Ministru kabineta 01.11.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 55

Ministru kabineta 01.11.2023. ārkārtas sēdes protokols Nr. 55

Sēdi vada

Ministru prezidente ‒ E. Siliņa

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. Sprūds

Ārlietu ministrs ‒ A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs ‒ V. Valainis

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ R. Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ K. Melnis

Kultūras ministre ‒ A. Logina

Labklājības ministrs ‒ U. Augulis

Tieslietu ministre ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministrs ‒ H. Abu Meri

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre ‒ I. Bērziņa

Zemkopības ministrs ‒ A. Krauze

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 11:00

1. Ar valsts budžeta likumprojektu saistītie jautājumi

1. §
Likumprojekts "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam"
23-TA-2629
(A. Ašeradens, A. K. Kariņš, R. Kozlovskis, B. Bāne, V. Valainis, A. Čakša, A. Sprūds, A. Logina, G. Kaminskis, V. A. Krauklis, J. Hermanis, E. Siliņa)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" un tā paskaidrojumus.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", Valsts kancelejai pievienot tam arī Ministru kabineta 2023. gada 15. augusta sēdes protokola (prot. Nr. 40) 40. §, 42. §, 43. § un 44. § izrakstu un Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes protokola (prot. Nr. 47) 42. § un 43. § izrakstu.
4.
Atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 18.1 panta devītajai daļai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", Valsts kancelejai pievienot tam Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību protokolu.
5.
Valsts kancelejai likumprojektu "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam", tā paskaidrojumus, fiskālo risku deklarāciju un Fiskālās disciplīnas padomes sagatavoto fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu iesniegt Saeimā.
6.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7.
Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā:
7.1.
priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā termiņā, kādu Saeima noteiks otrā lasījuma priekšlikumu iesniegšanai;
7.2.
neiesniegt priekšlikumus, kas pasliktina valsts budžeta finansiālo bilanci, izņemot gadījumus, ja Ministru kabinets ir pieņēmis attiecīgu lēmumu.
8.
Noteikt, ka likumprojektā "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" prioritārajam pasākumam "Valsts ieņēmumu dienesta  IT sistēmu pielāgošana un komunikācijas kampaņa vispārējas deklarēšanas nodrošināšanai" paredzēto finansējumu Valsts ieņēmumu dienests var izmantot pēc attiecīgo grozījumu likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"" pieņemšanas.
9.
Pieņemt zināšanai, ka prioritārajam pasākumam "Oglekļa ievedkorekcijas mehānisma piemērošana Latvijā" finansējums 2024. gadam 1 024 434 euro, 2025. gadam 1 353 968 euro un 2026. gadam 1 336 246 euro apmērā ir plānots Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana", tai skaitā ar tā ieviešanu saistīto amata vietu izveidei (2024. gadam 7 amata vietas, 2025. gadam 11 amata vietas un 2026. gadam 16 amata vietas). Atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem par nacionālo kompetento iestādi oglekļa ievedkorekcijas mehānisma ieviešanai minētais finansējums un amata vietas tiks pārdalīts attiecīgajai institūcijai.
10.
Pieņemt zināšanai, ka Tiesībsarga birojs, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un Konkurences padome atsevišķu atbalstīto prioritāro pasākumu īstenošanas nodrošināšanai paredz izveidot jaunas amata vietas ar 2024. gadu, tajā skaitā:
10.1.
Tiesībsarga birojā 4 amata vietas budžeta programmā 01.00.00. "Tiesībsarga birojs" prioritārā pasākuma "Diskriminācijas novēršanas struktūrvienības izveide atbilstoši Nacionālajai pozīcijai" ietvaros;
10.2.
Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē 2 amata vietas budžeta resora "47. Radio un televīzijas regulators" programmā 01.00.00 "Nozares vadība" prioritārā pasākuma "NEPLP monitoringa kapacitātes stiprināšana" ietvaros;
10.3.
Konkurences padomē 8 amata vietas Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 26.02.00 "Konkurences politikas ieviešana", tajā skaitā 2 amata vietas prioritārā pasākuma "Atbalsta nodrošināšana Eiropas Komisijai, izmeklējot digitālo platformu izraisītos konkurences ierobežojumus" ietvaros un 6 amata vietas prioritārā pasākuma "Atbalsta sniegšana publiskajiem pasūtītājiem karteļa vienošanās rezultātā nodarīto zaudējumu atgūšanā" ietvaros.
2. §
Informatīvais ziņojums "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2024. gadam"
23-TA-2734
(A. Ašeradens, E. Siliņa)
1.
Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2024. gadam.
2.
Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 3. novembrim iesniegt Eiropas Komisijai un Euro grupai Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2024. gadam.