Ministru kabineta 17.05.2022. sēdes protokols Nr. 27

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 2024. gada 31.maijā laika posmā no plkst. 00.00 līdz plkst. 02.00 tiks veikti plānoti LVRTC infrastruktūras uzturēšanas darbi. To laikā īslaicīgi var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Ministru kabineta 17.05.2022. sēdes protokols Nr. 27

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece (attālināti)

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra un iekšlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. T. Plešs

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-2s
Slepeni
2. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildīgo institūciju darbības 2022. gada 9. un 10. maijā izvērtējumu un rīcības plānu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai turpmāk"
22-TA-1599
(D. Trofimovs, D. Pavļuts, A. Ruks, A. Muižniece, J. Reirs, N. Puntulis, N. Mežviets, J. Bordāns, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī Valsts policijas priekšnieka, Valsts drošības dienesta priekšnieka sniegto informāciju un Ministru kabineta locekļu izteiktos viedokļus. 

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumos Nr. 286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""
22-TA-1010
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 805 "Noteikumi par nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumiem""
22-TA-787
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem""
22-TA-542
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2022. gada 31. augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kuros pilnveidot regulējumu par gadījumiem, kādos par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi izglītojamam izsniedz liecību.
6. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumos Nr. 747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem""
22-TA-543
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2022. gada 31. augustam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Vispārējās izglītības likumā, kuros pilnveidot regulējumu par gadījumiem, kādos par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamam izsniedz liecību.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 788 "Noteikumi par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību""
22-TA-98
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Ceļu satiksmes likumā"
21-TA-94
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
9. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 692 "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība""
22-TA-569
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""
22-TA-901
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
11. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. februāra noteikumos Nr. 143 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai""
22-TA-713
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 44, Jēkabpilī, nodošanu Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-1037
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Bukatina ceļš" pārņemšanu valsts īpašumā"
22-TA-1097
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1446
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""
21-TA-894
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Krievijas Federācijas Kultūras ministrijas vienošanās par sadarbību denonsēšanu"
22-TA-1428
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai iesniegt Krievijas pusei Latvijas Republikas Kultūras ministrijas sagatavoto paziņojumu par Vienošanās denonsēšanu.
17. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 23. marta rīkojumā Nr. 198 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
22-TA-1390
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
22-TA-1573 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 54 personas.
19. §
Rīkojuma projekts "Par valdes locekļu iecelšanu Zviedrijas-Latvijas Sadarbības fonda valdē"
22-TA-1498
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
22-TA-1542
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
 Noteikt, ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)" nepieciešamais papildu finansējums  2022.- 2024. gadā ir  2 737 571  euro.
4.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00. "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros tiek veikta finansējuma pārdale ilgtermiņa saistību pasākumam  "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)" 2023. gadā 745 161 euro apmērā un 2024. gadā 1 992 410 euro apmērā no pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem".
5.
Finanšu ministrijai un Kultūras ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot 2024. gada budžeta ietvaros samazināt finansējumu 3 511 209 euro  apmērā Finanšu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenotajiem projektiem un pasākumiem" Rīgas pils Konventa projekta īstenošanai un attiecīgi palielināt finansējumu Kultūras ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 19.07.00 "Mākslas un literatūra" nacionālās koncertzāles projekta īstenošanai.
21. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1616
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 608 "Par valsts nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un finansējumu nekustamā īpašuma būvniecības projekta izdevumu segšanai""
22-TA-1551
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00. "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros tiek veikta finansējuma pārdale starp ilgtermiņa saistību pasākumiem:
3.1.
no pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2023. gadā 745 161 euro apmērā un 2024. gadā 1 992 410 euro apmērā uz pasākumu "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Rīgas pils restaurācijai un rekonstrukcijai Rīgā, Pils laukumā 3 (būvniecības II kārtas - Konventa nodrošināšanai)";
3.2.
no pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem" 2023. gadā 551 724 euro apmērā uz pasākumu "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai".
23. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 13. februāra rīkojumā Nr. 70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
22-TA-1557
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Kultūras ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai, paredzot papildu finansējumu 2023. gadam valsts budžeta apakšprogrammā 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums - 2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Miera ielā 58A, nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" nekustamā īpašuma daļas (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 026 0056) Miera ielā 58A, Rīgā, nomas maksas segšanai 145 056 euro apmērā un valsts budžeta apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" papildu maksājumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 75 277 euro apmērā.
24. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 4. novembra rīkojumā Nr. 652 "Par ilgtermiņa saistībām Kultūras ministrijai nekustamā īpašuma Doma laukumā 6, Rīgā,  nomas maksas izdevumu segšanai""
22-TA-1554
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrijai ilgtermiņa saistības nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 008 0034) sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 008 0034 001) - Doma laukumā 6, Rīgā, nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" 2022. gadā ir 1 718 853 euro.
4.
Atbalstīt finansējuma ietaupījuma 500 000 euro apmērā pārdali 2022. gadā no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākuma "Ārzemju mākslas muzeja nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"" uz Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammu 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai".
25. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 30. aprīļa rīkojumā Nr. 231 "Par finansējumu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, pārbūves, nomas maksas, papildu maksājumu, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""
22-TA-1543
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt,  ka Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" nepieciešamais papildu finansējums ir  2 689 243 euro ( 2022. gadā 1  655 171 euro apmērā un 2023. gadā 1 034 072 euro apmērā).
4.
Pieņemt zināšanai, ka papildu finansējums  2022. gadam 1 655 171 euro apmērā ilgtermiņu saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" tiks nodrošināts, pārdalot finansējumu:
4.1.
952 073 euro apmērā Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" ietvaros no pasākuma "Dotācija ēku Brīvības bulvārī  36, Rīgā, un Smilšu ielā 1, Rīgā, atjaunošanai un uzlabošanai";
4.2.
500 000 euro apmērā no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" no ilgtermiņa saistību pasākuma "Ārzemju mākslas muzeja nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", attiecīgi samazinot 2022. gada finansējumu par noteikto summu;
4.3.
30 552 euro apmērā  no Kultūras ministrijas budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammas 19.07.00 "Mākslas un literatūra", attiecīgi samazinot 2022. gada finansējumu par noteikto summu;
4.4.
172 546 euro apmērā no Kultūras ministrijas budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" no  ilgtermiņa saistību pasākuma  "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", attiecīgi samazinot 2022. gada finansējumu par noteikto summu.
5.
Pieņemt zināšanai, ka papildu finansējums 2023. gadam 1 034 072 euro apmērā ilgtermiņu saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" tiks nodrošināts Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros pārdalot finansējumu:
5.1.
551 724 euro apmērā no ilgtermiņa saistību pasākuma "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" nekustamā īpašuma Jēkaba ielā 11, Rīgā, sastāvā esošās būves pārbūves un restaurācijas darbiem", attiecīgi samazinot 2023. gada finansējumu par noteikto summu;
5.2.
482 348 euro apmērā no pasākuma "Dotācija ēku Brīvības bulvārī  36, Rīgā, un Smilšu ielā 1, Rīgā, atjaunošanai un uzlabošanai".
6.
Kultūras ministrijai iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā, valsts budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" valsts budžeta apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksa VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums-2018" ietvaros" ilgtermiņa saistību pasākumam "VSIA "Jaunais Rīgas teātris" ēkas Rīgā, Lāčplēša ielā 25, nomas maksas un papildu maksājumu segšanai VAS "Valsts nekustamie īpašumi"", samazinot finansējumu 2023. gadā 18 491 euro apmērā un palielinot finansējumu  2024.-2027. gadā 231 082 euro apmērā, 2028. gadā 555 875 euro un turpmākajos gados 718 271  euro apmērā.
7.
Pieņemt zināšanai, ka jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu 2023. gadam Kultūras ministrijas budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammā 19.07.00 "Mākslas un literatūra" VSIA "Jaunais Rīgas teātris" pārcelšanās (no Miera ielas 58A, Rīgā, uz Lāčplēša ielu 25, Rīgā) izdevumu segšanai 30 552 euro apmērā tiks risināts, pārdalot finansējumu no Finanšu ministrijas budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" pasākuma "Valsts ēku remontdarbu veikšana" apakšpasākumam "Infrastruktūras uzlabošana Brīvības bulvārī 36, Rīgā" piešķirtā finansējuma.
8.
Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") izvērtēt uzsākto kultūras jomas attīstības projektu tālāko īstenošanu.
26. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-1559
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1396
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
22-TA-1489
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

29. §
Par Jēkaba Straumes iecelšanu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieku
22-TA-1474
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
30. §
Likumprojekts "Pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas dēļ piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas atbalsta likums"
22-TA-1107
(J. Vitenbergs, J. Bordāns, J. Reirs, K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
31. §
Likumprojekts "Likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai"
22-TA-1138
(A. T. Plešs, G. Eglītis, T. Trubača, J. Reirs, M. Pūķis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" (22-TA-1436).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"" (22-TA-1436) (likumprojektu pakete).
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru A. T. Plešu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu  "Likums par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai".
6.
Atbalstīt, ka finansējums 2022. gadā vadlīniju izstrādei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai tiek piešķirts no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 40 000 euro apmērā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu par līdzekļu piešķiršanu un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
7.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu dokumentācijas izvērtēšanai un būvniecības procesa uzsākšanai – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2023.gadā un 2024. gadā 119 564 euro ik gadu, ar 2025. gadu un turpmāk  69 636 euro  ik gadu, Ekonomikas ministrijai 2023. gadā 79 386 euro, ar 2024. gadu un turpmāk 64 386  euro ik gadu – izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. Ja valsts budžeta likumprojektu sagatavošanas procesā papildu finansējums netiek piešķirts, tad finansējumu likumprojektā noteikto funkciju veikšanai nodrošināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Ekonomikas ministrijas  budžeta līdzekļu ietvaros.


 
32. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu""
22-TA-1436
(A. T. Plešs, G. Eglītis, T. Trubača, J. Reirs, M. Pūķis, A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai" (22-TA-1138).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai" (22-TA-1138) (likumprojektu pakete).
5.
Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57. panta pirmo daļu un 58. panta otro daļu, pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru A. T. Plešu izteikties kā Ministru kabineta pārstāvi, izskatot Saeimas sēdes darba kārtībā iekļauto likumprojektu "Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"".
 

4. Informatīvie ziņojumi

33. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālo mācību sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.5 pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" projekta īstenošanu"
22-TA-349
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt 2021. - 2027. gada plānošanas perioda 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot izglītības un mācību sistēmu kvalitāti, iekļautību, efektivitāti un nozīmīgumu darba tirgū, tostarp ar neformālās un ikdienējās mācīšanās validēšanas palīdzību, lai atbalstītu pamatkompetenču, tostarp uzņēmējdarbības un digitālo prasmju, apguvi, un sekmējot duālās apmācības sistēmu un māceklības ieviešanu" 4.2.2.5. pasākuma "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstībai un nodrošināšanai" (turpmāk - 4.2.2.5. pasākums) īstenošanas ātrāku uzsākšanu.
3.
Atbalstīt Latvijas dalību Starptautiskajā datorprasmju un informācijpratības pētījumā IEA ICILS 2023 (turpmāk – ICILS 2023 pētījums) atbilstoši ICILS 2023 pētījuma īstenošanas plānam un atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības ICILS 2023 pētījuma īstenošanai 2022. - 2024. gadam. Kopējās dalības izmaksas ICILS 2023 pētījumā ir 306 983 euro,  tai skaitā Eiropas Komisijas līdzfinansējums 230 237 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 76 746 euro apmērā, un nepieciešamais priekšfinansējums 46 047 euro apmērā. Šo izmaksu skaitā ir 2022. gada izmaksas 196 176  euro (Eiropas Komisijas līdzfinansējums 147 132 euro, valsts budžeta līdzfinansējums 49 044 euro un nepieciešamais priekšfinansējums 29 426 euro), 2023. gadam 75 213 euro (Eiropas Komisijas līdzfinansējums 56 410 euro, valsts budžeta līdzfinansējums 18 803 euro un nepieciešamais priekšfinansējums 11 282 euro) un 2024. gadam 35 594 euro (Eiropas Komisijas līdzfinansējums 26 695 euro, valsts budžeta līdzfinansējums 8 899 euro un nepieciešamais priekšfinansējums 5 339 euro).
4.
Noteikt, ka šī protokollēmuma 3. punktā noteiktās valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas un valsts budžeta finansējumam, tai skaitā nepieciešamajam priekšfinansējumam, lai nodrošinātu ICILS 2023 pētījuma dalības maksu, plānojamas Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmās:
4.1.
70.00.00 "Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" apakšprogrammā 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos":  
4.1.1.
izdevumi no ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumiem (Eiropas Komisijas līdzfinansējums) 2022. gadā  147 132 euro apmērā,  2023. gadā 56 410 euro apmērā  un 2024. gadā 26 695 euro apmērā;
4.1.2.
izdevumi no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (nepieciešamais priekšfinansējums) 2022. gadā 29 426 euro apmērā, 2023. gadā 11 282 euro apmērā un 2024. gadā 5 339 euro apmērā;
4.2.
63.00.00 "Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana" jaunizveidotā budžeta apakšprogrammā 2021.-2027. gada plānošanas perioda projektu īstenošanai: izdevumi no valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem (nepieciešamais valsts budžeta līdzfinansējums) 2022. gadā 49 044 euro apmērā, 2023. gadā 18 803 euro apmērā un 2024. gadā 8 899 euro apmērā.
5.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 4. punktā minēto finansējumu 2022. gadam dalības maksai ICILS 2023 pētījumā, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
6.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 4. punktā minēto finansējumu 2023. - 2024. gadam dalības maksai ICILS 2023 pētījumā, Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu maksimāli pieļaujamo izdevumu apjoma 2023. - 2024. gadam precizēšanai. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2023. - 2024. gadam.
7.
Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija kā plānotais 4.2.2.5. pasākuma finansējuma saņēmējs uzsāk informatīvajā ziņojumā paredzēto atbalstāmo darbību īstenošanu ar 2022. gada 1. janvāri, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos un informatīvajā ziņojumā ietvertos pasākuma īstenošanas nosacījumus.
8.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai kā plānotajam 4.2.2.5. pasākuma finansējuma saņēmējam pētījuma īstenotāja atlases organizēšanai piemērot tādu pašu procedūru, kā  darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1. pasākumā "Dalība starptautiskos pētījumos", proti, iesaistot projekta īstenošanā papildu sadarbības partnerus (augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas), kuri īsteno izglītības programmas virzienā "Izglītība un pedagoģija". 
9.
Noteikt, ka pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas 4.2.2.5. pasākumā atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus un valsts budžeta līdzfinansējuma (tai skaitā ICILS 2023 pētījuma dalības maksas valsts budžeta līdzfinansējums), ja tās atbilst informatīvajā ziņojumā ietvertajām izmaksu pozīcijām un ir radušās ne agrāk par 2022. gada 1. janvāri.
10.
Noteikt, ka 2022. gadā līdz vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanai ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 4.2.2.5. pasākuma īstenošanai nepieciešamo finansējumu attiecināmo izmaksu segšanai ICILS 2023 pētījuma īstenošanai līdz 94 680 euro apmērā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.
Izglītības un zinātnes ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt grozījumus 2019. gada 7. jūnija "Starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā 2014.–2020. gada plānošanas periodā", paredzot sadarbību 4.2.2.5. pasākuma īstenošanā atbilstoši informatīvajam ziņojumam.
12.
Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas 4.2.2.5. pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda Plus, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem, finansiālo ietekmi, un sniegti fiskāli neitrāli priekšlikumi, veicot finansējuma pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām, lai nodrošinātu projekta neattiecināto izdevumu segšanu.
13.
Izglītības un zinātnes ministrijai pēc Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda vadības likuma spēkā stāšanās sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā Ministru kabineta noteikumu projektu par 4.2.2.5. pasākuma īstenošanu.
14.
Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka šī protokollēmuma 3. punktā minētais priekšfinansējums ICILS 2023 pētījuma īstenošanai tiks atmaksāts valsts budžetā pēc atskaites iesniegšanas Eiropas Komisijā un noslēguma maksājuma saņemšanas 2025. gadā.
34. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES – veselībai") 2021.–2027. gadam" 2021. gada Darba plānā ietvertajām aktivitātēm"
22-TA-513
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Veselības ministrijai piedalīties Eiropas Komisijas izveidotajā Savienības rīcības programmā veselības jomā (programma "ES – veselībai") 2021.–2027. gadam.
3.
Atļaut Veselības ministrijai (Slimību profilakses un kontroles centram) uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES–veselībai") 2021.–2027. gadam 2021. gada Darba plānā ietvertās vienotās rīcības par Savienības un nacionālajām uzraudzības sistēmām īstenošanai.
4.
Papildus nepieciešamo finansējumu Eiropas Komisijas izveidotās Savienības rīcības programmas veselības jomā (programma "ES – veselībai") 2021. – 2027. gadam 2021. gada Darba plānā ietvertās vienotās rīcības par Savienības un nacionālajām uzraudzības sistēmām īstenošanai ne vairāk kā 161 000 euro apmērā (2023. gadam 53 666 euro, 2024. gadam 53 667 euro un 2025. gadam 53 667 euro) valsts budžeta līdzfinansējuma nodrošināšanai un kopumā ne vairāk kā 48 300 euro priekšfinansējuma nodrošināšanai pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
5.
Veselības ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par Reģionālās attīstības likuma 25. panta otrās daļas un 26. panta izpildes organizēšanu 2020.–2021. gadā"
22-TA-441
(A. T. Plešs, M. Pūķis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2024. gada 1. martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Reģionālās attīstības likumā, kuros paredzēt, ka Ministru kabinets reizi septiņos gados sagatavo un iesniedz Saeimā informatīvo ziņojumu par  likuma 25. panta otrās daļas un 26. panta īstenošanu.
4.
Atzīt Ministru kabineta 2020. gada 28. janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 4 32. §) "Informatīvais ziņojums "Par plānošanas reģionu darbības pilnveidošanu"" 4. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu un Valsts kancelejai izbeigt uzdevuma Nr. 2020-UZD-169 kontroli.
36. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu - 2022. gads"
22-TA-832
(V. Vesperis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pilnvarot izglītības un zinātnes ministri A. Muižnieci, izglītības un zinātnes ministres biroja vadītāju A. Zalpēteri, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieci, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktori I. Salenieci, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā vēstnieku A. Pildegoviču, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā trešo sekretāri L. Ozoliņu, Pārresoru koordinācijas centra vadītāju P. Vilku, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieku V. Vesperi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktoru M. Klismetu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta vecāko eksperti L. Tiltu un biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" direktori I. Vaivari pārstāvēt Latvijas Republiku Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsta līmeņa politikas forumā 2022. gada 5.-15. jūlijā.
3.
Izglītības un zinātnes ministrei A. Muižniecei vadīt Latvijas delegāciju pārstāvībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsta līmeņa politikas forumā un sniegt tajā Latvijas ziņojumu par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu.
37. §
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ERAF projektu īstenošanu"
22-TA-716
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu veselības aprūpes nozarei pieejamo publisko investīciju optimālu izmantošanu atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) tiesību aktiem, pieņemt zināšanai un atbalstīt:
2.1.
ka SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk - slimnīca) ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk  -  ERAF) 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu" (turpmāk  -  SAM 9.3.2.) projekts Nr. 9.3.2.0/21/I/001 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība" tiek sadalīts divās daļās un īstenots ES fondu 2014. - 2020. gada plānošanas perioda SAM 9.3.2. ietvaros un ES fondu 2021.- 2027. gada plānošanas perioda ERAF specifiskā atbalsta mērķa 4.1.1. "Nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi veselības aprūpei un stiprināt veselības sistēmu" (turpmāk - SAM 4.1.1.) ietvaros kā ātrāk uzsākamais projekts;
2.2.
ka ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda SAM 4.1.1. ietvaros šajā ziņojumā noteiktais plānotais atbalsts reģionālo un specializēto slimnīcu infrastruktūras atbalstam daļēji tiek īstenots SAM 9.3.2. projektos, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā noteikto izmaksu attiecināmības periodu līdz 2023. gada 31. decembrim.
 
3.
Noteikt izņēmuma gadījumu un atļaut atkārtoti izmantot slimnīcas projekta Nr. 9.3.2.0/21/I/001 "SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" ēkas Hipokrāta ielā 4 infrastruktūras attīstība" finansējuma 18 759 513 euro apmērā pārdali reģionālo un specializēto slimnīcu infrastruktūras atbalstam saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55. 30. §) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm (pusgada ziņojums)"" 2.2. apakšpunktā iekļauto nosacījumu.
4.
Veselības ministrijai nodrošināt visas minētās darbības šī protokollēmuma 2. punkta izpildei, tai skaitā noteiktā kārtībā sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 870 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmās un otrās kārtas un 13.1.5. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi veselības nozarē" atbalsta saņēmēji un finansējuma sadalījums".
5.
Veselības ministrijai gadījumā, ja tiek identificēti riski šī protokollēmuma 2. punktā minēto risinājumu īstenošanai, nekavējoties informēt Ministru kabinetu un sniegt priekšlikumus turpmākai rīcībai.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes robežas gar Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas infrastruktūras izbūves ekspertīzi, īpašuma tiesību sakārtošanu un tam nepieciešamo finansējumu"
22-TA-1581
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par izdevumu, kas saistīti ar īpašumtiesību sakārtošanu un valsts robežjoslas gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežas izbūves ekspertīzi, segšanu no valsts budžeta programmā 02.00.00   "Līdzekļi   neparedzētiem   gadījumiem" plānotajiem līdzekļiem (Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 78 81. §) "Informatīvais ziņojums "Par pagaidu dzeloņstiepļu žoga izbūvi uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"" 4 .punkts).
3.
Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 2023. gadā valstij piekritīgo zemes vienību kadastrālai uzmērīšanai un atsavināšanai, robežpunktu identificēšanai un robežstigu ierīkošanai Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas valsts robežas joslā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
39. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem izdevumiem""
22-TA-1582
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

40. §
Latvijas Republikas nostājas projekts par 2022. gada 24. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0239
22-TA-1328 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2022. gada 24. marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2022/0239 (turpmāk – nostāja).
2.
Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
41. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (eIDAS)"
22-TA-1564
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (eIDAS)".
42. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 23. maija sanāksmei
22-TA-1583
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 23. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2022. gada 23. maija sanāksmē.
43. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 20. maija sanāksmei
22-TA-1602
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Krievijas agresijas pret Ukrainu ietekme uz globālo pārtikas nodrošinājumu".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z. Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2022. gada 20. maija sanāksmē.
44. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 24. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
22-TA-1613
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Zemkopības ministrijas valsts sekretāram R. Kronbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2022. gada 24. maija sanāksmē.

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

45. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
22-TA-1606
(A. T. Plešs, D. Trofimovs, D. Pavļuts, A. Muižniece, G. Eglītis, N. Puntulis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
46. §
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt citas valsts pilsonību"
22-TA-1320 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Informatīvais ziņojums "Par airBaltic 2021. gada rezultātiem"
22-TA-950 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 13:30