Ministru kabineta 04.04.2023. sēdes protokols Nr. 17

Ministru kabineta 04.04.2023. sēdes protokols Nr. 17

Sēdi vada

Ministru prezidents ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ekonomikas ministre, satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts interešu pārstāvību ieguldījumu strīdā"
23-TA-745 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
2. §
Informatīvais ziņojums "Par Satversmes aizsardzības biroja darbību 2022. gadā"
23-TA-5s
(E. Zviedris, I. Indriksone, A. Ašeradens, I. Mūrniece, J. Stukāns, M. Sprindžuks, M. Kučinskis, L. Meņģelsone, E. Siliņa, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
3. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Jeremejevs pret Latviju""
23-TA-4k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt tiesvedību Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Jeremejevs pret Latviju". 
4. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Ždanoka pret Latviju""
23-TA-5k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt tiesvedību Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Ždanoka pret Latviju". 
5. §
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Liepnieks pret Latviju""
23-TA-6k
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2.
Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt tiesvedību Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajā lietā "Liepnieks pret Latviju". 
6. §
Slepeni
23-TA-4s

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 22. novembra noteikumos Nr. 740 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6. komponentes "Likuma vara" 6.3. reformu un investīciju virziena "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1. reformas "Publiskās pārvaldes modernizācija" 6.3.1.4.i. investīcijas "Nevalstisko organizāciju izaugsme sociālās drošības pārstāvniecībā un sabiedrības interešu uzraudzībā" īstenošanas noteikumi""
23-TA-112
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""
21-TA-722
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas padotībā esošās Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas statusa noteikšanu"
23-TA-219
(A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par brīvprātīgajām iemaksām Eiropas Padomes rīcības plāna Ukrainas atbalstam 2023.–2026. gadam un Eiropas Padomes Žurnālistu drošības kampaņas budžetos"
23-TA-605
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra rīkojumā Nr. 708 "Par Latvijas Republikas nodomu pievienoties Starptautiskajai Enerģētikas aģentūrai""
23-TA-233
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Virānes mežs" Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, atsavināšanu"
22-TA-3742
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
13. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgas zemes vienības Plāteru ielā 3, Daugavpilī, 3/4 domājamo daļu nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" valdījumā un pārdošanu"
22-TA-808
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
14. §
Likumprojekts "Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"
2019-TA-910
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Atzīt Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 28 6. §) "Likumprojekts "Par Protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas un Vācijas Federatīvās Republikas 1997. gada 21. februāra līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem"" 5. un 6. punktu par aktualitāti zaudējušu.
15. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 353 "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu""
22-TA-2984
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
22-TA-2985
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-318
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ziemeļmaķedonijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā"
23-TA-144
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot kultūras ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Ziemeļmaķedonijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā.
4.
Kultūras ministrijai līgumā ietverto normu īstenošanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
19. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 529 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas–Izraēlas Valsts kopējā izglītības, kultūras un zinātnes sadarbības starpvaldību komitejā""
23-TA-349
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 442 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.2. reformas "Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam" 3.1.2.3.i. investīcijas "Ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojuma noturība un nepārtrauktība: jaunu ģimeniskai videi pietuvinātu aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstība pensijas vecuma personām" pirmās kārtas īstenošanas un uzraudzības noteikumi""
23-TA-316
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"
23-TA-719
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
22. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Kadiķi P" Kokneses pagastā, Aizkraukles novadā, nodošanu Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-3256
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Selgas ielas atzars" Rojas pagastā, Talsu novadā, nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-426
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumos Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība""
22-TA-2298
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Par Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 73 41. §) "Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu izlietojumu un izlietojuma prognozēm, un vakcīnu atlikumiem"" 4. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu
23-TA-547
(A. K. Kariņš)
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2021. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 73 41. §) "Informatīvais ziņojums "Par vakcīnu izlietojumu un izlietojuma prognozēm, un vakcīnu atlikumiem"" 4. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 28. maija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām""
23-TA-127
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumos Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī""
22-TA-1992
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 534 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Savienības Reģionu komitejā""
23-TA-334
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai līdz 2023. gada 28. aprīlim informēt Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātu par izmaiņām Latvijas Republikas pārstāvju sastāvā Eiropas Savienības Reģionu komitejā.
29. §
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai"
22-TA-3163
(D. Šmits, J. Lazdiņš, G. Gūtmanis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""
23-TA-422
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
31. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām""
23-TA-624
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

32. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
23-TA-599
(E. Siliņa, A. Ašeradens, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka īpaša izņēmuma veidā atļauts apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/025 "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ķekavas novada pašvaldībā" īstenošanai Eiropas Savienības 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar nosacījumu, ka Ķekavas novada pašvaldība projektu pabeidz par saviem līdzekļiem gadījumā, ja projekts netiek pilnībā īstenots līdz 2023. gada 31. decembrim.
33. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna otrās komponentes "Digitālā transformācija" 2.3. reformu un investīciju virziena "Digitālās prasmes" 2.3.2. reformas "Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai" 2.3.2.3.i. investīcijas "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2260
(A. Čakša, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
3.
Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai no Elektroniskās iepirkumu sistēmas iepirkuma kataloga pirms investīcijas projekta iesnieguma apstiprināšanas iegādāties portatīvo datortehniku, kas prioritāri paredzēta izglītojamajiem no sociāli neaizsargātajām grupām, un samaksu par precēm segt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" līdzekļiem.
4.
Atbalstīt investīcijas īstenošanai nepieciešamo izmaksu (pievienotās vērtības nodoklis), kas netiek attiecinātas no Atveseļošanas fonda,  līdz 3 000 000 euro apmērā segšanu no valsts budžeta līdzekļiem un pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". 
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas investīcijas ietvaros veiktas pirms investīcijas projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Atveseļošanas  fonda. Izglītības un zinātnes ministrs iesniedz attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu investīcijas projekta īstenošanu, tajā skaitā sniedzot fiskāli neitrālus priekšlikumus un veicot finansējuma pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām vai apakšprogrammām, lai nodrošinātu investīcijas projekta neattiecināto izdevumu segšanu. 
6.
Noteikt, ka Izglītības un zinātnes ministrijai 2.3.2.3.i. investīcijas "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs", 2.3.2.1.i. investīcijas "Digitālās prasmes iedzīvotājiem t. sk. jauniešiem" un 2.3.1.4.i investīcijas "Individuālo mācību kontu pieejas attīstība" projektu uzraudzības nodrošināšanā ir tiesības iesaistīt Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
7.
Ievērojot šī protokollēmuma 6. punktā noteikto, Izglītības un zinātnes ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt atbilstošus grozījumus starp iestādēm noslēgtajā starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošanā un uzraudzībā.
8.
Pieņemt zināšanai, ka lai nodrošinātu šī protokollēmuma 6. punktā Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai paredzēto Atveseļošanas un noturības mehānisma uzraudzības uzdevumu izpildi, tiks precizētas Izglītības un zinātnes ministrijai ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 60 32. §) 1. punktu pieņemtajā informatīvā ziņojuma "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna ieviešanu" tabulā Nr. 3 noteiktās administrēšanas izmaksas, samazinot finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijai par 84 428 euro, tai skaitā 2023. gadā 21 107 euro, 2024. gadā 21 107 euro, 2025. gadā 21 107 euro, 2026. gadā 21 107 euro, un par attiecīgu summu palielinot finansējumu Finanšu ministrijai, vienlaikus uz laiku no 2023. gada 1. marta līdz 2026. gada 31. decembrim pārceļot vienu amata vietu no Izglītības un zinātnes ministrijas uz Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
9.
Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu apropriācijas izmaiņām Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 74.50.00 "Tehniskā palīdzība Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) apgūšanai", paredzot attiecīgu finansējuma pārdali uz 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
34. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.3.1.i. projekta "Atbalsts atvērtās zinātnes ieviešanai praksē, kā arī izveidoti risinājumi zinātnes datu koplietošanai un dalībai ES atvērtajā zinātnes mākonī" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojuma attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3664
(A. Čakša, D. Stepanovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.1.1.3.i. investīcijas "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1469
(L. Meņģelsone, I. Indriksone, A. Čakša, A. Ašeradens, A. Tomsone, M. Sprindžuks, E. Siliņa, B. Kņigins, A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
36. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i projekta "Ārstniecības procesa  datu pārvaldības pilnveidošana" pases apstiprināšanu"
22-TA-3556
(L. Meņģelsone, L. Gaigala, I. Indriksone, A. Ašeradens, A. Čakša, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" reformas 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.3.1.i projekta "Klīnisko universitāšu slimnīcu onkoloģijas pacienta datu apmaiņas platformas izveide" pases apstiprināšanu"
22-TA-2949
(L. Meņģelsone, A. Pinkulis, I. Indriksone, A. Čakša, A. Ašeradens, M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi"
22-TA-2565
(M. Sprindžuks, I.Indriksone, R. Čudars, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Aizsargājamo jūras zīdītāju radīto zaudējumu segšana""
22-TA-3699
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūra, kas nodrošina vides pakalpojumus""
22-TA-3135
(D. Šmits, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
41. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi""
23-TA-510
(R. Čudars, I. Indriksone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

4. Informatīvie ziņojumi

42. §
Informatīvais ziņojums "Par publisku personu kapitālsabiedrību darbinieku profesionālās darbības ierobežojumiem pēc amata pilnvaru izbeigšanās"
22-TA-831
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Kapitāla daļu turētājiem informēt valsts kapitālsabiedrības par to, ka, slēdzot vienošanos ar darbinieku  par profesionālās darbības ierobežojumu, nepieciešams veikt izvērtējumu, pamatojot vienošanās objektīvo nepieciešamību un tās nosacījumus atbilstoši informatīvā ziņojumā norādītajam secīgo darbību kopumam.
3.
Izglītības un zinātnes ministrijai informēt valsts augstskolas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt pašvaldības par pieņemto informatīvo ziņojumu, kurā skaidrota kārtība vienošanās slēgšanai ar darbinieku par profesionālās darbības ierobežojumu.
4.
Valsts kancelejai tīmekļvietnē www.valstskapitals.gov.lv ievietot skaidrojumu par veicamajām darbībām, slēdzot vienošanos ar darbinieku par profesionālās darbības ierobežojumu.
43. §
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31. punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"
23-TA-526
(M. Kučinskis, M. Roze, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 37 2. §) "Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību saistošo noteikumu izdošanas pilnvarojumu"" 2. punktā dotā uzdevuma izpildi"
22-TA-3677
(A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par izdevumu pārstrukturizēšanu ilglaicīgas negatīvas ietekmes mazināšanai uz sabiedrības psihisko veselību, ko veicinājusi Covid-19 pandēmija"
23-TA-511
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Veselības ministrijai budžeta apakšprogrammas 33.16.00. "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" ietvaros pārdalīt likumā "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 2022. gada prioritārā pasākuma "Pasākumi, lai samazinātu ilglaicīgu negatīvo ietekmi uz sabiedrības psihisko veselību, ko rada COVID-19 pandēmija" ietvaros apakšpasākumam "Palielināt psihiskās veselības aprūpes speciālistu klātienes un attālinātu konsultāciju saņemšanas iespējas iedzīvotājiem" plānoto finansējumu  2023. gadam un turpmāk ik gadu 1 270 055 euro apmērā apakšpasākuma "Uzlabot bērnu un pusaudžu psihiskās veselības pakalpojumu pieejamību, attīstot pakalpojumu reģionos" īstenošanai.

5. Ministru kabineta lieta

46. §
Atbildes projekts tiesībsargam (par Imigrācijas likuma grozījumiem)
23-TA-773
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
47. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā")
23-TA-696
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto vēstules projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"
 
23-TA-712
(M. Kučinskis, D. Šmits, P. Vilks, A. Ašeradens, I. Indriksone, E. Siliņa, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta pielikumu, svītrojot 126.1. pasākumu attiecībā uz kapitālsabiedrību pārvaldības jomu, 21.4. pasākumu par viedās robežas izbūves un aprīkojuma risinājumu, 285.1. pasākumu par veselības mācību, kā arī 200.3. pasākumā iekļaut Ekonomikas ministriju pie atbildīgajām ministrijām, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4.
Ministriem atbilstoši kompetencei saistībā ar šī protokollēmuma 2. punktā minētajiem svītrotajiem rīcības plāna pasākumiem sagatavot ziņojumus par attiecīgo valdības deklarācijas punktu īstenošanu un līdz 2023. gada 18. aprīlim iesniegt tos Valsts kancelejā. 
5.
Ja par atsevišķu rīcības plānā ietverto pasākumu formulējumiem ministru ieskatā vajadzīgi precizējumi, ministriem saskaņot viedokli ar iesaistītajiem citu nozaru ministriem un saskaņotus priekšlikumus līdz 2023. gada 18. aprīlim iesniegt Valsts kancelejā. 
6.
Valsts kancelejai apkopot šī protokollēmuma 4. un 5. punktā minēto informāciju un iesniegt attiecīgu tiesību akta projektu izskatīšanai Ministru kabineta 2023. gada 25. aprīļa sēdē.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

49. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027. gada plānošanas periodā"
23-TA-846
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 3 "Par Kohēzijas politikas mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu starp programmām 2021.-2027. gada plānošanas periodā".
2.
Izbeigt Ministru kabineta 2019. gada 8. oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 46 37. §) 3.1. apakšpunktā dotā uzdevuma un Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 12 33. §) 4. punktā dotā uzdevuma kontroli.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu"
23-TA-848
(M. Sprindžuks, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu".
51. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-760/22 FP u.c.
23-TA-805 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-760/22 FP u.c..
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-760/22 FP u.c..

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

52. §
Informatīvais ziņojums "Pārskats par Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes darbu 2022. gadā"
23-TA-264 (IP)
(I. Mūrniece, J. Garisons, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
53. §
Rīkojuma projekts "Par atļauju Aizsardzības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai veiktu iemaksas Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmas projekta "Mīnu risku attīrīšana Eiropā (MIRICLE)" ietvaros 2023. gadā"
23-TA-341 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
54. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420136023
23-TA-681 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420136023.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420136023.
55. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai" uz Finanšu ministrijas budžetu"
23-TA-756
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
56. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pilnvarnieku pavasara sanāksmēs 2023. gada 10.-16. aprīlī"
23-TA-755
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 18:00