Valsts sekretāru 16.05.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 16

Valsts sekretāru 16.05.2024. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 16

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Puriņš

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Saleniece

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Kurevska

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ L. Austrupe

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ A. Valdmane

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā"
22-TA-3386
(L. Austrupe, L. Kurevska, A. Smiltēna,  E. Valantis, P. Markēvičs, V. Paulauska, I. Gailīte)
1.
Ņemot  vērā, ka Klimata un enerģētikas ministrija un energoapgādes komersanti joprojām uztur spēkā iebildumus par noteikumu projekta 12. un 16. punkta regulējumu, Satiksmes ministrijai tikties ar Klimata un enerģētikas ministriju un nozares pārstāvjiem, lai atkārtoti izvērtētu abu pušu viedokļus un mēģinātu rast kompromisu par noteikumu projekta regulējumu.
2.
Satiksmes ministrijai, ņemot vērā AS "Conexus Baltic Grid" iebildumus par noteikumu projekta 9. punktu, attiecīgi papildināt noteikumu projekta anotāciju.
3.
Satiksmes ministrijai, atbilstoši saskaņošanas rezultātiem, noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu virzīt izskatīšanai Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas sēdē (nesaskaņošanas gadījumā), vai iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (saskaņošanas gadījumā).
2. §
Informatīvais ziņojums "Par atbildības noteikšanu par "Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 12. jūlija Direktīvu (ES) 2023/1544, ar ko paredz saskaņotus noteikumus par izraudzīto iedibinājumu izraudzīšanos un juridisko pārstāvju iecelšanu elektronisko pierādījumu vākšanai kriminālprocesā""
24-TA-1140
(M. Papsujevičs, Z. Liepiņa, B. Vītoliņa, L. Austrupe, D. Trofimovs, L. Kurevska, I. Eglītis, I. Gailīte)
1.
Ņemot vērā izteiktos atšķirīgos viedokļus par ministriju atbildības noteikšanu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz divām nedēļām.
2.
Tieslietu ministrijai kopīgi ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju, Ekonomikas ministriju, Satiksmes ministriju un, nepieciešamības gadījumā, iesaistot arī citas institūcijas, atkārtoti izvērtēt jautājumu par atbildīgo institūciju Eiropas Parlamenta un Padomes 2023. gada 12. jūlija Direktīvai (ES) 2023/1544, ar ko paredz saskaņotus noteikumus par izraudzīto iedibinājumu izraudzīšanos un juridisko pārstāvju iecelšanu elektronisko pierādījumu vākšanai kriminālprocesā.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:30