Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 72

Ministru kabineta sēdes protokols Nr. 72

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš (attālināti)

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, aizsardzības ministrs ‒ A. Pabriks (attālināti)

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns (attālināti)

Finanšu ministrs, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Reirs (attālināti)

Iekšlietu ministre ‒ M. Golubeva (attālināti)

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Muižniece (attālināti)

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis (attālināti)

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis (attālināti)

Satiksmes ministrs ‒ T. Linkaits (attālināti)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ A. T. Plešs (attālināti)

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts (attālināti)

Zemkopības ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ K. Gerhards (attālināti)

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:15

1. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

1. §
Noteikumu projekts "Mācību pārvaldības sistēmas noteikumi"
21-TA-361
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts). 
2. §
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Cēsu novada domei"
21-TA-12
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Kazahstānas Republikas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"
21-TA-346
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 29. maija noteikumos Nr. 374 "Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai""
21-TA-51
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 8. augusta rīkojumā Nr. 385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""
21-TA-440
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mālmuiža" Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"
21-TA-425
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Sodu reģistra likumā"
2021-TA-1931
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
8. §
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu"
21-TA-399
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Pilnvarot Valsts robežsardzes priekšnieku parakstīt Latvijas Republikas valdības un Armēnijas Republikas valdības protokolu par Nolīguma starp Eiropas Savienību un Armēnijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti, īstenošanu.
9. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā"
21-TA-321
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Rīkojuma projekts "Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-207
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
11. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. jūnija rīkojumā Nr. 284 "Par valsts nekustamā īpašuma Aizkraukles ielā 21, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā""
21-TA-360
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma Mūkupurva ielā, Rīgā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
2021-TA-756
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
13. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Mežastrumalas" Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P80 blakusceļu posmu Ogres novadā būvniecības īstenošanai"
21-TA-519
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Mežastrumalas" (nekustama īpašuma kadastra Nr. 7464 003 0424) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0426) 0,15 ha platībā – Lēdmanes pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1405.00 euro, tajā skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1215.00 euro un kompensējamie zaudējumi 190.00 euro.
14. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2022. gadā"
21-TA-313
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
15. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 802 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" īstenošanas noteikumi"
21-TA-500
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt, ka finansējuma saņēmējs sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru veic darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.7. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalsts ārstniecības personām, kas nodrošina pacientu ārstēšanu sabiedrības veselības krīžu situāciju novēršanai" vienošanās par projekta Nr. 9.2.7.0/21/I/001 īstenošanu grozījumus.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību""
21-TA-564
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 17, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām"
21-TA-402
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jersikas ielā 19A, Rīgā, pirkšanu Zāļu valsts aģentūras vajadzībām"
21-TA-407
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas palielināšanu"
21-TA-39
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"
21-TA-155
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā'' (2021-TA-42).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā'' (2021-TA-42) (likumprojektu pakete).
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
21. §
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
2021-TA-42
(A.K.Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  (21-TA-155).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"  (21-TA-155) (likumprojektu pakete).
5.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
22. §
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""
21-TA-533
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
23. §
Noteikumu projekts "Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi"
2021-TA-1879
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2022. gada 4. aprīlim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā", kurā ir precizēts Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20. panta ceturtajā, piektajā un septītajā daļā ietvertais deleģējums Ministru kabineta noteikumu izdošanai.

 
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 17 "Noteikumi par gaisa piesārņojuma ierobežošanu no sadedzināšanas iekārtām""
21-TA-300
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumos Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā""
21-TA-380
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam""
21-TA-139
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Rīkojuma projekts "Par Saldus novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma "Ceļš 2" pārņemšanu valsts īpašumā"
21-TA-496
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"
21-TA-422
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi""
21-TA-326
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Ekonomikas ministrijai, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) 2.1. apakšpunktu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) atbildīgajām iestādēm un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei (turpmāk – sadarbības iestāde) līdz ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda beigām atbilstoši kompetencei veikt nepieciešamās darbības virssaistību kompensēšanai no ES fondu atbrīvotā finansējuma, tas ir, ietaupījumus projektā, kas rodas pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktos izdevumus un vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā atbrīvoto finansējumu nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Šo ierobežojumu nepiemēro attiecībā uz vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu grozījumu priekšlikumiem par ES fondu finansējuma atbrīvošanu, kas iesniegti sadarbības iestādē pirms vai viena mēneša laikā pēc šī protokollēmuma spēkā stāšanās, pārdalīt finansējumu no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākumu "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".
4.
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai divu nedēļu laikā pēc noteikumu spēkā stāšanās iesniegt Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai noslēgtās vienošanās grozījumus, palielinot finansējumu un sasniedzamos rādītājus uz 2023. gada 31. decembri.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumos Nr. 612 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
21-TA-330
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Atļaut Ekonomikas ministrijai, saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 55 30. §) 2.1. apakšpunktu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) atbildīgajām iestādēm un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei (turpmāk – sadarbības iestāde) līdz ES fondu 2014. –  2020. gada plānošanas perioda beigām atbilstoši kompetencei veikt nepieciešamās darbības virssaistību kompensēšanai no ES fondu atbrīvotā finansējuma, tas ir, ietaupījumus projektā, kas rodas pēc visu projektā plānoto darbību īstenošanas, neatbilstoši veiktos izdevumus un vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu laušanas rezultātā atbrīvoto finansējumu nepārdala citiem projektiem vai jaunām projekta darbībām. Šo ierobežojumu nepiemēro attiecībā uz vienošanās/līgumu par projekta īstenošanu grozījumu priekšlikumiem par ES fondu finansējuma atbrīvošanu, kas iesniegti sadarbības iestādē pirms vai viena mēneša laikā pēc šī protokollēmuma spēkā stāšanās, pārdalīt finansējumu no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros uz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākumu "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators".
31. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2020. gada 13. augusta rīkojumā Nr. 434 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Lietuvas starpvaldību pārrobežas sadarbības komisijā""
21-TA-435
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 18. februāra noteikumos Nr. 93 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" īstenošanas noteikumi""
21-TA-523
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" (turpmāk – programma) apsaimniekotājam (turpmāk – programmas apsaimniekotājs) divu nedēļu laikā pēc noteikumu stāšanās spēkā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei priekšlikumus grozījumiem 2019. gada 23. aprīlī starp Finanšu ministriju un Norvēģijas Ārlietu ministriju noslēgtajā līgumā par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" finansēšanu.
4.
Finanšu ministrijai kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta vadošajai iestādei šī protokollēmuma 3. punktā minēto priekšlikumu pozitīva saskaņojuma gadījumā nodrošināt programmas līguma grozījumu iesniegšanu Finanšu instrumenta birojam.
5.
Programmas apsaimniekotājs var uzņemties no noteikumiem izrietošās saistības attiecībā uz finanšu līdzekļu pārdali un jaunas programmas aktivitātes - iepriekš noteiktā projekta ieviešanu tikai pēc attiecīgu programmas līguma grozījumu parakstīšanas.
6.
Projektu izmaksu attiecināmības nosacījums, paredzot, ka programmas projekta donorvalsts partneris, kuram donorvalstī noteikts zinātniskās institūcijas statuss, var piemērot vienas vienības izmaksu standarta likmi personāla atlīdzības izmaksu aprēķinam, stājas spēkā tikai pēc attiecīgu programmas līguma grozījumu parakstīšanas.
33. §
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"
21-TA-475
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
34. §
Rīkojuma projekts "Par civilo ekspertu dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
21-TA-560
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Rīkojuma projekts "Par valsts aizdevuma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai izsniegšanas termiņa pagarinājumu un plānotā pamatsummas maksājuma atlikšanu"
21-TA-121
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtā informācija ir uzskatāma par nozares ministrijas atzinumu atbilstoši Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 29. panta otrajā un trešajā daļā noteiktajam un apliecina, ka grozījumi valsts aizdevuma līgumā ir nepieciešami Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai, novēršanai un tautsaimniecības atbalstam.
36. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. aprīļa rīkojumā Nr. 236 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
21-TA-312
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
37. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. janvāra rīkojumā Nr. 56 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
21-TA-214
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
38. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 23. februāra rīkojumā Nr. 110 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"""
21-TA-217
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
39. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumos Nr. 760 "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem""
21-TA-624
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
40. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-212
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

41. §
Noteikumu projekts "Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi"
2019-TA-2468
(N. Puntulis, J. Dambis, S. Šķiltere, D. Vilsone, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību sagatavot un finanšu ministram līdz 2023. gada 31. decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kritērijus un pazīmes valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, pēc kurām piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi vai atbrīvojumi.
4.
Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un kultūras ministram līdz 2024. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu, kas nodrošinātu kritēriju un pazīmju noteikšanu valsts aizsargājamajiem kultūras pieminekļiem, kam tiktu piemēroti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, un tam atbilstoša valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta daļas noteikšanu, nosakot rādītāju, kas viennozīmīgi ļauj identificēt ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo daļu.
42. §
Rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2020. gadu"
21-TA-220
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Informatīvie ziņojumi

43. §
Informatīvais ziņojums "Par iespējamiem risinājumiem publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai"
21-TA-449
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Iekšlietu ministrijai precizēt ar informatīvo ziņojumu "Par iespējamiem risinājumiem finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrādei" (Ministru kabineta 2017. gada 14. februāra sēdes protokols Nr. 7 42. §) apstiprināto objektu sarakstu, kuriem ir veicams publiskās un privātās partnerības modeļa izvērtēšanas process, veicot attiecīgus grozījumus 2017. gada 1. jūnijā noslēgtajā pakalpojuma līgumā Nr. IeM NVA 2017/81-Pak, turpinot sadarbību ar SIA "PricewaterhouseCoopers" un finanšu ekonomiskā pamatojuma izstrādi par objektiem Jelgavā, Dundagā, Dobelē, Preiļos, pievienojot tiem objektus Bolderājā, Ludzā, Dubultos, Bulduros, Krāslavā, Rēzeknē, Balvos, Saldū, Aizkrauklē, Zilupē, Limbažos un Kuldīgā, un pēc tam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu rezultātiem un paredzētajām darbībām, tai skaitā informāciju par sabiedrības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanu, lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes ar darbam atbilstošām telpām.
3.
Ar finanšu un ekonomisko aprēķinu sagatavošanu saistītos izdevumus segt Iekšlietu ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" piešķirtā finansējuma ietvaros.
44. §
Informatīvais ziņojums "Par juridisko personu maksātnespējas procesa dokumentu nodošanu glabāšanā arhīvā"
21-TA-263
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu dokumentu pieņemšanu bez maksas no maksātnespējas procesa administratoriem juridisko personu maksātnespējas procesos, atbalstīt Tieslietu ministrijas priekšlikumu noteiktās apropriācijas izmaiņām valsts budžeta izpildes procesā veikto valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu izmantošanai 100 000 euro apmērā katru gadu no 2022. gada līdz 2029. gadam no Tieslietu ministrijas apakšprogrammas 06.05.00 "Maksātnespējas procesa izmaksas", tās ietvaros veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums".
3.
Latvijas Nacionālajam arhīvam ar 2023. gadu un turpmāk katru gadu līdz janvāra beigām iesniegt Maksātnespējas kontroles dienestam atskaiti par juridiskās personas maksātnespējas procesu skaitu, kuros bez maksas ir pieņemti dokumenti no maksātnespējas procesa administratoriem.
45. §
Informatīvais ziņojums "Par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu medicīniskām ierīcēm un precēm"
21-TA-617
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Senāta 2021. gada 22. marta spriedumu administratīvajā lietā Nr.A420143317 (SKA-123/2021), atbalstīt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 3 467 077 euro pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam, faktisko izdevumu segšanai par laika posmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. oktobrim, tai skaitā:
2.1.
apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" – 529 212 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
2.2.
apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 907 459 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
2.3.
apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 622 373 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
2.4.
apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" – 1 155 835 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
2.5.
apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" – 142 026 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
2.6.
apakšprogrammā 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" – 77 095 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
2.7.
apakšprogrammā 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" – 32 284 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
2.8.
apakšprogrammā 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" – 768 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
2.9.
apakšprogrammā 39.07.00 "Antidopinga politikas īstenošana" – 25 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem).
3.
Šī protokollēmuma 2. punktā minēto izdevumu segšanai Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamajam apjomam.
4.
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Senāta 2021. gada 22. marta spriedumu administratīvajā lietā Nr. A420143317 (SKA-123/2021), atbalstīt Veselības ministrijai finansējumu, kas nepārsniedz 1 733 538 euro pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam, izdevumu segšanai par laika posmu no 2021. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim, tai skaitā:
4.1.
apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" – 264 606 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
4.2.
apakšprogrammā 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 453 729 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
4.3.
apakšprogrammā 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 311 186 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
4.4.
apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" – 577 918 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
4.5.
apakšprogrammā 33.15.00 "Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē" – 71 013 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām);
4.6.
apakšprogrammā 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" – 38 547 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
4.7.
apakšprogrammā 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" – 16 142 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
4.8.
apakšprogrammā 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" – 384 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem);
4.9.
apakšprogrammā 39.07.00 "Antidopinga politikas īstenošana" – 13 euro apmērā (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem precēm un pakalpojumiem).
5.
Šī protokollēmuma 4. punktā minētos faktiskus izdevumus  2022. gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", un Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
6.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu palielināt ieņēmumus no pievienotās vērtības nodokļa 2022. -  2024. gadā ik gadu par 10 401 231 euro, lai nodrošinātu Latvijas Republikas Senāta 2021. gada 22. marta sprieduma administratīvajā lietā Nr. A420143317 (SKA-123/2021) izpildei nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam.
7.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu par finansējuma palielinājumu 2022. - 2024. gadā ik gadu  10 070 713 euro apmērā budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem subsīdijām un dotācijām), lai nodrošinātu Latvijas Republikas Senāta 2021. gada 22. marta sprieduma administratīvajā lietā Nr. A420143317 (SKA-123/2021) izpildei nepieciešamo finansējumu pievienotās vērtības nodokļa likmes pieaugumam.
8.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu palielināt vispārējā kārtībā sadalāmo dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 2022.-2024.gadā ik gadu 330 518 euro apmērā, tai skaitā:
8.1.
apakšprogrammā 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" 231 284 euro apmērā;
8.2.
apakšprogrammā 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība"  96 852 euro apmērā ;
8.3.
apakšprogrammā 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" 2 306 euro apmērā ;
8.4.
apakšprogrammā 39.07.00 "Antidopinga politikas īstenošana" 76 euro apmērā.
9.
Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024. gadam"  izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā priekšlikumus skaitliskajai daļai par finansējuma palielinājumu 2022. - 2024. gadā ik gadu atbilstoši šī protokollēmuma 6. - 8. punktam, vienlaikus par šī protokollēmuma 7. punktu iesniedzot priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2022. gadam" teksta daļai.
46. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas ceturtais nacionālais ziņojums par Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību izpildi Latvijā"
21-TA-67
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ārlietu ministrijai nodrošināt informatīvā ziņojuma tulkošanu angļu valodā un 2021. gada oktobrī iesniegt Eiropas Padomē.

4. Ministru kabineta lieta (I)

47. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-625
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšanu"
21-TA-336
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus likumprojekta "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot palielināt:
3.1.
valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, prognozi 2022. gadā par 1 029 126 euro, 2023. gadā par 1 387 513 euro,  2024. gadā par 1 097 558 euro;
3.2.
izdevumus Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" ilgtermiņa saistību pasākumam "Ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu darbības nodrošināšana"  2022. gadā par 116 753 euro, 2023. gadā par 156 048 euro,  2024. gadā par 146 302 euro, 2025. gadā un turpmāk katru gadu par 136 560 euro.
4.
Iekšlietu ministrijai, ņemot vērā aktuālo valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīču (100 stacionāro fotoradaru) iespējamā faktiskā darbības laika prognozi, sagatavot un iekšlietu ministram likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumu projektu rīkojumā, attiecīgi precizējot valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem un ilgtermiņa saistību (izdevumu) apjomu.
5.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2019. gada 16. jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 33 77. §) "Informatīvais ziņojums "Par tehnisko līdzekļu (fotoradaru) turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem"" 11. punktā doto uzdevumu.

5. Ministru kabineta lieta (II)

49. §
Informācija par aktuālo epidemioloģiskās drošības situāciju un veselības aprūpes sistēmas kapacitāti un noslodzi, testēšanu, kā arī situāciju ģimenes ārstu praksēs
21-TA-817
(D. Pavļuts, A. Muižniece, T. Linkaits, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Starpinstitūciju sadarbības koordinācijas darba grupai sadarboties ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti un mobilo sakaru operatoriem, lai noskaidrotu iedzīvotāju mobilitātes tendences valstī ārkārtējās situācijas laikā.
50. §
Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19
21-TA-818
(D. Pavļuts, T. Linkaits, N. Puntulis, I. Dreika, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
51. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
21-TA-668
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
52. §
Informatīvais ziņojums "Par finansiālo palīdzību Latvijai no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Covid-19 seku mazināšanai"
21-TA-169
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas valstij piešķirtā finansiālā palīdzība no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda Covid-19 seku mazināšanai ir 1 177 677 euro.
3.
Atbalstīt, ka finansējums tiek piešķirts Veselības ministrijai medicīnas tehnoloģiju un aprīkojuma iegādei ārstniecības iestādēm COVID-19 seku mazināšanai 550 792 euro un Nacionālā veselības dienesta izdevumiem par vienotā digitālā epidemioloģiskās drošības rīka izstrādi 626 885 euro.
4.
Atbalstīt, ka šī protokollēmuma 3. punktā noteiktā finansējuma sadalījumā var tikt veiktas izmaiņas, nepārsniedzot piešķirtā finansējuma apmēru 1 177 677 euro
5.
Pamatojoties uz Padomes 2002. gada 11. novembra Regulas (EK) 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu (turpmāk – Padomes Regula) 5. panta 6. punktu, noteikt Veselības ministriju par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķirtā finansējuma izlietojuma koordinējošo institūciju.
6.
Pamatojoties uz Padomes Regulas 5. panta 6. punktu, Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai veikt Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķirtā finansējuma izlietojuma uzraudzību un kontroli.
7.
Veselības ministrijai atbilstoši Padomes Regulas 8. panta 3. punkta pirmajai daļai sagatavot ziņojumu par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda piešķirtā finansējuma izlietojumu un iesniegt to Eiropas Komisijā.
8.
Par Padomes Regulas 8. panta 3. punktā noteiktā atzinuma sagatavošanu atbildīgo neatkarīgo revīzijas institūciju noteikt Finanšu ministrijas Eiropas Savienības fondu revīzijas departamentu.
53. §
Informatīvais ziņojums "Par atbalsta programmas "Par atbalsta pasākumu Covid-19 krīzes ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem" pagarinājumu"
21-TA-735
(N. Puntulis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu par Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija" (turpmāk – mērķprogramma) turpināšanu līdz 2022. gada 11. janvārim.
3.
Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas īstenošanai, tostarp administratīvo izdevumu pamatojošo dokumentu izvērtēšanai, nepieciešamais finansējums, kas nepārsniedz 1 799 128 euro, tiks piešķirts 2022. gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Kultūras ministrijai pēc Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas kārtu pieteikumu izvērtēšanas sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Kultūras ministrijai septiņu darba dienu laikā sagatavot un iesniegt paziņojumu "Par grozījumiem lietā SA.60528" Eiropas Komisijai lēmuma saņemšanai.
6.
Atbalstu saskaņā ar plānotajiem grozījumiem atbalsta pasākumā varēs piešķirt tikai pēc pozitīva Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par atbalsta pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
54. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 532 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" piešķirto līdzekļu ietvaros paredzēto pasākumu iedzīvotāju sociālajos tīklos informēta lēmuma pieņemšanu par vakcināciju pret Covid-19 maiņu"
21-TA-707
(D. Pavļuts, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta sēdē (prot. Nr. 55 92. §  rīkojuma Nr. 532 "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 1. punkts ) piešķirtā finansējuma ietvaros 146 000 euro novirzīt jaunu vakcinācijas veicināšanas aktivitāšu "Personalizētu vēstuļu izsūtīšana senioriem par vakcināciju" un "Personalizētu vēstuļu izsūtīšana senioriem par balstvakcināciju" īstenošanai.
55. §
Rīkojuma projekts "Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai"
21-TA-770
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš )
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
56. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai""
21-TA-754
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt noteikumus Saeimas Prezidijam.
57. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai""
21-TA-636
(K. Gerhards, J. Bordāns, I. Jaunzeme, R. Lapiņš, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju precizēt  noteikumu projektu, 7. 2 punktā ietverot norādi par to, ja uzņēmums piesakās abiem atbalsta veidiem (atbalstam algu subsīdijai un grantam), Valsts ieņēmumu dienests vispirms izskata iesniegumu atbalstam algu subsīdijai un pēc tam iesniegumu grantam, kā arī nosakot atbalstu prioritāti - vispirms izskata pieteikumus atbalstam algu subsīdijām, pēc tam vērtē pieteikumus atbalstam apgrozāmiem līdzekļiem, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
58. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos""
21-TA-647
(K. Gerhards, R. Lapiņš, J. Reirs, I. Jaunzeme, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu, nosakot, ka atbalsta pieteikumus izskata saņemšanas secībā, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
59. §
Informatīvais ziņojums "Par drošu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu"
21-TA-832
(D. Pavļuts, K. Bērziņš, E. Baldzēns, A. Muižniece, J. Endziņš, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu antigēnu testēšanu ambulatorajās ārstniecības iestādēs laika periodā no 2021. gada 1. novembra līdz 2022. gada 11. janvārim, papildus nepieciešams finansējums 12 396 674 euro apmērā.
3.
Informatīvajā ziņojumā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar antigēnu testēšanas nodrošināšanu ārstniecības iestādēs 2021. gada novembrī, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2021. gadā 5 264 338 euro apmērā.
4.
 Atbalstīt, ka par 2021. gada novembri ir veicams avansa norēķins līdz 5 264 338 euro apmērā.
5.
Informatīvajā ziņojumā iekļautajiem pasākumiem, kas ir radušies saistībā ar antigēnu testēšanas nodrošināšanu ārstniecības iestādēs laika periodā no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim, nepieciešamos izdevumus ne vairāk kā 7 132 336 euro apmērā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā.
6.
Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
7.
Šajā protokollēmumā minēto antigēnu testu nodrošināšanai Veselības ministrijai (ārstniecības iestādēm) ārkārtējas nepieciešamības gadījumā ir tiesības piemērot Publisko iepirkumu likuma 3. panta astotajā daļā noteikto izņēmumu.
8.
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju par plašu ātro antigēnu testu (RAT) izmantošanas ieviešanu.
60. §
Informatīvais ziņojums "Par gultu izvēršanu Covid-19 pacientiem"
21-TA-837
(D. Pavļuts, D. Heiberga, B. Kņigins, J. Bordāns, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
 Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Lai nodrošinātu papildu gultu izvēršanu Covid-19 pacientu ārstēšanai ārstniecības iestādēs, papildus nepieciešams finansējums 3 598 636 euro apmērā.
3.
Lai nodrošinātu papildu gultu izvēršanu un atbilstošu materiāltehnisko nodrošinājumu 2021. un 2022. gadā, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" (2021. gadā līdz 758 420 euro un 2022. gadā, kas nepārsniedz 1 516 839 euro), tai skaitā:
3.1.
SIA "Rīgas 1. slimnīca" 120 gultu izveidei un remontdarbu veikšanai (381 795 euro 2021. gadā un 763 591 euro 2022. gadā);
3.2.
SIA "Rīgas 2. slimnīca" 150 gultu izveidei un remontdarbu veikšanai (376 625 euro 2021. gadā un  753 248 euro 2022. gadā).
4.
Atbalstīt, ka par izdevumiem, kas radušies, papildus izvēršot gultas Covid-19 pacientu ārstēšanai, ir veicams avansa norēķins 758 420 euro 2021. gadā.
5.
Atbalstīt 2021. gadā VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 323 377 euro apmērā (124 jaunu Covid gultu izveide) - jaunu gultu izveidei, medicīnisko iekārtu un papildaprīkojuma iegādei.
6.
Lai nodrošinātu šī protokollēmuma 5. punkta izpildi, Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas palielināšanu 1 323 377 euro apmērā Veselības ministrijai, tajā skaitā paredzot VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot tajā finanšu līdzekļus 1 323 377  euro apmērā.
61. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
21-TA-819
(J. Citskovskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
62. §
Rīkojuma projekts "Par starptautiskās palīdzības pieprasīšanu"
21-TA-838
(D. Pavļuts, B. Kņigins, J. Garisons, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Veselības ministrijai tehniski precizēt rīkojuma projektu, 7. punktā noteikt, ka Aizsardzības ministrija, pamatojoties uz pieejamiem resursiem un kapacitāti, izvērtē iespējas sniegt atbalstu medicīnas ierīču un iekārtu loģistikai un uzglabāšanai, precizēt anotāciju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

63. §
Informatīvais ziņojums par 2021. gada 28. oktobra neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
21-TA-806 (IP)
(J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Finanšu ministram J. Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2021. gada 28. oktobra neformālajā sanāksmē.

 
64. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 26. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 16. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 3. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 52. -55. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 52. -55. sesiju, Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī - 12. novembrī"
21-TA-827
(A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Līgumslēdzēju pušu konferences 26. sesiju un Kioto protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksmes 16. sesiju, Parīzes nolīguma Pušu sanāksmes 3. sesijas, kā arī Konvencijai pakļautās izpildinstitūcijas 52.-55. sesiju un Konvencijas Zinātniskās un tehnoloģiskās konsultatīvās padomes 52.-55. sesiju, Glāzgovā, Apvienotajā Karalistē 2021. gada 31. oktobrī - 12. novembrī".
65. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par augošām enerģijas cenas: pretdarbības un atbalsta instrumenti"
21-TA-833
(K. Gerhards, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Eiropas Padomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par augošām enerģijas cenām: pretdarbības un atbalsta instrumenti".
3.
Ekonomikas ministram J. Vitenbergam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības enerģētikas ministru 2021. gada 26. oktobra sanāksmē.

7. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

66. §
Informatīvais ziņojums "Par airBaltic publiskā piedāvājuma izteikšanas gaitu"
21-TA-58 (IP)
(T. Linkaits, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
67. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420247221
21-TA-830 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai tiesai lietā Nr. A420247221.
2.
Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumu un nosūtīt Administratīvajai rajona tiesai.
3.
Veselības ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Administratīvajā rajona tiesā lietā Nr. A420247221.
68. §
Informatīvais ziņojums "Par infrastruktūras izbūves gaitu uz valsts sauszemes ārējās robežas ar Baltkrievijas Republiku"
21-TA-823
(M. Golubeva, D. Trofimovs, J. Bordāns, A. T. Plešs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts ārējās robežas infrastruktūras izbūvi īstenot būvniecības veida "projektē un būvē" ietvaros, būvniecību realizējot vairākos posmos, kurā katram posmam ierosina savu būvniecības administratīvo procesu.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrijas izstrādātā likumprojekta saskaņošanas procesā iesaistītās ministrijas turpinās saskaņot likumprojektu iespējami ātri un to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iebildumus par likumprojektu neuzturēs. 

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

69. §
Rīkojuma projekts "Par ārvalsts amatpersonas aizsardzību"
21-TA-153 (DV)
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 16:40