Ministru kabineta 28.03.2023. sēdes protokols Nr. 16

Ministru kabineta 28.03.2023. sēdes protokols Nr. 16

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Ašeradens

Izglītības un zinātnes ministre, klimata un enerģētikas ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Čakša

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs, iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 618 "Kārtība, kādā valsts kustamo mantu nodod bez atlīdzības ārvalstu valdību un starpvalstu organizāciju īpašumā""
22-TA-2484
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 606 "Noteikumi par karavīra, militārā darbinieka un zemessarga uzturdevas kompensācijas apmēru un izmaksāšanas kārtību""
22-TA-3351
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 5. oktobra noteikumos Nr. 948 "Noteikumi par zemessargiem izmaksājamo dienesta uzdevumu izpildes un apmācību kompensāciju, Zemessardzes veterānu priekšnieka algu, kā arī zemessarga mantai nodarīto zaudējumu atlīdzību""
22-TA-3552
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
22-TA-2270
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (22-TA-2256).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (22-TA-2256) (likumprojektu pakete).
5. §
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"
22-TA-2256
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-2270).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-2270) (likumprojektu pakete).
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 99 "Kārtība, kādā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un Veselības inspekcija ierobežo piekļuvi tiešsaistes saskarnei elektronisko sakaru tīklā, domēna vārda lietošanas tiesības un piekļuvi tiešsaistes saskarnei vai saturam informācijas sabiedrības pakalpojumā""
22-TA-1433
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi""
23-TA-149
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vidus ielā 11-33, Rīgā, pārdošanu"
22-TA-3802
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu"
22-TA-3768
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Zariņi" Burtnieku pagastā, Valmieras novadā, pārdošanu"
23-TA-256
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-590 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 47 personas.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi""
22-TA-2404
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "1. Saliena" Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P69 "Skrudaliena–Kaplava–Krāslava" 19,43. km caurtekas izbūves projekta īstenošanai"
23-TA-147
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "1. Saliena" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4484 003 0272) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4484 003 0409) 0,0778 ha platībā – Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 784,00 euro, kas ietver nekustamā īpašuma tirgus vērtību 708,00 euro un kompensējamos zaudējumus 76,00 euro.
14. §
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Rotācijas aplis A13-P50" Kārsavā, Ludzas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-3280
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Austrumi", "Krišjāņi" un "Skaras" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa A2 "Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene)" pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-443
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Austrumi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 003 0105) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0371) 0,08 ha platībā – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 928 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 208 euro un atlīdzība par zaudējumiem 720 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Krišjāņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 003 0109) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 003 0375) 0,03 ha platībā – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 844,50 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 828 euro un atlīdzība par zaudējumiem 16,50 euro;
3.3.
nekustamā īpašuma "Skaras" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8064 002 0275) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8064 002 0866) 0,09 ha platībā – Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 2 528,55 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 2 484 euro un atlīdzība par zaudējumiem 44,55 euro.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Podnieku iela" Ādažos, Ādažu novadā, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-326
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "P20-Cēsu iela" Kauguru pagastā, Valmieras novadā, nodošanu Valmieras novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-396
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "V1428" Bikstu pagastā, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-109
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu un 13.1.5. specifisko atbalsta mērķi "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē"""
23-TA-37
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru nodrošināt, ka finansējuma saņēmēji – VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Liepājas reģionālā slimnīca", SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca", SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA "Vidzemes slimnīca", SIA "Rēzeknes slimnīca", SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" – veic grozījumus līgumos par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" ietvaros īstenojamiem projektiem atbilstoši noteikumos minētajām izmaiņām.
20. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamām alejām"
22-TA-2749
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
21. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem"
22-TA-2650
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
22. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-312
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-490
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Upmaļi" Ērģemes pagastā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-61
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumos Nr. 514 "Prasības pārtikas izplatīšanai pēc minimālā derīguma termiņa beigām""
22-TA-2998
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 29. jūnija noteikumos Nr. 602 "Noteikumi par pabalstu un kompensāciju apmēriem diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem), valsts tiešās pārvaldes amatpersonām (darbiniekiem), karavīriem, prokuroriem un sakaru virsniekiem par dienestu ārvalstīs un to izmaksas kārtību""
22-TA-2972
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par koeficienta apmēru civilajiem ekspertiem Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
23-TA-586
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-570
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizbildņu mācību programmu"
23-TA-348
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi""
23-TA-376
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1613 "Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām""
23-TA-625
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 5. jūnija noteikumos Nr. 230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""
23-TA-702
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
33. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonu (darbinieku), karavīru, Latvijas Republikas pārstāvja Eirojustā un sakaru virsnieku, kuri uzturas ārvalstīs, laulātajiem"
22-TA-1135
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
34. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 851 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem""
23-TA-596
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība""
23-TA-595
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
36. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra rīkojumā Nr. 976 "Par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotāja noteikšanu""
23-TA-488
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006. gada 25. jūlija noteikumos Nr. 611 "Dzemdību palīdzības nodrošināšanas kārtība""
23-TA-713
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
23-TA-589
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
3.
Noteikumos minētā 274. un 275. punktā iekļautajiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 seku novēršanu no 2023. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 30. septembrim nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 15 376 367 euro apmērā segt no likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma.
4.
Noteikumos minētā 274. un 275. punktā iekļautajiem pasākumiem saistībā ar Covid-19 seku novēršanu 2023. gada oktobrī, novembrī un decembrī ir veicams avansa norēķins ne vairāk kā 7 688 183 euro apmērā, kas sedzams no likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 74. resora programmā 12.00.00 "Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" rezervētā finansējuma.
5.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektus atbilstoši šī protokollēmuma 3. un 4. punktam.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
23-TA-647
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

40. §
Rīkojuma projekts "Par Līgas Lejiņas pārcelšanu"
23-TA-684
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1. projekta "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija" pases apstiprināšanu"
22-TA-3339
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
42. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "Zemkopības nozares ģeotelpisko risinājumu pilnveide gudrai zemes apsaimniekošanai, politikas prognozēšanai un plānošanai pārejai uz zaļo ekonomiku" pases apstiprināšanu"
22-TA-3334
(D. Šmits, A. Čakša, I. Indriksone, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
43. §
Rīkojuma projekts "Par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2023.–2025. gadam izstrādi"
22-TA-3394
(A. Ašeradens, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"
23-TA-578
(D. Šmits, R. Kronbergs, E. Balševics, I. Lībiņa-Egnere, A. Čakša, J. Vitenbergs, A. Ozols, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Tieslietu ministrija ir saskaņojušas rīkojuma projektu. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot zemkopības ministru izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto Ministru kabineta rīkojumu "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu".
6.
Zemkopības ministrijai līdz 2023. gada 15. jūnijam sagatavot un zemkopības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ārkārtējās situācijas pasākumu ietekmi uz mizgrauža bojājumu ierobežošanu un turpmāko rīcību.
7.
Zemkopības ministrijai līdz 2023. gada 30. maijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai likvidētu iespējamās apdraudējuma sekas mežam saistībā ar augiem kaitīgu organismu izplatīšanos.

3. Informatīvie ziņojumi

45. §
Informatīvais ziņojums "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-714
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
46. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
23-TA-716
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā minētos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā, nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Eiropas Jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda līdzfinansētā projekta "Maritime Spatial Planning as enabler of the European GREEN Deal", MSP-GREEN  īstenošanai"
22-TA-3646
(M. Sprindžuks, D. Šmits, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda līdzfinansētā projekta "Maritime Spatial Planning as enabler of the European GREEN Deal", MSP-GREEN (projekta nosaukums latviešu valodā "Jūras telpiskā plānošana kā Zaļā kursa ieviesēja") īstenošanai 51 970 euro apmērā, tai skaitā 37 121 euro 2023. gadā un 14 849 euro 2024. gadā.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka 2025. gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti no Eiropas Jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda atmaksātie līdzekļi par MSP-GREEN projekta īstenošanu valsts sniegtā priekšfinansējuma apmērā.

4. Ministru kabineta lieta

48. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par civilo aizsardzību un katastrofu pārvaldīšanu)
23-TA-482
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

49. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (ES) 2019/1242 groza attiecībā uz CO₂ emisiju standartu stiprināšanu jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem un ziņošanas pienākumu integrēšanu un atceļ Regulu (ES) 2018/956"
23-TA-774
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko Regulu (ES) 2019/1242 groza attiecībā uz CO2 emisiju standartu stiprināšanu jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem un ziņošanas pienākumu integrēšanu un atceļ Regulu (ES) 2018/956".
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu" 
23-TA-784
(I. Lībiņa-Egnere, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu" (Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos).
51. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu" 
23-TA-788
(E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu" (Labklājības ministrijas kompetences jautājumos).
52. §
Par Eiropas Savienības enerģētikas ministru padomes 2023. gada 28. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-800
(A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz atjaunīgo gāzu un dabasgāzes un ūdeņraža iekšējo tirgu un par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par atjaunīgo gāzu un dabasgāzes iekšējo tirgu un ūdeņraža iekšējo tirgu (pārstrādāta redakcija)".
3.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2022/1369 attiecībā uz pieprasījuma samazināšanas perioda pagarināšanu gāzes samazināšanas pasākumiem un to īstenošanas ziņošanas un uzraudzības pastiprināšanu".
4.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1227/2011 un (ES) Nr. 2019/942, lai uzlabotu Savienības aizsardzību pret tirgus manipulācijām enerģijas vairumtirgū un Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2019/943 un (ES) 2019/942, kā arī Direktīvu (ES) 2018/2001 un (ES) 2019/944, lai uzlabotu Savienības elektroenerģijas tirgus dizainu".
5.
Klimata un enerģētikas ministram R. Čudaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2023. gada 28. marta sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

53. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
23-TA-741
(D. Šmits, D. Trofimovs, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju.
54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420135623
23-TA-664 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420135623.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420135623.
55. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420184022
23-TA-644 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420184022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420184022, tai skaitā nepieciešamības gadījumā sniegt papildu paskaidrojumus un apsvērumus lietā.
Sēdi slēdz plkst. 13:25