Valsts sekretāru 31.08.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 26

Valsts sekretāru 31.08.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 26

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietā, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietā, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ D. Dubrovskis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja ‒ A. Balode

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Autopārvadājumu likumā"
22-TA-424
(I. Stepanova, D. Trofimovs, S. Armagana, J. Vaivods, K. Kinča, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis sanāksmē nepiedalās un iebildumi sanāksmes laikā netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97.1 punktu, likumprojektu kā saskaņotu virzīt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Iekšlietu ministrijai piedāvātās normas Autopārvadājumu likuma 54. panta regulējuma grozījumiem iesniegt  izskatīšanai Tieslietu ministrijas Administratīvās atbildības pastāvīgajā darba grupā.
4.
Satiksmes ministrijai:
4.1.
precizēt likumprojekta izziņu, norādot, ka Iekšlietu ministrija piedāvātās normas Autopārvadājumu likuma 54. panta regulējuma grozījumiem iesniegs  izskatīšanai Tieslietu ministrijas Administratīvās atbildības pastāvīgajā darba grupā un, ja regulējums būs jāprecizē, attiecīgie grozījumi tiks iesniegti kā priekšlikumi Saeimā likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā;
4.2.
kopīgi ar Rīgas Domi izvērtēt Rīgas Domes piedāvātās normas Autopārvadājumu likuma regulējuma precizēšanai un, ja nepieciešams, iesniegt tos kā priekšlikumus Saeimā likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā;
4.3.
likumprojektu, anotāciju, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un precizēto izziņu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā"
21-TA-933
(M. Papsujevičs, K. Kinča, S. Armagana, L. Ruškule, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Atzīmēt, ka Latvijas Pašvaldību savienība neuztur iebildumu par likumprojekta redakciju un saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu likumprojekts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē virzāms kā saskaņots.
3.
Tieslietu ministrijai:
3.1.
papildināt likumprojekta izziņu  ar informāciju attiecībā uz nodibinājuma turpmāko darbību, ja  tā nodibinātājs – publiska persona – izbeidz savu dalību nodibinājumā, kurā ir vairāki dibinātāji;
3.2.
precizēt likumprojekta anotāciju, norādot, ka likumprojekta īstenošanai nepieciešamās amata vietas tiks nodrošinātas resorā esošā personālresursa un budžeta ietvaros;
3.3.
likumprojektu, Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, precizēto anotāciju un izziņu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
4.
Tieslietu ministrijai aicināt Uzņēmumu reģistru tā tīmekļa vietnē ievietot metodisko informāciju attiecībā uz nodibinājuma turpmāko darbību, ja  tā nodibinātājs – publiska persona – izbeidz savu dalību nodibinājumā, kurā ir vairāki dibinātāji.
3. §
Likumprojekts "Grozījumi Pacientu tiesību likumā"
22-TA-2877
(A. Balode, K. Kravale, M. Papsujevičs, I. Gailīte)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Valsts kancelejai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:40