Ministru kabineta 17.01.2023. sēdes protokols Nr. 3

Ministru kabineta 17.01.2023. sēdes protokols Nr. 3

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ārlietu ministrs, finanšu ministra pienākumu izpildītājs ‒ E. Rinkēvičs

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks ‒ V. Sidorenkovs

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par atbilstošāku regulējumu administratīvajās teritorijās pie Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas un Latvijas Republikas–Krievijas Federācijas valsts robežas"
22-TA-3734
(M. Kučinskis, G. Pujāts, D. Trofimovs, E. Rinkēvičs, I. Lībiņa-Egnere, J. Stukāns, E. Siliņa, D. Šmits, J. Vitenbergs, L. Meņģelsone, V. Sidorenkovs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un sēdes dalībnieku izteiktos viedokļus. 
2.
Iekšlietu ministrijai, ievērojot situācijas attīstības tendences un aktuālo situāciju uz Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas, ņemot vērā Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu un Baltkrievijas režīma hibrīdkaru pret Latvijas Republiku, ja nepieciešams, sagatavot un iekšlietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu uz Latvijas Republikas–Baltkrievijas Republikas valsts robežas pēc 2023. gada 10. februāra.
3.
Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Ārlietu ministriju un Aizsardzības ministriju turpināt (2022. gada 2. novembra sēdes prot. Nr. 55 35. § 6. punkts) vispusīgi izvērtēt jautājumu par atbilstošāko regulējumu administratīvajās teritorijās pie Latvijas Republikas – Baltkrievijas valsts robežas un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas, sagatavot klasificētu informatīvo ziņojumu un iekšlietu ministram līdz 2023. gada 1. jūnijam iesniegt to konceptuālai izskatīšanai Ministru kabineta sēdes slēgtajā daļā.

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis""
22-TA-3006
(J. Citskovskis, M. Kučinskis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
3. §
Likumprojekts "Grozījums Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"
22-TA-3601
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām""
22-TA-2055
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki veic novērošanu, izmantojot drošības tehniskās sistēmas un līdzekļus, kā arī šādas novērošanas rezultātā iegūto datu apstrādi"
22-TA-869
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma noteikumu projektu parakstīšanai.
6. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Kārkliņi" Rembates pagastā, Ogres novadā pirkšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"
22-TA-3456
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Kārkliņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7484 003 0130) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 003 0130) 5,15 ha platībā – Rembates pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 44 632 euro, tai skaitā tirgus vērtība 8 873 euro un kompensējamie zaudējumi (meža audzes izmantošanas iespēju zudums) 35 759 euro.
7. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 499 "Noteikumi par būvinspektoriem""
22-TA-3281
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"""
22-TA-1184
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
9. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
23-TA-5
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
10. §
Likumprojekts "Vērtspapīrošanas likums"
22-TA-439
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-467), likumprojektu "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā" (22-TA-468), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-464) un likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (22-TA-466).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-467), likumprojektu "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā" (22-TA-468), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-464) un likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (22-TA-466) (likumprojektu pakete).
11. §
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"
22-TA-464
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (22-TA-466), likumprojektu "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-467), likumprojektu "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā" (22-TA-468) un likumprojektu "Vērtspapīrošanas likums" (22-TA-439).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (22-TA-466), likumprojektu "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-467), likumprojektu "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā" (22-TA-468) un likumprojektu "Vērtspapīrošanas likums" (22-TA-439) (likumprojektu pakete).
12. §
Likumprojekts "Grozījums Maksātnespējas likumā"
22-TA-466
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-467), likumprojektu "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā" (22-TA-468), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-464) un likumprojektu "Vērtspapīrošanas likums" (22-TA-439).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-467), likumprojektu "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā" (22-TA-468), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-464) un likumprojektu "Vērtspapīrošanas likums" (22-TA-439) (likumprojektu pakete).
13. §
Likumprojekts "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"
22-TA-467
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā" (22-TA-468), likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (22-TA-466), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-464) un likumprojektu "Vērtspapīrošanas likums" (22-TA-439).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā" (22-TA-468), likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (22-TA-466), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-464) un likumprojektu "Vērtspapīrošanas likums" (22-TA-439) (likumprojektu pakete).
14. §
Likumprojekts "Grozījums Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā"
22-TA-468
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-467), likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (22-TA-466), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-464) un likumprojektu "Vērtspapīrošanas likums" (22-TA-439).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
4.
Lūgt Saeimu likumprojektu izskatīt vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (22-TA-467), likumprojektu "Grozījums Maksātnespējas likumā" (22-TA-466), likumprojektu "Grozījumi Kredītiestāžu likumā" (22-TA-464) un likumprojektu "Vērtspapīrošanas likums" (22-TA-439) (likumprojektu pakete).
15. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei vidējam termiņam"
22-TA-3075
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""
22-TA-2905
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
17. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 1. aprīļa rīkojumā Nr. 213 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 58.0. versija)""
22-TA-3578
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
18. §
Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvi Vienotā noregulējuma valdē"
22-TA-3482
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
19. §
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 17. marta rīkojumā Nr. 115 "Par Latvijas pārstāvju iecelšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē""
22-TA-3714
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par investīcijas 2.1.1.1.i. projekta "Publiskā iepirkuma procesu un pakalpojumu digitālā transformācija" pases apstiprināšanu"
22-TA-3147
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Projekta realizācijai nepieciešamo valsts budžeta priekšfinansējumu 1 344 000 euro apmērā un finansējumu pievienotās vērtības nodokļa ne vairāk kā 282 240 euro apmērā segšanai Finanšu ministrijas budžetā pārdalīt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
21. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Valsts meži", Malnavas pagastā, Ludzas novadā, nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"
22-TA-3403
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
22-TA-3529
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
23. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumos Nr. 806 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgu un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""
22-TA-2588
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena "Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana" 5.2.1.r. reformas "Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma" 5.2.1.1.i. investīcijas "Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti" pirmās kārtas "Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas grants" īstenošanas noteikumi"
22-TA-1467
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 14. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē (ESF)" 14.1.1.1. pasākuma "Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei" īstenošanas noteikumi""
22-TA-3268
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
26. §
Likumprojekts "Grozījumi Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā"
22-TA-3198
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir klimata un enerģētikas ministrs.
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
27. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi""
22-TA-3521
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
28. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 871 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""
22-TA-3770
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Ņemot vērā Krāslavas novada pašvaldības īstenotā 9.3.1.1. pasākuma projekta Nr. 9.3.1.1/18/I/021  "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā" īpašo tautsaimniecības nozīmi, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. decembra noteikumu Nr. 784 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 51.47. apakšpunktu atbalstīt izņēmuma gadījuma piemērošanu un atļaut Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai pagarināt projekta īstenošanas termiņu par 12 mēnešiem - līdz 2023. gada 31. decembrim, ja, izvērtējot grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta mērķa sasniegšanai, termiņa pagarinājums ir uzskatāms par pamatotu.
29. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""
21-TA-1628
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
30. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 17.00.00 "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
22-TA-3812
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
31. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 15.00.00 "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai""
23-TA-20
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
32. §
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"
22-TA-3445
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
33. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 60, Lielvārdē, Ogres novadā, daļas pirkšanu valsts galvenā autoceļa A6 "Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)" pārbūves projekta īstenošanai"
22-TA-3500
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7413 002 0580) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7413 002 0856) daļu 0,1629 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Lāčplēša ielā 60, Lielvārdē, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 15 005,73 euro, kas ietver nekustamā īpašuma tirgus vērtību 12 005,73 euro (7,37 euro par vienu kvadrātmetru) un kompensējamos zaudējumus 3 000,00 euro.
34. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 122" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-3666
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 122" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0515) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0515) 0,0693 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 7 879 euro.
35. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 47" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-3479
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 47" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0057) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0057) 0,0597 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 6 239 euro.
36. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 118" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-3663
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 118" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0511) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0511) 0,0627 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai  7 192 euro.
37. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 116" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-3636
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 116" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0509) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0509) 0,064 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 7 341 euro.
38. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "d/s Mazcena Nr. 121" Mārupes pagastā, Mārupes novadā, pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
22-TA-3476
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "d/s Mazcena Nr. 121" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 011 0514) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0514) 0,077 ha platībā – Mārupes pagastā, Mārupes novadā, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 9 348 euro.
39. §
Likumprojekts "Grozījumi Komercķīlas likumā"
22-TA-2284
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
40. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Dzintara ielā 61D, Rīgā, ½ domājamās daļas pārņemšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"
22-TA-3478
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
41. §
Likumprojekts "Grozījumi Valsts meža dienesta likumā"
22-TA-3826
(A. K. Kariņš)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
42. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
22-TA-2762
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto  noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
43. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 187 "Zemkopības ministrijas nolikums""
22-TA-2901
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
44. §
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās"
22-TA-3766
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
45. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai""
22-TA-3823
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
46. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-45
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
47. §
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""
23-TA-69
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
48. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
22-TA-3765
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
49. §
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"
22-TA-3775
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
50. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2022. gada 31. augusta rīkojuma Nr. 578 "Par nekustamo īpašumu Sergeja Eizenšteina ielā, Rīgā, pirkšanu Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta īstenošanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"
22-TA-3142
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2022. gada 30. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 43 11. §) "Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Sergeja Eizenšteina ielā, Rīgā, pirkšanu Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta īstenošanai"" 3. un 4. punktu.
4.
Satiksmes ministrijai sagatavot un satiksmes ministram līdz 2023. gada 1. aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par Ministru kabineta 2019. gada 11. decembra rīkojuma Nr. 630 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli"" atzīšanu par aktualitāti zaudējušu.
51. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. februāra noteikumos Nr. 132 "Rotaļlietu drošuma noteikumi""
22-TA-3754
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
52. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Finansējums Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā noteikto terminēto atbalsta pasākumu īstenošanai""
23-TA-17
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

53. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumos Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību""
22-TA-3619
(A. K. Kariņš)
Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

4. Informatīvie ziņojumi

54. §
Informatīvais ziņojums "Par klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitāšu īstenošanu un enerģētikas politikā iesaistīto amatpersonu kapacitātes stiprināšanu"
23-TA-24
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu samazināt finansējumu klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitātēm, pētniecības ietvara un citu pasākumu īstenošanai enerģētikas jomā un attiecīgi palielināt finansējumu atlīdzībai 2023. gadā 1 026 446 euro apmērā, 2024. gadā 1 047 363 euro apmērā un 2025. gadā 1 049 562 euro apmērā, tai skaitā:
2.1.
Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojektam ELWIND atlīdzības nodrošināšanai 2023. gadā 219 852 euro, 2024. gadā 241 837 euro un 2025. gadā 244 036 euro apmērā;
2.2.
iestāšanās procesā Starptautiskajā Enerģētikas aģentūrā iesaistīto amatpersonu atlīdzības nodrošināšanai 2023. gadā 246 127 euro, 2024. un 2025. gadā ik gadu 245 059 euro apmērā;
2.3.
klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas aktivitātēs iesaistīto ekspertu atlīdzības nodrošināšanai 2023., 2024. un 2025. gadā ik gadu 175 000 euro apmērā;
2.4.
enerģētikas politikas veidošanā iesaistīto amatpersonu kapacitātes stiprināšanai 2023., 2024. un 2025. gadā ik gadu 385 467 euro apmērā.
3.
Lai nodrošinātu valsts pārvaldes funkciju izpildi, vienlaikus nemainot kopējo amata vietu skaitu un nepalielinot nodarbināto skaitu, pārdalīt divas amata vietas no Tieslietu ministrijas (Tiesu administrācija) uz Klimata un enerģētikas ministriju.
55. §
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 81 69. §) "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"" 3. punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu"
22-TA-3665
(A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atzīt Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 81 69. §) "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr. 88 "Sociālās korekcijas izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi"" 3. punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
56. §
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu Rail Baltica projekta vajadzībām iegūto nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2023.-2025. gadā"
22-TA-3208
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Atļaut Satiksmes ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammā 60.07.00 "Eiropas transporta infrastruktūras projekti (Rail Baltica)" 3 716 225 euro apmērā Rail Baltica projekta vajadzībām iegūto nekustamo īpašumu apsaimniekošanai 2023. ‑ 2025. gadā, no tiem 2023. gadā paredzēts izmantot 467 432 euro, 2024. gadā - 2 658 390 euro, bet 2025. gadā - 590 403 euro.
2.
Satiksmes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta līdzekļu pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", nepārsniedzot šī protokollēmuma 1. punktā noteikto maksimālo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru.
3.
Satiksmes ministrijai līdz 2025. gada 1. novembrim sagatavot informatīvo ziņojumu par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu iegūto nekustamo īpašumu apsaimniekošanas nodrošināšanai pēc 2025. gada.

5. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

57. §
Informatīvais ziņojums par 2023. gada 16. janvāra Euro grupas un 2023. gada 17. janvāra Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-97 (IP)
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Finanšu ministram A. Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2023. gada 16. janvāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2023. gada 17. janvāra sanāksmē.
58. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 23. janvāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-119
(E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "ES civilā KDAP misija Armēnijā".
3.
Ārlietu ministram E. Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2023. gada 23. janvāra sanāksmē.
59. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Dronu stratēģija 2.0 viedai un ilgtspējīgai bezpilota gaisa kuģu ekosistēmai Eiropā""
23-TA-136
(J. Vitenbergs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Dronu stratēģija 2.0 viedai un ilgtspējīgai bezpilota gaisa kuģu ekosistēmai Eiropā"".
60. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr. 1 "2023. gada Eiropas semestris: ES Padomes secinājumi par 2023. gada Ilgtspējīgas izaugsmes ziņojumu, ES Padomes secinājumi par 2023. gada Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu, Priekšlikums ES Padomes rekomendācijām Eurozonas ekonomikas politikai"
23-TA-138 (IP)
(I. Indriksone, A. K. Kariņš)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "2023. gada Eiropas semestris: ES Padomes secinājumi par 2023.gada Ilgtspējīgas izaugsmes ziņojumu, ES Padomes secinājumi par 2023. gada Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojumu, Priekšlikums ES Padomes rekomendācijām Eurozonas ekonomikas politikai".

6. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

61. §
Informatīvais ziņojums "Par finansējumu valsts interešu pārstāvībai starptautiskajos ieguldījumu strīdos 2023. gada pirmajā ceturksnī"
23-TA-32 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
62. §
Informatīvais ziņojums "Par programmas rādītāju novērtējumu programmai "Aizdevumi ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem""
22-TA-3485 (IP)
(I. Indriksone, E. Valantis, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
63. §
Par aktuālo situāciju atbalsta sniegšanā Ukrainas civiliedzīvotājiem
23-TA-124
(M. Kučinskis, A. Čakša, A. K. Kariņš)
Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
64. §
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr. A420303022
22-TA-3818 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr. A420303022.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
3.
Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr. A420303022.
65. §
Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai
23-TA-92 (IP)
(A. K. Kariņš)
1.
Apstiprināt iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt viedokli Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
66. §
Rīkojuma projekts "Par pieteikuma atļaujai iegūt būtisku līdzdalību nacionālajai drošībai nozīmīgā komercsabiedrībā izskatīšanas termiņa pagarinājumu"
23-TA-68 (IP)
(I. Indriksone, J. Stukāns, E. Rinkēvičs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 14:15