 (DV)
Ierobežotas pieejamības informācija
5. §
Informatīvais ziņojums "Par ārkārtējas elektroenerģijas sistēmas desinhronizācijas risku mazināšanu"
22-TA-1173 (DV)
Ierobežotas pieejamības informācija

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

6. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts prezidenta darbības nodrošināšanu""
22-TA-657
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
7. §
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Bankas likumā"
21-TA-1782
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Zemessardzes likumā" (21-TA-1799) un likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" (21-TA-1793).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Zemessardzes likumā" (21-TA-1799) un likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" (21-TA-1793) (likumprojektu pakete).
8. §
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
21-TA-1799
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" (21-TA-1739) un likumprojektu "Grozījums Latvijas Bankas likumā" (21-TA-1782).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" (21-TA-1793) un likumprojektu "Grozījums Latvijas Bankas likumā" (21-TA-1782) (likumprojektu pakete).
9. §
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"
21-TA-1793
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Zemessardzes likumā" (21-TA-1799) un likumprojektu "Grozījums Latvijas Bankas likumā" (21-TA-1782).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Zemessardzes likumā" (21-TA-1799) un likumprojektu "Grozījums Latvijas Bankas likumā" (21-TA-1782) (likumprojektu pakete).
10. §
Likumprojekts "Grozījums Streiku likumā"
22-TA-506
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
11. §
Likumprojekts "Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027. gada plānošanas perioda vadības likums"
21-TA-1004
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
12. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 29. maija rīkojumā Nr. 284 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos""
21-TA-1452
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā to, ka atbilstoši Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līguma par Latvijas–Lietuvas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību 13. panta 4. punktam par izmaiņām Kopējās komisijas sastāvā ir nepieciešams informēt pa diplomātiskajiem kanāliem, Ārlietu ministrijai informēt Lietuvas pusi par izmaiņām Kopējās komisijas sastāvā.
13. §
Noteikumu projekts "Prasības un kārtība tehnisko līdzekļu uzstādīšanai uz ceļiem un prasības informācijas nosūtīšanai un saņemšanai no tehniskiem līdzekļiem apstrādei transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā"
21-TA-637
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā""
21-TA-1701
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanas komisiju"
22-TA-596
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60A, Madonā, Madonas novadā, un valstij piekrītošo būvju nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā"
21-TA-1791
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumos Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu""
21-TA-426
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
21-TA-1825
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Zemkopības ministrijai atkārtoti izvērtēt noteikumu saskaņošanas laikā izteiktos sabiedrības grupu priekšlikumus un, ja nepieciešams, līdz 2022. gada 1. oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi".
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumos Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""
21-TA-1529
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 799 "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība""
22-TA-334
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Valsts augu aizsardzības dienesta nolikums"
22-TA-782
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas starptautiskajā operācijā "United Nations Truce Supervision Organzation" (UNTSO)"
22-TA-948
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 458 "Noteikumi par kapitāla ieguldījumiem komersantos, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība""
22-TA-917
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli""
22-TA-872
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
25. §
Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā"
22-TA-329
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministre.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
26. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ārkārtas finanšu instrumenta (Asylum, Migration and Integration Fund emergency assistance) projektu"
22-TA-999
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2022. gadā"
22-TA-619
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 1. februāra noteikumos Nr. 95 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Pasākumi Covid-19 pandēmijas seku mazināšanai" 13.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi kultūras jomā" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Atbalsts kino industrijas uzņēmumiem, veicinot to profesionālo kapacitāti un izaugsmi" īstenošanas noteikumi""
22-TA-965
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1092
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1021
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""
22-TA-821
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1039
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
33. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1070
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2022. gada 22.-24. aprīlī"
22-TA-1007
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
22-TA-1125
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi""
22-TA-1129
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

37. §
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu N. Grūbim"
22-TA-933
(M. Golubeva, N. Grūbis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Likumprojekts "Grozījumi Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā"
22-TA-562
(J. Vitenbergs, D. Brūklītis, J. Bordāns, J. Reirs, I. Olafsone, A. Vanags, T. Linkaits, Z. Liepiņa, A. K. Kariņš)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
2.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju turpināt darbu likumprojekta pilnveidošanā.
3.
Ekonomikas ministrijai iesniegt precizēto un saskaņoto likumprojektu Valsts kancelejā.
39. §
Noteikumu projekts "Pašvaldībās izmitināmo Ukrainas civiliedzīvotāju skaits"
22-TA-1094
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

40. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas inovāciju un tehnoloģiju atbalsta fonda iniciatīvas aktualitātes pārskatīšanu"
21-TA-5
(J. Vitenbergs, R. Lapiņš, A. Muižniece, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto priekšlikumu inovāciju un pētniecības sistēmas pārvaldības uzlabošanai, kā arī Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai īstenot informatīvajā ziņojumā paredzētos pasākumus inovāciju un pētniecības institucionālā modeļa un Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) pārvaldības modeļa pilnveidošanai ar 2022. gadu.
3.
Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2022. gada 1. jūnijam sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums".
4.
Informatīvajā ziņojumā paredzēto pasākumu īstenošanu to izpildē iesaistītajām institūcijām nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
41. §
Informatīvais ziņojums "Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2014.-2020. gadam īstenošanas gala novērtējums"
22-TA-204
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
42. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes "Veselība" 4.1. reformu un investīciju virziena "Kvalitatīvu un izmaksu efektīvu integrētu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un veselības aprūpes sistēmas gatavība pakalpojumu nodrošināšanai epidemioloģiskajās krīzēs" 4.1.1.r. reformas "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts)" īstenošanu"
21-TA-930
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas 4.1.1.r. "Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība" atskaites punkta "Izveidota Latvijas iedzīvotāju genoma reference (Latvijas dalība Genome for Europe projektā - GoLatvia projekts)" īstenotā projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 367 750,00 euro apmērā tiks segtas no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
43. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" pamatkapitāla apmaksas kārtību augstas gatavības projekta (dienesta viesnīcas ēkas pārbūve Augusta Deglava ielā 41B, Rīgā) īstenošanai"
22-TA-918
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" atvērt norēķinu kontu Valsts kasē pamatkapitālā ieguldāmo līdzekļu 3 870 982 euro apmērā saņemšanai, lai nodrošinātu ar augstas gatavības projekta īstenošanu saistīto izdevumu segšanu.
3.
Ar šī protokollēmuma 2. punktā minētā konta apkalpošanas un līdzekļu glabāšanu saistītos izdevumus segt no Finanšu ministrijas budžeta programmas "Budžeta izpilde un valsts parāda vadība".
44. §
Informatīvais ziņojums "Par publisko iepirkumu centralizāciju"
22-TA-194
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) aktualizēt elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamos preču un pakalpojumu katalogus un sadarbībā ar Finanšu ministriju un Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, kas nosaka obligāti centralizēti iepērkamās preču un pakalpojumu grupas, tostarp  kopīgi ar Satiksmes ministriju izvērtēt telekomunikāciju ierīču un pakalpojumu centralizētu iepirkumu.
3.
Pildot Valsts sekretāru 2018. gada 13. decembra sanāksmes protokollēmuma (prot. Nr. 49 36. §) 7.2. un 7.3. apakšpunktā dotos uzdevumus, līdz 2022. gada 31. decembrim Aizsardzības ministrijai (aizsardzības resoram) nodrošināt centralizēta degvielas iepirkuma pabeigšanu, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai, augstskolām un zinātniskajiem institūtiem nodrošināt centralizēta laboratorijas materiālu, reaģentu un ķimikāliju iepirkuma pabeigšanu.
4.
Valsts kancelejai un ministrijām nodrošināt, ka tiek centralizēti autotransporta līdzekļu iegādes un transporta pakalpojumu iepirkumi to un  padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.
5.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 4 28. §) 4. punktam Valsts kancelejai un ministrijām ir jānodrošina, ka tās un to padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes elektroenerģijas iegādi līdz 2023. gada 31. decembrim veic valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" kā centralizētā iepirkuma institūcijas izveidotās dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros elektronisko iepirkumu sistēmā, izņemot gadījumus, kad tas nav lietderīgi, kā arī, ja tām elektroenerģiju nodrošina nekustamā īpašuma iznomātājs vai pārvaldītājs.
6.
Pēc Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 4 28. §) 7. punktā noteiktā izvērtējuma izskatīšanas Ministru kabinetā Ekonomikas ministrijai nodrošināt centralizētu elektroenerģijas iepirkumu turpmāku organizēšanu Valsts kancelejas, ministriju un to padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām ar 2024. gadu.
7.
Ekonomikas ministrijai līdz 2023. gada 31. decembrim veikt un iesniegt Finanšu ministrijai (Iepirkumu uzraudzības birojam) izvērtējumu par iespēju veikt centralizētu dabasgāzes iepirkumu Valsts kancelejas, ministriju un to padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.
8.
Aizsardzības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Zemkopības ministrijai par šī protokollēmuma 3. punktā, un ministrijām par šī protokollēmuma 4. punktā minēto centralizēto iepirkumu īstenošanas gaitu līdz kārtējā gada 31. decembrim sniegt informāciju Finanšu ministrijai (Iepirkumu uzraudzības birojam).
9.
Pieņemt zināšanai, ka, pildot Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 18 41. §) 3. punktā doto uzdevumu, Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar ministrijām un Valsts reģionālās attīstības aģentūru pēc centralizēto iepirkumu izmēģinājuma projektu pabeigšanas, tostarp arī par šī protokollēmuma 4. un 7. punktā minēto, veiks rezultātu apkopojumu un iesniegs to diskusijai Valsts sekretāru sanāksmē.
10.
Valsts kancelejai un ministrijām informēt citas ministrijas par iespējām pievienoties arī citiem iepirkumiem ar vispārīgām vienošanām vai kopīgiem iepirkumiem, ko plānots izsludināt 2022. gadā vai 2023. gadā. Valsts kancelejai, ministrijām un to padotībā esošām valsts pārvaldes iestādēm kur vien iespējams, izmantot iespēju pievienoties iepirkumiem ar vispārīgām vienošanām vai kopīgiem iepirkumiem.
11.
Aicināt pašvaldības izvērtēt iespēju plānot un organizēt centralizētus iepirkumus pašvaldību iestāžu vajadzībām vismaz tādās preču un pakalpojumu grupās kā autotransporta līdzekļu iegāde un transporta pakalpojumi, elektroenerģija, degviela, dabasgāze, pasta un kurjeru pakalpojumi, izņemot gadījumus, kad iepirkumam nav pārrobežu intereses vai minēto preci vai pakalpojumu var nodrošināt vietējie ražotāji, vai ja centralizēti veikts iepirkums nav uzskatāms par efektīvu attiecīgajā gadījumā.
12.
Pieņemt zināšanai, ka Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis un īstenos Iepirkumu veicēju profesionalizācijas stratēģiju 2022.-2024. gadam.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stabilitātes programmu 2022.-2025. gadam"
22-TA-1015
(J. Reirs, N. Sakss, M. Āboliņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai līdz 2022. gada 15. aprīlim Latvijas Stabilitātes programmu 2022. - 2025. gadam iesniegt Saeimai.
3.
Finanšu ministrijai līdz 2022. gada 30. aprīlim Latvijas Stabilitātes programmu 2022. - 2025. gadam iesniegt Eiropas Komisijai.
4.
Ņemot vērā plānoto Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējās izņēmuma klauzulas atcelšanu no 2023. gada, noteikt šādu pārejas kārtību Fiskālās disciplīnas likumā noteiktā minimālās plānojamās vispārējās valdības strukturālās bilances sasniegšanai:
4.1.
atzīt, ka Covid-19 pandēmija ir uzskatāma par globālu procesu, uz kuru attiecināms Fiskālās disciplīnas likuma 12. panta pirmās daļas 1. punkts;
4.2.
atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 11. panta piektajai daļai un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra regulas Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 5. panta pirmajai daļai atzīt, ka Covid-19 pandēmijas izraisītā vispārējās valdības strukturālā deficīta pārsniegums pār Fiskālās disciplīnas likuma 10. pantā noteikto lielumu ir samazināms pakāpeniski par 1% no iekšzemes kopprodukta 2023. gadā un par 0,5% no iekšzemes kopprodukta turpmāk ik gadu līdz tiek sasniegts vidēja termiņa mērķis un visā pārsnieguma samazināšanas periodā ir piemērojams Fiskālās disciplīnas likuma 12. panta pirmās daļas 1. punkta nosacījums;
4.3.
atzīt, ka izdevumi, kas saistīti ar Covid-19 pandēmijas negatīvo seku mazināšanu, ir uzskatāmi par vienreizējiem pasākumiem vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances aprēķinā Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta trešās daļas 3. punkta izpratnē;
4.4.
atzīt, ka izdevumi, kas saistīti ar aizsardzības un iekšējās drošības investīciju finansējuma palielinājumu virs 2022. gada līmeņa, ir uzskatāmi par vienreizējiem pasākumiem vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances aprēķinā Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta trešās daļas 3. punkta izpratnē un ir pakāpeniski amortizējami fiskālajā telpā piecu gadu laikā;
4.5.
atzīt, ka izdevumi, kas saistīti ar enerģijas cenu būtiskā pieauguma kompensācijas pasākumiem 2021. un 2022. gadā, ir uzskatāmi par vienreizējiem pasākumiem vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances aprēķinā Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta trešās daļas 3. punkta izpratnē. Turpmākajos gados šie izdevumi ir atzīstami par vienreizējiem pasākumiem, ja enerģijas cenu kāpums atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. novembra regulas Nr. 1175/2011, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu 5. panta pirmajai daļai  ir uzskatāms par "ārkārtējiem apstākļiem, ko attiecīgā dalībvalsts nevar kontrolēt un kam turklāt ir liela ietekme uz vispārējās valdības finansiālo stāvokli".
5.
Finanšu ministrijai, izstrādājot informatīvo ziņojumu "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2023., 2024. un 2025. gadā", iesniegt priekšlikumus šī protokollēmuma 4. punktā noteiktās pārejas kārtības pārskatīšanai, ja tiek pieņemts lēmums par Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējās izņēmuma klauzulas saglabāšanu 2023. gadā.
6.
Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši pašreizējām prognozēm fiskālā telpa saskaņā ar 2022. gada marta scenāriju 2023. gadā ir  +146,5 milj. euro, 2024. gadā ir +151,2 milj. euro un 2025. gadā ir +267,7 milj. euro, neskaitot vienreizējos pasākumus.
46. §
Informatīvais ziņojums "2022. gada Progresa ziņojums par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu"
22-TA-1068
(J. Vitenbergs, Č. Gržibovskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai līdz 2022. gada 29. aprīlim iesniegt Eiropas Komisijā 2022. gada Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas īstenošanu.

5. Ministru kabineta lieta

47. §
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par energoresursu apgādes jautājumiem)
22-TA-1142
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
48. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamību izglītības jomā nodarbinātajiem)
22-TA-1126
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

49. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027. gada plānošanas periodā"
22-TA-1071
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027. gada plānošanas periodā".
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu"
22-TA-1122
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido oglekļa ievedkorekcijas mehānismu".
51. §
Latvijas Republikas nostāja par Eiropas Komisijas 2022. gada 9. februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2019
22-TA-920 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 9. februāra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2021/2019 (turpmāk – nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpumu procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpmākai Regulas 13. panta 2. punkta izpildei izstrādāt nākamos rīcības plānus līdz 2023. gada 30. jūlijam, bet Regulas 13. panta 5. punkta izpildei izstrādātos rīcības plānus nekavējoties iesniegt Eiropas Komisijai.
52. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par vides krimināltiesisko aizsardzību un ar ko aizstāj Direktīvu 2008/99/EK"
22-TA-1156
(J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz noteikumus par vides krimināltiesisko aizsardzību un ar ko aizstāj Direktīvu 2008/99/EK".
53. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības neformālo Transporta ministru video formāta sanāksmi 2022. gada 8. aprīlī
22-TA-1178
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

54. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1175
(M. Golubeva, A. T. Plešs, A. Muižniece, G. Eglītis, J. Reirs, I. Vaivare, L. Jākobsone, J. Bordāns, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
55. §
Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420251021
22-TA-1144 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420251021.
2.
Valsts kancelejai noformēt viedokli un nosūtīt Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420251021, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
56. §
Informatīvais ziņojums ""Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" reformu un investīciju virziena 6.1. "Ēnu ekonomikas mazināšana godīgas uzņēmējdarbības veicināšanai" reformas 6.1.1.r. "Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā" investīcijas 6.1.1.1.i. "Esošo analītisko risinājumu modernizācija", investīcijas 6.1.1.2.i. "Jaunu analīzes sistēmu izstrāde" un investīcijas 6.1.1.3.i. "Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas" īstenošanu""
22-TA-1003 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Atbalstīt 6.1.1.r. reformas "Analītikas stiprināšana un datu pārvaldības attīstība nodokļu administrēšanas un muitas jomā" īstenošanu par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā paredzēto finansējumu.
3.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) nodrošināt šī protokollēmuma 2. punktā minētās reformas ietvaros plānoto investīciju pabeigšanu šādos termiņos:
3.1.
investīciju "Esošo analītisko risinājumu modernizācija" – līdz 2024. gada 30. jūnijam;
3.2.
investīciju "Jaunu analīzes sistēmu izstrāde" – līdz 2024. gada 30. jūnijam;
3.3.
investīciju "Personāla apmācības darbam ar analītisko platformu un konsultācijas" – līdz 2023. gada 31. decembrim.
4.
Atbalstīt finansējuma līdz 840 000 euro piešķiršanu šī protokollēmuma 2. punktā minētās reformas izdevumu (pievienotās vērtības nodokļa nomaksai) segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.
5.
Šī protokollēmuma 2. punktā minētās reformas īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu un 4. punktā noteikto finansējumu izdevumu segšanai pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
57. §
Informatīvais ziņojums "Par Novavax vakcīnām"
22-TA-959 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
58. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-764 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
59. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
22-TA-1166 (IP)
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
60. §
Informatīvais ziņojums "Par materiāltehnisko līdzekļu nodošanu Ukrainas Valsts robežsardzes dienestam"
22-TA-1164 (IP)
(M. Golubeva, D. Trofimovs, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).