Valsts sekretāru 26.01.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 4

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Valsts sekretāru 26.01.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 4

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Beināre

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Grīnberga

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas parlamenta un Padomes direktīvai par ārpuslīgumiskās civiltiesiskās atbildības noteikumu pielāgošanu mākslīgajam intelektam""
23-TA-98
(A. Lots, M. Papsujevičs, E. Balševics, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora priekšlikumu turpmāk izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē iesniegtos jautājumus par valsts pārvaldes iestādes noteikšanu, kas būtu atbildīga par tiesību akta projekta izstrādi attiecībā uz Eiropas Komisijas priekšlikumu, un līdzatbildīgās institūcijas noteikšanu, atrisināt valsts sekretāru sanāksmē, ja nepieciešams, arī balsojot, un atslogot Ministru kabinetu no ierēdniecības līmeņa jautājumu lemšanas.
2.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija piekrīt būt par atbildīgo iestādi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija piekrīt būt  par līdzatbildīgo iestādi par "Priekšlikumu Eiropas parlamenta un Padomes direktīvai par ārpuslīgumiskās civiltiesiskās atbildības noteikumu pielāgošanu mākslīgajam intelektam".
4.
Ņemot vērā panākto vienošanos par ministriju atbildības noteikšanu, Valsts kancelejai pabeigt projekta 23-TA-98 lietu. 
2. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu produktu aizliegšanu Savienības tirgū, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu""
23-TA-95
(A. Lots, J. Bērziņš, I. Beināre, E. Celmiņa, D. Trofimovs, M. Blašķe, D. Brūklītis, A. Grīnberga, J. Garisons, I. Braunfelde, E. Balševics, D. Vilsone, I. Stepanova, M. Papsujevičs, B. Kņigins, R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un izteiktos atšķirīgos viedokļus par ministriju atbildības noteikšanu.
2.
Ņemot vērā valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgo dalībnieku vairākuma viedokli (izņemot Ekonomikas ministrijas pārstāvi, kas ir pret, un Zemkopības ministrijas pārstāvi, kas atturas), noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi par "Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tādu produktu aizliegšanu Savienības tirgū, kas izgatavoti, izmantojot piespiedu darbu".
3.
Ekonomikas ministrijai triju darbdienu laikā izvērtēt šī protokollēmuma 2. punktā minēto lēmumu un informēt Valsts kanceleju un Ārlietu ministriju, vai lēmumam piekrīt, vai arī rosina jautājumu virzīt izskatīšanai Ministru kabinetā.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:00