Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23

Ministru kabineta 04.06.2024. sēdes protokols Nr. 23

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministre ‒ B. Braže

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs, izglītības un zinātnes ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 13:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
24-TA-4s
2. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas institūciju atbildības sadalījumu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas komitejās, darba grupās un citos konsultāciju formātos"
24-TA-11DV
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
3. §
Informatīvais ziņojums "Par atsevišķiem starptautiskās sadarbības jautājumiem"
24-TA-12DV
Dienesta vajadzībām
4. §
Informatīvais ziņojums "Par  Latvijas iesaistīšanos trešās puses statusā Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "C.O.C.G un citi pret Lietuvu""
24-TA-13DV
(B. Braže, E. L. Vītola, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām). 
5. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdi"
24-TA-14DV
(B. Braže, E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām). 
6. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Brēmanis un citi pret Latviju""
24-TA-14k
Konfidenciāli

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 9. jūlija noteikumos Nr. 328 "Sankciju koordinācijas padomes nolikums""
24-TA-304
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas dalību Eiropas Savienības aģentūrās"
24-TA-389
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 383 "Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai""
23-TA-3295
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 907 "Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi un kārtējo remontu""
24-TA-528
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
11. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
23-TA-3307
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
12. §
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā"
23-TA-3298
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
13. §
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"
23-TA-3287
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
14. §
Likumprojekts "Grozījumi Grāmatvedības likumā"
23-TA-2416
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu  "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310),  likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
15. §
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"
23-TA-3309
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"(23-TA-3259).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
16. §
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"
23-TA-3280
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu  "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu  "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
17. §
Likumprojekts "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā"
23-TA-3278
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu  "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259).
3.
Noteikts, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
18. §
Likumprojekts "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā"
23-TA-3181
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu  "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu  "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā", likumprojektu (23-TA-3309) "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"(23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
5.
Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2026. gada 31. decembrim izstrādāt  ilgtermiņa risinājumu gada pārskatu, to pielikumu un tajos iekļautās informācijas turpmākai apstrādei un publiskošanai, ievērojot valstī noteiktās prasības attiecībā uz Datu izplatīšanas un pārvaldības platformas izmantošanu, to saskaņojot ar Tieslietu ministriju (Uzņēmumu reģistru).
19. §
Likumprojekts "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā"
23-TA-3310
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"" (23-TA-3259).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Zemkopības institūts 2B" Zemkopības institūtā, Skrīveru pagastā, Aizkraukles novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
24-TA-981
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 22. februāra rīkojumā Nr. 86 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij Daugavpils valstspilsētā un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā""
24-TA-960
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kapitālsabiedrību dāvinājumiem (ziedojumiem)"
23-TA-2710
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu akreditācijas un to vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"
23-TA-2201
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
24-TA-868
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-3174
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 20. jūnija noteikumos Nr. 323 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.5.i. investīcijas "Bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju iesaiste darba tirgū" īstenošanas un uzraudzības noteikumi""
24-TA-207
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 13. februāra noteikumos Nr. 100 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt sociāli atstumto kopienu, mājsaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, tostarp cilvēku ar īpašām vajadzībām, sociāli ekonomisko integrāciju, īstenojot integrētas darbības, tostarp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus" 4.3.1.5. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība" īstenošanas noteikumi""
24-TA-1249
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Autoceļš V1007" Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
24-TA-819
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Līvandes" Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, daļas pirkšanu gājēju un velosipēdu ceļa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts galveno autoceļu A11 "Liepāja–Lietuvas robeža (Rucava)" maršrutā Liepāja–Skatre–Bernāti"
24-TA-966
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Līvandes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6478 007 0121) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6478 007 0121) daļu 0,0134 ha platībā (pēc kadastrālās uzmērīšanas platība var tikt precizēta) Nīcas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 245,22 euro (1,83 euro par vienu kvadrātmetru).
30. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu gājēju un velosipēdu ceļa būvniecības projekta īstenošanai gar valsts reģionālo autoceļu P76 "Aizkraukle–Jēkabpils" posmā no Salas ciema līdz Jēkabpilij"
24-TA-972
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Ausekļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5686 002 0305) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5686 002 0866) 0,0234 ha platībā – Salas pagastā, Jēkabpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 185,00 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Kalves" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5686 002 0308) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5686 002 0846) 0,1216 ha platībā – Salas pagastā, Jēkabpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 839,00 euro.
31. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ķirveļi" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-951
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ķirveļi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 006 0009) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 006 0095) 0,109 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 1 374,40 euro (zemes vienības tirgus vērtība 1 264,40 euro un koksnes tirgus vērtība 110,00 euro).
32. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Vīgriezes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-973
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Vīgriezes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4064 012 0284) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0334) 0,73 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0335) 0,8 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0336) 0,28 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 012 0337) 0,19 ha platībā – Iecavas pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 7 318,00 euro (zemes vienību tirgus vērtība 6 200,00 euro un mežaudzes tirgus vērtība 1 118,00 euro).
33. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ķīši" Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-954
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ķīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4050 009 0224) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 009 0381) 0,87 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4050 009 0382) 0,32 ha platībā – Ceraukstes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 13 804,00 euro, ko veido zemes vienību tirgus vērtība.
34. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Ziedoņi" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
24-TA-992
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Ziedoņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4052 005 0093) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4052 005 0220) 0,03 ha platībā Codes pagastā, Bauskas novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 378,00 euro, ko veido zemes vienības tirgus vērtība.
35. §
Rīkojuma projekts "Par Bauskas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Piķu mežs" Codes pagastā, Bauskas novadā, daļas pārņemšanu valsts īpašumā"
24-TA-823
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Rūjas" un "Vanagi" Raiskuma pagastā, Cēsu novadā,  daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 "Umurga–Cēsis–Līvi" pārbūves projekta īstenošanai"
24-TA-1007
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Rūjas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 007 0232) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 007 0304) 0,0700 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 853,00 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 539,00 euro un kompensējamiem zaudējumiem 314,00 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Vanagi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4274 007 0182) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 007 0308) 0,0800 ha platībā – Raiskuma pagastā, Cēsu novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 842,00 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 616,00 euro un kompensējamiem zaudējumiem 226,00 euro.
37. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pils ielā 14, Siguldā, Siguldas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P8 "Inciems–Sigulda–Ķegums" pārbūves projekta īstenošanai"
24-TA-1006
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma Pils ielā 14 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8015 002 3316) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8015 002 0458) 0,0201 ha platībā – Siguldā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 5 914,58 euro, kas sastāv no nekustamā īpašuma tirgus vērtības 5 543,58 euro un kompensējamiem zaudējumiem 371,00 euro.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 27.oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""
24-TA-197
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
39. §
Noteikumu projekts "Vienotie iekšējās kārtības noteikumi pacientu ierobežošanai stacionārā psihiatriskās ārstniecības iestādē"
23-TA-2876
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2024. gada 26. marta noteikumos Nr. 196 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.3. pasākuma "Pasākumi bioloģiskās daudzveidības veicināšanai un saglabāšanai" pirmās un otrās kārtas īstenošanas noteikumi""
24-TA-1122
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi""
23-TA-2037
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-1203
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
43. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-1250
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
44. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 55 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.1. pasākuma "Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam" īstenošanas noteikumi""
24-TA-1195
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 291 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās"  5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" īstenošanas noteikumi""
24-TA-1215
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
46. §
Likumprojekts "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā"
24-TA-482
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (24-TA-494), likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" (24-TA-497), likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" (24-TA-498) un likumprojektu "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā" (24-TA-500). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (24-TA-494), likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" (24-TA-497), likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" (24-TA-498) un likumprojektu "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā" (24-TA-500) (likumprojektu pakete). 
5.
Pieņemt zināšanai, ka, lai nodrošinātu vienotu vēlēšanu procesu attīstību un Vēlētāju reģistra darbību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei laikposmā no 2024. gada 1. jūlija līdz 2029. gada 31. decembrim nepieciešamas papildu divas amata vietas. Noteikt, ka no 2024. gada 1. jūlija līdz 2029. gada 31. decembrim Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nepieciešamās papildu divas amata vietas nodrošināmas Iekšlietu ministrijai noteikto amata vietu skaita ietvaros, nepalielinot kopējo resora amata vietu skaitu (pārdale no Valsts policijas, samazinot divas ilgstoši vakantas amata vietas).
6.
Noteikt, ka finansējums 59 015 euro apmērā divām amata vietām Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) 2024. gadam nodrošināms no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai" 2024. gadam plānotā finansējuma. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu Ministru kabineta rīkojuma projektu, ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 73. pantā noteikto. Jautājumu par finansējuma piešķiršanu 2024. gadā citiem ar vēlēšanu nodrošināšanu saistītiem pasākumiem skatīt 2024. gada budžeta izpildes procesā, ņemot vērā Iekšlietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas esošos budžeta līdzekļus un budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai" 2024. gadā faktiski pieejamos budžeta līdzekļus.
7.
Pieņemt zināšanai, ka, sagatavojot Latvijas Stabilitātes programmu 2024.–2028. gadam, budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai" ir rezervēts finansējums 2025. gadam 3 524 767 euro apmērā, 2026. gadam 783 399 euro apmērā, 2027. gadam 791 571 euro apmērā un 2028. gadam 791 571 euro apmērā un noteikt, ka:
7.1.
likumprojekta īstenošanai nepieciešamais finansējums 2025. gadam un turpmākajiem gadiem ir nodrošināms budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai" paredzētā finansējuma ietvaros, tai skaitā:
7.1.1.
Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) divu amata vietu atlīdzībai 2025. gadā 125 688 euro apmērā, 2026. gadā 131 169 euro apmērā, 2027. gadā 136 508 euro apmērā, 2028. gadā 140 388 euro apmērā un 2029. gadā 140 388 euro apmērā, finansējuma pārdali ietverot šī protokollēmuma 6. punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma projektā;
7.1.2.
Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālajai attīstības aģentūrai) atbalsta nodrošināšanai Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra lietotājiem nepārtrauktā režīmā 2025. gadā 96 027 euro apmērā, 2026. gadā 92 522 euro apmērā, 2027. gadā un turpmāk ik gadu 97 745 euro apmērā, finansējuma pārdali paredzot likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā, un Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijai iesniegt attiecīgu priekšlikumu Finanšu ministrijā;
7.2.
finansējumu pārējiem ar vēlēšanu nodrošināšanu saistītiem pasākumiem 2025. gadam un turpmākajiem gadiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Iekšlietu ministrija un Centrālā vēlēšanu komisija var pieprasīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" sagatavošanas procesā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai" paredzētā finansējuma, iesniedzot attiecīgu priekšlikumu Finanšu ministrijā, visiem pieprasījumiem kopā nepārsniedzot budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai" noteikto finansējumu.
47. §
Likumprojekts "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā"
24-TA-497
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (24-TA-494), likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" (24-TA-482), likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" (24-TA-498) un likumprojektu "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā" (24-TA-500). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (24-TA-494), likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" (24-TA-482), likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" (24-TA-498), un likumprojektu "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā" (24-TA-500) (likumprojektu pakete). 
48. §
Likumprojekts "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā"
24-TA-494
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" (24-TA-482), likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" (24-TA-497), likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" (24-TA-498) un likumprojektu "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā" (24-TA-500). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" (24-TA-482), likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" (24-TA-497), likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" (24-TA-498) un likumprojektu "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā" (24-TA-500) (likumprojektu pakete). 
49. §
Likumprojekts "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā"
24-TA-498
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (24-TA-494), likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" (24-TA-497), likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" (24-TA-482) un likumprojektu "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā" (24-TA-500). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (24-TA-494), likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" (24-TA-497), likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" (24-TA-482) un likumprojektu "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā" (24-TA-500) (likumprojektu pakete). 
50. §
Likumprojekts "Grozījumi Vietējo pašvaldību referendumu likumā"
24-TA-500
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (24-TA-494), likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" (24-TA-497), likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" (24-TA-498) un likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" (24-TA-482). 
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Pašvaldības domes vēlēšanu likumā" (24-TA-494), likumprojektu "Grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā" (24-TA-497), likumprojektu "Grozījumi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā" (24-TA-498) un likumprojektu "Grozījumi Vēlētāju reģistra likumā" (24-TA-482) (likumprojektu pakete). 

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

51. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.3. pasākuma "AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē" pirmās atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
24-TA-41
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Lai īstenotu akciju sabiedrības "Olaines ūdens un siltums" projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/036 "Fosilā kurināmā aizstāšana Olainē" posmošanu starp Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1. specifisko atbalsta mērķi "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" un Eiropas Savienības fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 2.1.1. "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.3. pasākumu "AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē", palielināt 2.1.1.3. pasākuma "AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē" finansējumu par  271 188 euro, pārdalot minēto finansējumu no Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa 2.1.1. "Energoefektivitātes veicināšana un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana" 2.1.1.2. pasākuma "AER izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana rūpniecībā un komersantos".
52. §
Likumprojekts "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums"
23-TA-3235
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287), likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) un likumprojektu "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā" (23-TA-3259) (likumprojektu pakete).
5.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Klimata un enerģētikas ministriju, Valsts kanceleju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Tieslietu ministriju sagatavot un finanšu ministram līdz 2025. gada 30. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem sūdzību izskatīšanas kārtībai par nepatiesas vai nepilnīgas informācijas norādīšanu ilgtspējas informācijas ziņojumos un atbildīgās institūcijas noteikšanai šo sūdzību izskatīšanai.
53. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes ''Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.2.1.i. "Centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Vienotā kontaktu centra platformas (112) un Elektronisko notikumu žurnālu valsts un pašvaldību līmenī integrācija" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"
24-TA-863
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Rīkojuma projekts "Par 2.1.2.1.i. investīcijas "Centralizētās platformas un sistēmas" nolūka "Pašvaldību pakalpojumu digitālā transformācija un pašvaldību atbalsta procesu modernizācija un centralizācija, t. sk. sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām" projekta "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" pases un centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"
24-TA-876
(U. Augulis, B. Braže, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.1.2.1.i. investīcijas projekta "Labklājības nozares un pašvaldību sociālās sfēras platformas "DigiSoc" izstrāde un ieviešana" ilgtspējas nodrošināšanai ar 2026. gada 1. jūniju Labklājības ministrijas apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" nepieciešamās četras amata vietas nodrošinās, pārveidojot sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" ilgstoši neaizpildītās vakantās amata vietas un kopumā neveidojot jaunas amata vietas valsts pārvaldē.
55. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi kvalitatīviem, ilgtspējīgiem un izmaksu ziņā pieejamiem veselības aprūpes, veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, uzlabojot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un izturētspēju" 4.1.2.4. pasākuma "Pierādījumos balstītu narkotiku lietošanas profilakses programmu īstenošana un profilakses kvalitātes standartu ieviešana" īstenošanas noteikumi"
24-TA-492
(I. Bērziņa, A. Zīle-Veisberga, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
56. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm" 1.3.1.1. pasākuma "IKT risinājumu un pakalpojumu attīstība un iespēju radīšana privātajam sektoram" īstenošanas noteikumi"
23-TA-2382
(I. Bērziņa, A. Ašeradens, R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
57. §
Likumprojekts "Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā"
23-TA-3259
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287) un likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310).
3.
Noteikt, ka atbildīgā par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidente.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Grāmatvedības likumā" (23-TA-2416), likumprojektu "Grozījumi Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā" (23-TA-3181), likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā" (23-TA-3278), likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (23-TA-3280), likumprojektu "Ilgtspējas informācijas atklāšanas likums" (23-TA-3235), likumprojektu "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā" (23-TA-3309), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu brokeru sabiedrību likumā" (23-TA-3298), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (23-TA-3307), likumprojektu "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā" (23-TA-3287) un likumprojektu "Grozījumi Privāto pensiju fondu likumā" (23-TA-3310) (likumprojektu pakete).
58. §
Rīkojuma projekts "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju"
24-TA-376
(I. Bērziņa, K. Melnis, L. Kurevska, B. Bāne, E. Balševics, I. Gailīte, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai: 
2.1.
atbilstoši Klimata un enerģētikas ministrijas priekšlikumam papildināt rīkojuma projektu ar šāda satura punktu: lai nodrošinātu atbilstošu administratīvo kapacitāti finanšu investīciju pārvaldībai, starptautiskai Latvijas interešu pārstāvniecībai, nozaru politikas attīstībai, sadarbības partneru un sabiedrības iesaistei un citu funkciju efektīvai īstenošanai Klimata un enerģētikas ministrijā, atbalstīt septiņu jaunu amata vietu izveidi līdz 2024. gada 1. jūlijam, septiņu jaunu amata vietu izveidi līdz 2025. gada 1. janvārim, septiņu jaunu amata vietu izveidi līdz 2026. gada 1. janvārim. Atlīdzībai un uzturēšanai nepieciešamās izmaksas segt no Klimata un enerģētikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 33.01.00. "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija";
2.2.
sadarbībā ar  Klimata un enerģētikas ministriju papildināt rīkojuma projekta anotāciju, anotācijā arī paredzēt, ka Latvijas vides aizsardzības fondam ir viena padome, kuru rotācijas kārtībā vada viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs un klimata un enerģētikas ministrs vai viņu pilnvaroti pārstāvji;
2.3.
precizēto rīkojuma projektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izstrādāt grozījumus Latvijas vides aizsardzības fonda likumā, kuros noteikt  Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļu turētāju un to, ka Latvijas vides aizsardzības fondam ir viena padome un to rotācijas kārtībā vada viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs un klimata un enerģētikas ministrs vai viņu pilnvaroti pārstāvji, un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā. 
5.
Noteikt, ka Klimata un enerģētikas ministrija ir atbildīga par prioritāro pasākumu 2025.–2027. gadam vides jomā iesniegšanu Finanšu ministrijā un Valsts kancelejā atbilstoši budžeta grafikam.
6.
Noteikt, ka ar 2024. gada 1. jūliju Klimata un enerģētikas ministrija ir atbildīga par valsts nodevām, kas norādītas rīkojuma anotācijas 5. pielikumā.
7.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par finansējumu izmaiņu nodrošināšanai TAP portālā saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju.
59. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumos Nr. 173 "Kārtība, kādā ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā tiek piešķirts valsts budžeta līdzfinansējums""
24-TA-1187
(V. Valainis, B. Braže, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka 2024. gadā jaunajai ārvalstu filmu uzņemšanas Latvijā atklāta konkursa projektu iesniegumu 7. atlases kārtai tiek novirzīts finansējums 500 000 euro apmērā no Ministru kabineta 2024. gada 25. aprīļa rīkojumā Nr. 319 "Par apropriācijas pārdali" Ekonomikas ministrijai un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai paredzētajiem līdzekļiem eksporta veicināšanas un investīciju piesaistes aktivitāšu īstenošanai 2024. gadā.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

60. §
Konceptuālais ziņojums "Par Latvijas Nacionālā arhīva Vidzemes reģiona centra, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja krātuvju un Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās pārvaldes centrālā arhīva izveidi Cēsīs"
23-TA-1701
(A. Logina, D. Vilsone, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
61. §
Plāna projekts "Pakalpojumu vides pilnveides plāns 2024.–2027. gadam"
23-TA-3282
(I. Bērziņa, G. Ozols, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt Ministru kabineta 2020. gada 25. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 8 35. §) "Informatīvais ziņojums par projektu "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija"" 3. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

5. Informatīvie ziņojumi

62. §
Informatīvais ziņojums "Par Konceptuālā ziņojuma par valsts stratēģisko komunikāciju un informatīvās telpas drošību 2023.–2027. gadam ieviešanu"
24-TA-808
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
63. §
Informatīvais ziņojums "Finanšu izlūkošanas dienesta 2023. gada pārskats"
24-TA-1148
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
64. §
Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem elektroenerģijas sistēmas tarifu pieauguma prognozējamībai, izmaksu pieauguma mazināšanai un elektroenerģijas apakšlietotāju problemātikas risināšanai"
23-TA-2872
(K. Melnis, L. Kurevska, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Klimata un enerģētikas ministrijai izvērtēt nepieciešamību Elektroenerģijas tirgus likumā ietvert mājsaimniecības lietotāja definīciju, un klimata un enerģētikas ministram līdz 2024. gada 30. jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgu tiesību akta projektu.
3.
Klimata un enerģētikas ministrijai izstrādāt un klimata un enerģētikas ministram līdz 2024. gada 31. augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2023. gada 7. novembra noteikumos Nr. 635 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", kuros noteikt kārtību, kādā tiek identificēti fiziskās personas elektroenerģijas sadales sistēmas pieslēgumi ar spriegumu līdz 0,4 kilovoltiem.
4.
Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2024. gada 31. decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos, kuros paredzēt aizliegt īstenot tādus inženiertehniskos risinājumus elektroinstalācijā, kuros uz visu daudzdzīvokļu ēku vai ēku kopumu tiek nodrošināts tikai viens elektroenerģijas sistēmas pieslēgums.
5.
Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 9. aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 15 70. §) "Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas virzāmas sākotnējam publiskam piedāvājumam"" 3.4. apakšpunktu Ekonomikas ministrija, iesaistot akciju sabiedrību "Latvenergo", veiks izvērtējumu par akciju sabiedrības "Latvenergo" līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā "Sadales tīkls" pēc jaunās 2300 megavatu atjaunojamo energoresursu jaudas uzstādīšanas.
65. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" projekta "Possibilities for improvement of content of support services for children with behavioural and addiction problems and their families in Latvia" īstenošanai"
24-TA-928
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Labklājības ministrijai (Bērnu aizsardzības centram) 2024. gadā uzņemties papildu valsts budžeta saistības Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" (turpmāk – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma) projekta "Possibilities for improvement of content of support services for children with behavioural and addiction problems and their families in Latvia" (turpmāk – projekts) īstenošanai ne vairāk kā 14 350 euro apmērā un slēgt līgumu ar Ziemeļvalstu Ministru padomi par projekta īstenošanu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas ietvaros.
3.
Valsts budžeta līdzfinansējumu atbilstoši noslēgtā sadarbības līguma nosacījumiem ne vairāk kā 5740 euro apmērā nodrošināt Labklājības ministrijas valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 22.01.00 "Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana" 2024. gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumu Finanšu ministrijā apropriācijas pārdalei no pamatbudžeta apakšprogrammas 22.01.00 "Bērnu aizsardzības centra darbības nodrošināšana" uz attiecīgo apakšprogrammu Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai.
4.
Labklājības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas pārdalei no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" priekšfinansējuma nodrošināšanai 2024. gadam ne vairāk kā 1291 euro apmērā.
5.
Pēc gala maksājuma saņemšanas no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas projekta Labklājības ministrijai (Bērnu aizsardzības centram) nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos indikatīvi 1291 euro apmērā.
66. §
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai"
23-TA-957
(K. Briškens, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kuros:
2.1.
paredzēt uzdevumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā nosaka vienreizēju atlīdzību nekustamā īpašuma īpašniekam par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai, tostarp pārbūvei un atjaunošanai, nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu, un, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu, iekļaut prasību, ka elektronisko sakaru tīkla, tostarp iekārtu, īpašniekiem jāsedz izmaksas, kas saistītas ar elektronisko sakaru tīkla, sakaru iekārtu būvniecību un ierīkošanu, nojaukšanu un pārvietošanu, ja puses nevienojas citādi;
2.2.
noteikt, ka, ierīkojot vai būvējot (arī pārbūvējot) publiskos elektronisko sakaru tīklus un to infrastruktūras inženierbūves, elektronisko sakaru komersantam ir tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar savlaicīgu nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu šādos gadījumos:
2.2.1.
ja  publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūra ierīkota vai izbūvēta par publiskajiem līdzekļiem līdz konkrētai adresei, elektronisko sakaru komersantam, lai savu tīklu pieslēgtu subsidētajai infrastruktūrai, ir tiesības izmantot nepieciešamajā apjomā attiecīgo valsts un pašvaldību īpašumā esošo nekustamo īpašumu, un valsts un pašvaldību nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums sadarboties ar elektronisko sakaru komersantu, lai rastu risinājumu izmantot nepieciešamajā apjomā attiecīgo valsts un pašvaldību īpašumā esošo nekustamo īpašumu infrastruktūras izvietošanai, ievērojot šī protokollēmuma 2.1. apakšpunktā paredzēto atlīdzības noteikšanas kārtību;
2.2.2.
ja publisko elektronisko sakaru tīklu pārvietošanas pienākums izriet no pašvaldības saistošajiem noteikumiem;  
2.3.
iekļaut regulējumu, kas novērš, ka kopīpašumā esošā nekustamajā īpašumā jaunu elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai vai izbūvei nepieciešama 100 % kopīpašnieku piekrišana;
2.4.
precizēt regulējumu saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas jomas normatīvajos aktos noteikto, ievērojot, ka elektronisko sakaru tīklus var paredzēt pašvaldības lokālplānojumā vai detālplānojumā;
2.5.
iekļaut prasību, ka būvniecības ierosinātājs, būvējot (tajā skaitā pārbūvējot vai atjaunojot) daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu, publisku ēku, rūpniecības objektu vai tuneli, nodrošina tehnisko risinājumu, lai iekštelpās (izņemot tehniskajās telpās, kurās ikdienā neuzturas cilvēki) būtu paredzēts radiopārklājums ar radiosignāla līmeni augstāku par 96 dBm.
3.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, konsultējoties ar elektronisko sakaru nozares nevalstiskajām organizācijām, sešu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 2.5. apakšpunktā iekļautās normas stāšanās spēkā  izvērtēt un nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus Latvijas būvnormatīvos, kas detalizēs šī protokollēmuma 2.5. apakšpunktā paredzētās Elektronisko sakaru likuma prasības.
4.
Satiksmes ministrijai līdz 2025. gada 31. decembrim izstrādāt vadlīnijas tuvas darbības bezvadu piekļuves punktu izvietošanai.
5.
Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju  sešu mēnešu laikā izstrādāt un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, lai noteiktu regulējumu Elektronisko sakaru likumā nostiprinātā dzīvojamās mājas īpašnieka pienākuma - nodrošināt elektronisko sakaru komersantam piekļuvi tam piederošam elektronisko sakaru tīklam - izpildei.
6.
Satiksmes ministrijai sešu mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 2.1. apakšpunktā paredzētās kārtības stāšanās spēkā sagatavot un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi", kuros noteikt, ka šie noteikumi neattiecas uz bezvadu elektronisko sakaru infrastruktūras izvietošanu publiskajām personām piederošajos īpašumos ārtelpās (piemēram, uz ēku jumtiem).
7.
Ekonomikas ministrijai līdz 2025. gada 31. decembrim sadarbībā ar Satiksmes ministriju, konsultējoties ar elektronisko sakaru nozares nevalstiskajām organizācijām, izvērtēt šādus pasākumus administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus atbilstošajos tiesību aktos:
7.1.
kompleksu pasākumu (risinājumu) iespējas, lai uzlabotu elektronisko sakaru tīklu būvniecības procesa nodrošināšanu  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), tostarp  attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu projekta saskaņošanu ar nekustamā īpašuma īpašniekiem un rakšanas atļauju izsniegšanu;
7.2.
izvērtēt iespējas izstrādāt regulējumu, kas nosaka, ka pašvaldībām jaunas ielas būvniecības gadījumā vai būtiski pārbūvējot esošās ielas ir nepieciešams paredzēt ārējiem inženiertīkliem kopīgu kanalizāciju un iespēju robežās nepieciešams šos tīklus pārcelt uz kopīgo kanalizāciju.
8.
Satiksmes ministrijai līdz 2024. gada 30. decembrim, konsultējoties ar elektronisko sakaru nozares nevalstiskajām organizācijām, izvērtēt šādus pasākumus administratīvā sloga mazināšanai elektronisko sakaru tīkla attīstībai:
8.1.
izvērtēt iespējas noteikt regulējumu iepriekš saskaņota projekta ietvarā saskaņošanas procedūras aizstāšanai ar savlaicīgu nekustamā īpašuma īpašnieka informēšanu, veicot ēkā esošā elektronisko sakaru tīkla modernizāciju, nomainot vara kabeļus ar optisko šķiedru kabeļiem;
8.2.
izvērtēt iespējas normatīvajā regulējumā noteikt vienkāršotu gaisvadu līniju demontāžas procesu, lai atvieglotu neaktīvu elektronisko sakaru gaisvadu līniju demontāžu, un nepieciešamības gadījumā iesniegt Ekonomikas ministrijā priekšlikumus grozījumiem būvniecības regulējumā.
9.
Satiksmes ministrijai aktualizēt un satiksmes ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 30. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā".
67. §
Informatīvais ziņojums "Ministru prezidentes Evikas Siliņas ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību"
24-TA-1300
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Visiem ministriem rast iespēju piedalīties Saeimas plenārsēdē ziņojuma izskatīšanas laikā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai.
68. §
Ministru kabineta atzinuma projekts Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai (par likumprojektam "Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā" iesniegtajiem priekšlikumiem)
24-TA-1363
(I. Bērziņa, V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atzinuma projektu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atzinumu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

69. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Padomes secinājumu projekts par Eiropas veselības savienības nākotni: Eiropa, kas rūpējas, gatavojas un aizsargā"
24-TA-1381
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Padomes secinājumu projekts par Eiropas veselības savienības nākotni: Eiropa, kas rūpējas, gatavojas un aizsargā".
70. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-84/24 EM SYSTEM
24-TA-1395 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-84/24 EM SYSTEM.
2.
Ārlietu ministrijai un Finanšu izlūkošanas dienestam sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-84/24 EM SYSTEM.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi K. Langišu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-84/24 EM SYSTEM.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

71. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2022. gada 27. jūnija rīkojuma Nr. 461 "Par 1. ranga aizsardzības atašeja Ukrainā, Moldovas Republikā un Baltkrievijas Republikā dienesta izpildi" atzīšanu par spēku zaudējušu"
24-TA-1247 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
72. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas termiņa pagarinājumu"
24-TA-1273 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:20