Valsts sekretāru 12.10.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 32

Valsts sekretāru 12.10.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 32

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ V. Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Valdmane

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījums Sodu reģistra likumā"
23-TA-615
(V. Vītoliņš, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
Ņemot vērā, ka sanāksmē nepiedalās Datu valsts inspekcijas pārstāvji, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt. 
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""
23-TA-1834
(I. Alliks, E. Dundure, E. Pastars, A. Vitjazeva, J. Citskovskis)
Labklājības ministrijai: nedēļas laikā organizēt kopīgas sarunas ar Latvijas Bankas, Konkurences padomes un Latvijas Finanšu nozares asociācijas pārstāvjiem noteikumu projekta precizēšanai; saskaņoto noteikumu projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, bet projekta  nesaskaņošanas gadījumā - atkārtotai izskatīšanai valsts sekretāru sanāksmē.  
Sanāksmi slēdz plkst. 09:55