Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 40

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 40

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ Z. Liepiņa

Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"
21-TA-1089
(J. Garisons, R. Kronbergs, S. Armagana, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Aizsardzības ministrijai:
2.1.
tehniski precizēt likumprojekta redakciju saistībā ar administratīvās atbildības regulējumu, kā arī precizēt likumprojekta anotāciju;
2.2.
precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"
21-TA-1150
(R. Kronbergs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Tieslietu ministrijai likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Informatīvie jautājumi

3. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai ES stratēģija antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam (2021. -2030. gads)""
21-TA-1380
(A. Pelšs, D. Vilsone, R. Kronbergs, D. Trofimovs, J. Citskovskis)
1.
Pieņemt zināšanai Ārlietu ministra pārstāvja sniegto informāciju, ka vienošanās par atbildīgo institūciju ir panākta.
2.
Noteikt Kultūras ministriju par atbildīgo iestādi un Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Iekšlietu ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm par  "Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai ES stratēģija antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam (2021.-2030. gads".
4. §
Mēneša pārskats par ministrijām doto uzdevumu izpildes gaitu
(J. Citskovskis)
Atzīmēt, ka saskaņā ar Valsts sekretāru sanāksmes 2010. gada 28. janvāra protokollēmuma (prot. Nr. 4 65. §) 5. punktu Valsts kanceleja ir apkopojusi informāciju par ministriju neizpildītajiem kontrolē esošajiem uzdevumiem valsts sekretāriem turpmākai rīcībai.
5. §
Par grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizāciju valsts pārvaldē
(I. Pauloviča, A. Kalniņa, Z. Elksniņa-Zaščirinska, J. Garisons, D. Vilsone, A. Pelšs, L. Lejiņa, J. Citskovskis)
Pieņemt zināšanai sniegto prezentāciju un sanāksmes dalībnieku izteiktos viedokļus.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:50