Valsts sekretāru 04.07.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 23

Valsts sekretāru 04.07.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 23

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Labklājības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Celmiņa

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, departamenta vadītājs ‒ E. Šimiņa-Neverovska

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīgas informācijas par nekustamā īpašuma objektiem aizsardzības nodrošināšanas kārtība"
21-TA-786
(A. Puriņš, M. Papsujevičs, B. Bāne, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumam precizēt noteikumu projekta anotāciju, norādot, ka noteikumu projekta īstenošana Valsts zemes dienesta uzturētajās sistēmās tiks nodrošināta esošā valsts budžeta ietvaros;
2.2.
svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3. punktu;
2.3.
noteikumu projektu, precizēto anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Aizsardzības ministrijai līdz 2024. gada 1. oktobrim vienoties ar Tieslietu ministriju par finansējuma nodrošināšanu esošā valsts budžeta ietvaros noteikumu projektā paredzēto risinājumu kontrolētas pieejas nodrošināšanai valstij svarīgu objektu un to inženierkomunikācijas tīklu ģeotelpiskās informācijas ieviešanai Valsts zemes dienesta informācijas sistēmās.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumos Nr. 829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu""
23-TA-3167
(E. Celmiņa, K. Vitenbergs, B. Bāne, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība un Latvijas Lielo pilsētu asociācija neuztur spēkā atzinumā minēto iebildumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu, Valsts kancelejai noteikumu projektu kā saskaņotu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Par Valsts sekretāru sanāksmju norisi vasarā
(I. Gailīte)
Atzīmēt, ka vasarā Valsts sekretāru sanāksmju norisē tiek plānots šāds pārtraukums - pēc Valsts sekretāru 2024. gada 18. jūlija sanāksmes līdz 2024. gada 8. augusta sanāksmei.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:30