Valsts sekretāru 22.02.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 6

Valsts sekretāru 22.02.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 6

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ R. Heniņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Ārlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ A. Lots

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ D. Gaile

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, valsts sekretāra vietnieks ‒ J. Paiders

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Rozentāle

Kultūras ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītājs, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ U. Reimanis

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ A. Vaļuliene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas, lietošanas un uzraudzības noteikumi"
21-TA-421
(U. Reimanis, J. Lūsvere, M. Papsujevičs, I. Gailīte, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Satiksmes ministrijai:
2.1.
papildināt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu ar uzdevumu Satiksmes ministrijai sagatavot attiecīgus grozījumus Elektronisko sakaru likumā, precizējot deleģējošās normas;
2.2.
ņemot vērā Valsts kancelejas Juridiskā departamenta priekšlikumu, precizēt noteikumu projekta anotācijas formu un saturu;
2.3.
precizēto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un noteikumu projekta anotāciju iesniegt Valsts kancelejā;
3.
Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc precizētā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta un anotācijas saņemšanas.
2. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 22. jūlija noteikumos Nr. 421 "Medību noteikumi""
22-TA-2430
(R. Kronbergs, E. Balševics, I. Mendziņa, J. Ķuze, H. Barviks, A. Notte, A. Liepa, J. Lazdiņš, J. Bārs, J. Baumanis, A. Broks, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Zemkopības ministrijai svītrot noteikumu projekta 1.7. apakšpunktā ietverto 3.2.18. apakšpunktu, attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju, un precizēto noteikumu projektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Zemkopībai ministrijai, gatavojot nākošos grozījumu Medību noteikumos, izvērtēt Latvijas Universitātes veikto sugu izvērtējuma un to apdraudētības pētījumu, kā arī turpināt diskusiju ar iesaistītajām sabiedrības grupām, rodot visām pusēm sabalansētu risinājumu.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:05