Valsts sekretāru 27.10.2022. sanāksmes protokols Nr. 34

PAZIŅOJUMS: LVRTC informē, ka 2023. gada 26. martā laika posmā no plkst. 19.00 līdz plkst. 21.00 var nebūt pieejami LVRTC autentifikācijas rīki. LVRTC būs uzturēšanas darbi, kuru laikā portālos var būt traucēti vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi ar eID, eParaksts kartēm un mobilo lietotni eParaksts mobile.

Valsts sekretāru 27.10.2022. sanāksmes protokols Nr. 34

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ V. Vītoliņš

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone (attālināti)

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Informatīvais ziņojums "Par situācijas attīstību saistībā ar izejvielu un būvizstrādājumu pieejamību un straujo cenu kāpumu Latvijas būvniecības nozarē"
22-TA-1590
(E. Valantis, G. Miķelsons, I. Braunfelde, O. Feldmane, S. Siliņa, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka Latvijas Darba devēju konfederācija uztur spēkā izteikto iebildumu.
2. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas pārdošanu"
22-TA-2335
(I. Braunfelde, S. Zavadska, E. Turka, R. Kronbergs, J. Garisons, D. Vilkaste, J. Citskovskis)
1.
Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iebildumus, iesniegto rīkojuma projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē nevirzīt un Valsts kancelejai izbeigt tiesību akta projekta tālāko virzību.
2.
Atzīmēt, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija normatīvajos aktos noteiktā kārtībā gatavos attiecīgu tiesību akta projektu par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas pārņemšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā.
Sanāksmi slēdz plkst. 09:45