Ministru kabineta 10.08.2023. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 39

Ministru kabineta 10.08.2023. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 39

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 15:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem atbalsta mehānisma izveidei pašvaldībās vētras seku likvidācijai dzīvojamām mājām"
23-TA-2002
(A. Čakša, R. Čudars, M. Sprindžuks, A. Ašeradens, N. Puntulis, I. Mūrniece, I. Indriksone, M. Kučinskis, J. Vitenbergs, I. Lībiņa-Egnere, L. Meņģelsone, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Aicināt pašvaldības piecu darba dienu laikā pabeigt apkopot informāciju (tai skaitā provizoriskās izmaksas) par savā teritorijā esošajiem vētras bojātajiem īpašumiem un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas apjomiem, attiecībā uz kuriem var tikt sagatavots līdzekļu pieprasījums atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas", un iesniegt apkopoto informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumos Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas""
23-TA-1991
(A. Čakša, R. Čudars, M. Sprindžuks, A. Ašeradens, N. Puntulis, I. Mūrniece, M. Kučinskis, I. Indriksone, J. Vitenbergs,  I. Lībiņa-Egnere, L. Meņģelsone, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šos noteikumu projektu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
Sēdi slēdz plkst. 17:00