Ministru kabineta 23.01.2024. sēdes protokols Nr. 3

Ministru kabineta 23.01.2024. sēdes protokols Nr. 3

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ U. Augulis

Satiksmes ministrs ‒ K. Briškens

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Bērziņa

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-2k
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi atsaukšanu no dalības Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA)"
24-TA-1DV
(R. Kozlovskis, A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi pirmstermiņa atsaukšanas no Eiropas Savienības misijas Armēnijā (EUMA) rezultātā radušos neizlietoto finansējumu (provizoriski līdz 8 306 euro) paredzēts piesaistīt izdevumu segšanai, kuri saistīti ar turpmāku amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības misijās 2024. gadā.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

3. §
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Inherent Resolve"
23-TA-3143
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmumprojektu par steidzamu un iekļaut to Saeimas 2024. gada 25. janvāra sēdes darba kārtībā.  
4. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Novērošanas misijā Gruzijā"
23-TA-3160
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. §
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
23-TA-23
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums" (24-TA-66).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Inovatīvās uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums" (24-TA-66) (likumprojektu pakete).
6. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 369 "Noteikumi par apsardzes darbības reģistru, apsardzes darbības reģistrāciju un prasībām apsardzes vadības centram""
23-TA-2586
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Finanšu ministrijai noteikumu projekta 5. punktā precizēt tiesību normas spēkā stāšanās termiņa pagarinājuma laiku, attiecīgi precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt precizēto noteikumu projektu un anotāciju Valsts kancelejā. 
3.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
7. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-3064
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
8. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
23-TA-3061
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgo transportlīdzekļu nodošanu bez atlīdzības Ukrainai"
24-TA-11
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka rīkojumā iekļautos valstij piekritīgos transportlīdzekļus nogādās Ukrainā un nodrošinās to nodošanu Ukrainas valdības institūcijām biedrība "Agendum" (reģistrācijas numurs 50008281431), kas veiks visas nepieciešamās darbības un segs visus saistītos izdevumus.
10. §
Noteikumu projekts "Personu izceļošanas un izvešanas liegumu reģistra noteikumi"
22-TA-148
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
11. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts civilās aviācijas drošības programmu"
23-TA-1270
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumos Nr. 414 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""
23-TA-3217
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 15. janvāra noteikumos Nr. 46 "Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtība""
23-TA-3010
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 48 "Noteikumi par Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju un parādnieku reģistru""
23-TA-3056
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai. 
15. §
Likumprojekts "Grozījumi Farmācijas likumā"
22-TA-1054
(I.Bērziņa, E. Siliņa)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
16. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums "20.00.00 programmas "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana" uz budžeta resoru "29. Veselības ministrija""
24-TA-4
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Veselības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai priekšlikumus par valsts pamatbudžeta bāzes izdevumu 2025.-2027. gadam palielināšanu veselības nozares pasākumu īstenošanai, paredzot finansējuma pārdali 2025. gadā un turpmāk ik gadu 10 353 835 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana".
4.
Finanšu ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam palielināt Veselības ministrijai bāzes izdevumus 2025., 2026. un 2027. gadam, vienlaicīgi samazinot resursus izdevumu segšanai un izdevumus 2025. un 2026. gadam budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 20.00.00 "Veselības aprūpes pasākumu īstenošana".
17. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. februāra noteikumos Nr. 84 "Noteikumi par atsevišķu bīstamu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās""
23-TA-2504
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 6. jūlija rīkojumā Nr. 422 "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.1.i. investīcijas "Pārvaldes centralizētās platformas un sistēmas" projekta "Nacionālā digitālo pakalpojumu koplietošanas centrālā platforma klientcentrētiem un proaktīviem e-pakalpojumiem sabiedrībai (Latvija.lv)" pases, centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu""
23-TA-2993
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
23-TA-3265
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka atbalsta sniegšana Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2024. gadā ir uzskatāma par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 4. punkta izpratnē.
20. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""
23-TA-3082
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
21. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 25 "Prasības veterinārmedicīniskās prakses sertifikāta izsniegšanai""
21-TA-1572
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Cūksilu mežs" Inčukalna pagastā, Siguldas novadā, atsavināšanu"
23-TA-2909
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes "Rubeņu tīreļi" Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā, atsavināšanu"
23-TA-2632
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 459 "Noteikumi par atbalstu dzīvojamo īres māju būvniecībai Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena "Reģionālā politika" 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" ietvaros""
23-TA-3117
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
24-TA-22
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar valsts robežas apsardzības infrastruktūras izbūves turpināšanas pasākumu īstenošanu,  2024.-2026. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.
26. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
24-TA-19
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai papildu finansējumu tehnoloģiskās infrastruktūras darbībai nepieciešamo pieslēgumu izveidei (izbūvei) pie ārkārtas situāciju valsts elektronisko sakaru tīkla 2025. un 2026. gadam, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam" sagatavošanas procesā:
3.1.
palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" 2025. gadā par 3 200 000 euro un 2026. gadā par 1 000 000 euro;
3.2.
samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītajam prioritārajam pasākumam "Ārējās robežas tehniskās infrastruktūras izveide" plānoto finansējumu 2025. gadam par 3 200 000 euro un 2026. gadam par 1 000 000 euro.
4.
Iekšlietu ministrijai  likumprojekta "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027.gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 3. punktam.
5.
Pieņemt zināšanai, ka izdevumi, kas saistīti ar tehnoloģiskās infrastruktūras izveides (izbūves) pasākumu īstenošanu uz valsts ārējās sauszemes robežas, 2024.-2026. gadā ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 5. panta 3. punkta izpratnē.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

27. §
Rīkojuma projekts "Par Raimonda Lapiņa pārcelšanu"
24-TA-70
(V. Valainis, R. Lapiņš, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
28. §
Likumprojekts "Inovatīvas uzņēmējdarbības un prioritāro projektu atbalsta likums"
24-TA-66
(V. Valainis, E. Valantis, A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (23-TA-23).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā" (23-TA-23) (likumprojektu pakete).
29. §
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"
21-TA-1563
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir klimata un enerģētikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
30. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.2.2.i. projekta "Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plāna apstiprināšanu"
22-TA-3532
(A. Logina, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atbalstīt, ka Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" 2.1.2.r. reformas "Valsts IKT resursu izmantošanas efektivitātes un sadarbspējas paaugstināšana" investīcijas 2.1.2.2.i. "Latvijas nacionālais federētais mākonis" (turpmāk – investīcija 2.1.2.2.i.) ietvaros īstenotā projekta "Latvijas Nacionālās bibliotēkas mākoņdatošanas pakalpojumu attīstība valsts datu apstrādes mākoņa ietvaros" pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ne vairāk kā 185 750 euro apmērā tiks segtas no budžeta 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Pēc investīcijas projekta īstenošanas projekta uzturēšanas izdevumus segt no Latvijas Nacionālās bibliotēkas finanšu līdzekļiem datu centru infrastruktūras uzturēšanai. Ja tiek konstatēts, ka ir nepieciešams papildu finansējums projekta uzturēšanas izdevumu segšanai, Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā ekonomiski izvērtētu pieprasījumu papildu finansējumam.
31. §
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz klimatneitralitāti radīto ekonomisko, sociālo un vides seku mazināšana visvairāk skartajos reģionos" 6.1.1.6. pasākuma "Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"
23-TA-1763
(I. Bērziņa, E. Bistere, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Ostu pārvaldības digitālā transformācija, pilnveidojot transporta un loģistikas datu apstrādi un analīzi" pases un centralizētas funkcijas vai koplietošanas pakalpojumu attīstības plānu apstiprināšanu"
22-TA-3391
(I. Bērziņa, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

4. Attīstības plānošanas dokumentu projekti

33. §
Plāna projekts "Plāns darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam"
23-TA-2905
(A. K. Kariņš, A. Logina, V. Valainis, A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ārlietu ministrijai pēc Cilvēkkapitāla attīstības stratēģijas 2024.-2027. gadam apstiprināšanas Ministru kabinetā pārskatīt Plānu darbam ar diasporu 2024.-2026. gadam un, ja nepieciešams, sagatavot plāna grozījumus.
34. §
Plāna projekts "Par Attīstības sadarbības politikas plānu 2024.–2027. gadam"
23-TA-2635
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2021./2022. gadam pasākumu izpildi"
23-TA-1815
(E. Siliņa)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
36. §
Plāna projekts "Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāns 2024.–2027. gadam"
23-TA-1903
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš, U. Augulis, A. Čakša, K. Gorkšs, P. Šimkuse, E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Finanšu ministrijai pēc Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027. gadam pieņemšanas Ministru kabinetā izvērtēt nepieciešamību papildināt Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānu 2024.–2027. gadam ar attiecīgiem pasākumiem.
4.
Ministrijām mēneša laikā informēt Finanšu ministriju par deleģētiem atbildīgiem pārstāvjiem valsts sekretāra vietnieka līmenī Ēnu ekonomikas ierobežošanas plāna 2024.–2027. gadam īstenošanai.

5. Informatīvie ziņojumi

37. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu un īstenotajiem pasākumiem Jaunsardzes interešu izglītības attīstībā"
23-TA-2934
(A. Sprūds, A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto risinājumu par tālāko valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes interešu izglītības attīstību.
3.
Atbalstīt pakāpenisku personāla skaita palielinājumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes interešu izglītības nodrošināšanai 2024. gadā, kopējo Aizsardzības ministrijas amatu vietu skaitu palielinot par 84 amata vietām.
4.
Nepieciešamo finansējumu atlīdzībai valsts aizsardzības mācības ieviešanai saistībā ar jaunu amata vietu izveidi, kā arī ņemot vērā bāzes algas ikgadējās izmaiņas un attiecīgi mēnešalgu skalas intervālu izmaiņas, 2024. gadā – 2 226 977 euro, 2025. gadā – 3 122 690 euro, 2026. gadā un turpmāk ik gadu – 3 186 714 euro nodrošināt Aizsardzības ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, nepieciešamības gadījumā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā veicot iekšējas finansējuma pārdales starp Aizsardzības ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām vai izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem.
5.
Aizsardzības ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz 2024. gada 1. maijam izstrādāt un aizsardzības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likumā, nosakot, ka valsts aizsardzības mācība vidējās izglītības pakāpē ir obligāta ar 2024. gada 1. septembri, kā arī Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 381 "Valsts aizsardzības mācības nometņu organizēšanas un darbības kārtība", precizējot valsts aizsardzības mācību nometņu norisi.
6.
Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju līdz 2024. gada 1. maijam izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 3. septembra noteikumos Nr. 416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem" un Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumos Nr. 332 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu", precizējot valsts aizsardzības mācību stundu apjomu.
7.
Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2025. gada janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts aizsardzības mācības kā obligāta mācību priekšmeta īstenošanu, kā arī par sasniegto Jaunsardzes attīstībā.
8.
Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2025. gada janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pakāpeniskas pārejas uz mācībām latviešu valodā īstenošanas procesu un rezultātiem.
38. §
Informatīvais ziņojums "Par bērnu stāvokli valstī 2021. un 2022. gadā"
23-TA-2137
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai. 
39. §
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanai"
23-TA-2985
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties valsts budžeta saistības, lai nodrošinātu Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības priekšfinansēšanu laika posmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2029. gada 31. decembrim 520 000 euro apmērā, tai skaitā indikatīvi no 2024. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim  86 667 euro katru gadu un 2029. gadā 86 665 euro.
3.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Eiropas Pilsētiniciatīvas kontaktpunkta Latvijā darbības nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc maksājumu saņemšanas no Eiropas Pilsētiniciatīvas pastāvīgā sekretariāta nodrošināt saņemtā finansējuma ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos no valsts budžeta piešķirtā priekšfinansējuma apmērā.
40. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā 2024. gada 25.-26. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-167
(R. Kozlovskis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Iekšlietu ministram R. Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tieslietu un iekšlietu ministru 2024. gada 25.-26. janvāra neformālajā sanāksmē.
41. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējuma nodrošināšanu lieliem un nozīmīgiem pasākumiem"
23-TA-1960
(V. Valainis, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu  Latvijā 2024. gadā par fiskāli neitrālu dižpasākumu (pasākuma organizēšana atbalstīta ar Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 81 96. §) un:
2.1.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 2024. gada apropriācijas palielināšanu 1 883 000 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējumam dižpasākuma FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) organizēšanai Latvijā 2024. gadā;
2.2.
Ekonomikas ministrijai veikt transferta pārskaitījumu uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 09.07.00 "Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam", lai segtu izdevumus, kas saistīti ar FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā;
2.3.
Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt iespējas veikt grozījumus 2023. gada 28. jūlija sadarbības līgumā Nr. 2-2e/23/288 ar SIA "RA Events" par pasākuma organizēšanu, paredzot: 
2.3.1.
SIA "RA Events" trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 2. punktā minētā pasākuma noslēguma iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai auditora ar starptautisku pasākumu izvērtēšanas pieredzi pēc-pasākuma (ex-post) audita ziņojumu par faktiskiem ārvalstu viesu radītā apgrozījuma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem un līdzfinansējuma izlietojumu;
2.3.2.
SIA "RA Events" trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 2. punktā minētā pasākuma noslēguma iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par pasākuma organizēšanas finanšu rezultātiem un peļņas gadījumā visu vai daļu no valsts piešķirtā līdzfinansējuma, bet ne vairāk kā pusi no dižpasākuma peļņas, ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos;
2.4.
izglītības un zinātnes ministram trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 2.3.1. apakšpunktā minētā pēc-pasākuma (ex-post) audita ziņojuma saņemšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pēc-pasākuma (ex-post) audita ziņojuma faktiskajiem ārvalstu viesu radītā apgrozījuma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem un līdzfinansējuma izlietojumu.
3.
Atzīt 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanu Latvijā par fiskāli neitrālu dižpasākumu (pasākuma organizēšana atbalstīta ar Ministru kabineta 2021. gada 30. novembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr. 78 35. §) un:
3.1.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 2024. gada apropriācijas palielināšanu 2 020 000 euro apmērā un 2025. gadā nepieciešamo finansējumu 4 970 000 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējumam dižpasākuma Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket) organizēšanai Latvijā 2025. gadā;
3.2.
Ekonomikas ministrijai veikt transferta pārskaitījumu uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 09.07.00 "Dotācija sporta organizāciju, programmu un pasākumu atbalstam", lai 2024. gadā segtu izdevumus, kas saistīti ar Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanai Latvijā 2025. gadā;
3.3.
Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt iespējas veikt grozījumus 2022. gada 26. maija sadarbības līgumā Nr. 2-2e/22/298, 2022. gada 3. novembra līgumā Nr. 2-2e/22/400 un 2023. gada 28. jūlija sadarbības līgumā Nr. 2-2e/23/287 ar biedrību "Latvijas Basketbola savienība" par pasākuma organizēšanu, paredzot: 
3.3.1.
biedrībai "Latvijas Basketbola savienība" trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 3. punktā minētā pasākuma noslēguma iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai auditora ar starptautisku pasākumu izvērtēšanas pieredzi pēc-pasākuma (ex-post) audita ziņojumu par faktiskiem ārvalstu viesu radītā apgrozījuma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem un līdzfinansējuma izlietojumu;
3.3.2.
biedrībai "Latvijas Basketbola savienība" trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 3. punktā minētā pasākuma noslēguma iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai informāciju par pasākuma organizēšanas finanšu rezultātiem un peļņas gadījumā visu vai daļu no valsts piešķirtā līdzfinansējuma, bet ne vairāk kā pusi no dižpasākuma peļņas, ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos;
3.4.
izglītības un zinātnes ministram trīs mēnešu laikā pēc šī protokollēmuma 3.3.1. apakšpunktā minētā pēc-pasākuma (ex-post) audita ziņojuma saņemšanas iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pēc-pasākuma (ex-post) audita ziņojuma faktiskajiem ārvalstu viesu radītā apgrozījuma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem un līdzfinansējuma izlietojumu.
4.
Iekšlietu ministrijai sagatavot un iekšlietu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 29. februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus attiecīgajos maksas pakalpojumu cenrāžos, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību pasākumos, par kuru norisi lēmis Ministru kabinets.
5.
Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm par sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanu pasākumos, par kuru norisi lēmis Ministru kabinets, ar pasākuma organizatoru noslēgt līgumu, paredzot, ka tiešie izdevumi tiek segti atbilstoši maksas pakalpojuma cenrādī noteiktajai cenai.
6.
Pieņemt zināšanai, ka atbalsta sniegšana pasākumiem, kas veicina sociālo labklājību un citas sociālās jomas (piem., sporta veicināšanas un jaunatnes sporta attīstības, nacionālās identitātes veicināšanas pasākumi u.c.), taču nekvalificējas informatīvajā ziņojumā definētajiem fiskāli neitrālu dižpasākumu kritērijiem,  nepieciešamā papildu finansējuma piesaistes nodrošināšanai paliek par jomu atbildīgo ministriju kompetencē.
7.
Izglītības un zinātnes ministram līdz 2024. gada 29. martam sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā grozījumus Ministru prezidenta 2022. gada 13. jūlija rīkojumā Nr. 2022/1.2.1.-225 "Par rīcības komitejas izveidi 2025. gada Eiropas čempionāta finālturnīra basketbolā vīriešiem (FIBA EuroBasket 2025) organizēšanas uzraudzībai" un Ministru prezidenta 2022. gada 1. septembra rīkojumā Nr. 2022/1.2.1.-269 "Par rīcības komitejas izveidi 2024. gada FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanas uzraudzībai", kas paredz noteikt par rīcības komiteju vadītāju ekonomikas ministru, bet izglītības un zinātnes ministru noteikt par vēl vienu vadītāja vietnieku. 
8.
Pieņemt zināšanai, ka likumā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" ir iekļauts regulējums par tiesībām finanšu ministram palielināt apropriāciju Ekonomikas ministrijai līdzfinansējumam dižpasākumu organizēšanai Latvijā.
9.
Līdz pastāvīgā regulējuma izstrādei dižpasākumu atbalsta nodrošināšanai atbalstīt šādu kārtību atbalsta nodrošināšanai dižpasākumu organizēšanai:
9.1.
Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) sadarbībā ar atbildīgās jomas ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par katru jaunu dižpasākumu, iekļaujot dižpasākuma aprakstā tā būtību, auditoriju, plānoto norises periodu, ārvalstu dalībnieku un apmeklētāju skaitu, un ekonomikas ministram iesniegt to konceptuālai apstiprināšanai Ministru kabinetā;
9.2.
pēc Ministru kabineta konceptuāla atbalsta saņemšanas par dižpasākuma organizēšanu Ekonomikas ministrijai (Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai) sadarbībā ar atbildīgās jomas ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Ministru kabineta konceptuāli atbalstīto dižpasākumu, kas kvalificējas fiskāli neitrāla dižpasākuma kritērijiem un kas iekļauj auditora ar starptautisku pasākumu izvērtēšanas pieredzi audita ziņojumu par plānotiem ārvalstu viesu radītā apgrozījuma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem (saskaņā ar apstiprināto metodoloģiju), skaidrojumu par dižpasākuma organizēšanas atbilstību Komercdarbības atbalsta likumam un tam paredzētā finansējuma piešķiršanu;
9.3.
ne vairāk kā sešu mēnešu laikā pēc dižpasākuma norises ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pēc-pasākuma (ex-post) audita ziņojuma rezultātiem - faktiskajiem ārvalstu viesu radītā apgrozījuma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumiem un līdzfinansējuma izlietojumu, kā arī par to, vai un kādu atbalsta summas pārrēķinu ir veikusi Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
10.
Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām, izstrādājot pastāvīgo regulējumu vidējā termiņā fiskāli neitrālu pasākumu organizēšanas Latvijā atbalstam, paredzēt pienākumu organizatoram dižpasākuma peļņas gadījumā ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos visu vai daļu no valsts piešķirtā līdzfinansējuma, bet ne vairāk kā pusi no dižpasākuma peļņas.
42. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 25.–26. janvārī neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-178
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrijas parlamentārajai sekretārei L. Paegļkalnai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2024. gada 25.-26. janvāra neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetences jautājumos.

6. Ministru kabineta lieta

43. §
Atbildes projekts Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai (par vardarbības novēršanu izglītības iestādēs)
24-TA-89
(A. Čakša, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai.
44. §
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par risinājumiem tilta pār Salacu Salacgrīvā pārbūvei)
23-TA-2817
(E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

45. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK attiecībā uz atbalsta sistēmu intermodālajiem kravu pārvadājumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1056 attiecībā uz ārējo izmaksu ietaupījuma aprēķiniem un apkopoto datu ģenerēšanu"
24-TA-142
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/106/EEK attiecībā uz atbalsta sistēmu intermodālajiem kravu pārvadājumiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1056 attiecībā uz ārējo izmaksu ietaupījuma aprēķiniem un apkopoto datu ģenerēšanu".
46. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un publisku aktu akceptēšanu vecāku stāvokļa lietās un par Eiropas vecāku stāvokļa apliecības izveidi"
24-TA-158
(I. Lībiņa-Egnere, E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Padomes regulai par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un publisku aktu akceptēšanu vecāku stāvokļa lietās un par Eiropas vecāku stāvokļa apliecības izveidi".
47. §
Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 29. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-163
(A. K. Kariņš, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 29. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajam sekretāram R. Brusbārdim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2024. gada 29. janvāra sanāksmē.
48. §
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-606/23 Tallinna Kaubamaja Grupp un KIA Auto
24-TA-148 (IP)
(E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-606/23 Tallinna Kaubamaja Grupp un KIA Auto.
2.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos K. Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori J. Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta vecāko juristi S. Zābeli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-606/23 Tallinna Kaubamaja Grupp un KIA Auto.
49. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru neformālajā 2024. gada 30.-31. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
24-TA-172
(A. Sprūds, E. Siliņa)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Aizsardzības ministram A. Sprūdam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes aizsardzības ministru 2024. gada 30.-31. janvāra neformālajā sanāksmē.
50. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības un tās dalībvalstu nostāju sagatavošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides asamblejas sestajai sesijai no 2024. gada 26. februāra līdz 1. martam Nairobi, Kenijā"
24-TA-175
(E. Siliņa)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Savienības un tās dalībvalstu nostāju sagatavošanu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides asamblejas sestajai sesijai no 2024. gada 26. februāra līdz 1. martam Nairobi, Kenijā".
Sēdi slēdz plkst. 16:45