Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 38

Valsts sekretāru sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 38

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ I. Aire

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietā, departamenta vadītājs ‒ R. Kārkliņš

Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ B. Zakevica

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece ‒ E. Turka

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Lucaua

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"
21-TA-687
(E. Valantis, I. Olafsone, A. Spīgulis, R. Kronbergs, S. Armagana, J. Gaiķis, M. Butāns, K. Zvirbulis, K. Kinča, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai:
2.1.
precizēt likumprojekta redakciju atbilstoši izziņas 1.punktā minētajam iebildumam;
2.2.
precizēt likumprojekta redakciju, ņemot vērā panākto vienošanos par izziņas 3.punktā minēto iebildumu attiecībā uz lūgumu par pagaidu aizsardzību par lēmumu par pagaidu noregulējumu;
2.3.
precizēto likumprojektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
3.
Atzīmēt, ka jautājums par izziņas 7.punktā minēto iebildumu (savstarpēji saskaņot Konkurences likuma regulējumu ar Finanšu instrumentu tirgus likumu) tiks izvērtēts likumprojekta izskatīšanas laikā Saeimā.
4.
Atzīmēt, ka Ārvalstu investoru padome Latvijā uztur spēkā izziņas 9.punktā minēto iebildumu.
Sanāksmi slēdz plkst. 10:25