Ministru kabineta 02.05.2023. sēdes protokols Nr. 24

Ministru kabineta 02.05.2023. sēdes protokols Nr. 24

Sēdi vada

Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs, ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministre ‒ I. Mūrniece

Ārlietu ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ E. Rinkēvičs

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Iekšlietu ministrs ‒ M. Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs, ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Zemkopības ministrs ‒ D. Šmits

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Informatīvais ziņojums "Par pretkuģu raķešu sistēmas Naval Strike Missile iegādi"
23-TA-826 (DV)
(I. Mūrniece, J. Garisons, M. Kučinskis, L. Meņģelsone, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).

2. Saskaņotie tiesību aktu projekti (A)

2. §
Noteikumu projekts "Par Sadarbības memorandu par valstu frankofonajām iniciatīvām (2023.–2026. gadam)"
23-TA-640
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta labklājības ministre (otrais paraksts).
3. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 769 "Vecāko amatpersonu sanāksmes Eiropas Savienības jautājumos nolikums""
23-TA-542
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka noteikumus paraksta labklājības ministre (otrais paraksts).
4. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. februāra noteikumos Nr. 96 "Kārtība, kādā tirgus uzraudzības iestādes pieprasa un saņem preču paraugus, kā arī rīkojas ar tiem pēc laboratoriskās vai cita veida ekspertīzes""
22-TA-2622
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
5. §
Rīkojuma projekts "Par valstij piekritīgā dzīvokļa īpašuma Lidoņu ielā 9-102, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā"
23-TA-650
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
6. §
Likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā"
23-TA-172
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
7. §
Likumprojekts "Grozījumi Repatriācijas likumā"
23-TA-151
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā" (23-TA-152) un likumprojektu "Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (23-TA-185).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā" (23-TA-152) un likumprojektu "Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (23-TA-185) (likumprojektu pakete). 
8. §
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"
23-TA-152
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Repatriācijas likumā" (23-TA-151) un likumprojektu "Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (23-TA-185).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Repatriācijas likumā" (23-TA-151) un likumprojektu "Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" (23-TA-185) (likumprojektu pakete).
9. §
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"
23-TA-931 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 19 personas.
10. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem""
23-TA-807
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Pieņemt zināšanai, ka, lai ar valsts drošību  saistītā prioritārā pasākuma "Speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu iegāde" ietvaros iegādātos 152  ugunsdzēsības autocisternas,  Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) nepieciešams finansējums 2023. gadā avansa maksājumam 23 070 823 euro apmērā un 2024. gadā gala norēķiniem 46 790 488 euro apmērā.
4.
Lai nodrošinātu finansējumu gala norēķiniem 2024. gadā par 152 ugunsdzēsības autocisternu iegādi, atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"  2024. gadam plānoto finansējumu par 46 790 488 euro un palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" par 46 790 488 euro.
5.
Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu atbilstoši šī protokollēmuma 4. punktā noteiktajam.
6.
Lai nodrošinātu 152 ugunsdzēsības autocisternu iegādi, atļaut Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) uzņemties ilgtermiņa saistības 2023. gadā ne vairāk kā 23 070 823 euro apmērā un 2024. gadā ne vairāk kā 46 790 488 euro apmērā.
11. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 2-6, Aucē, Dobeles novadā, nodošanu Dobeles novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-156
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
12. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra noteikumos Nr. 752 "Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību""
23-TA-249
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
13. §
Noteikumu projekts "Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"
22-TA-3016
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
14. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumos Nr. 111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība""
22-TA-1947
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
15. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 31. maija noteikumos Nr. 345 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi""
23-TA-389
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
16. §
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Ziedgravu estrāde" Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā, nodošanu bez atlīdzības Talsu novada pašvaldības īpašumā"
23-TA-221
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
17. §
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu""
22-TA-2326
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
4.
Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu 2023. gadā veikt līdzekļu pārdali no Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde", tās ietvaros veicot pārdali starp izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, valsts budžeta izpildes procesā veikto valsts pamatbudžeta savstarpējo transfertu izmantošanai 15 392 euro apmērā uz Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmu 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana", lai Valsts ieņēmumu dienests nodrošinātu IT sistēmas pielāgošanu likumprojektā ietverto pasākumu īstenošanai.
5.
Labklājības ministrijai un Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par šī protokollēmuma 4. punktā minēto līdzekļu pārdali.
18. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""
23-TA-72
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
19. §
Noteikumu projekts "Elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojuma atlīdzības noteikšanas kārtība"
22-TA-1201
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
20. §
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu "Aizdambji", "Lībaiši", "Muciņas" Ezeres pagastā, Saldus novadā, un nekustamo īpašumu "Lejasbruzilas", "Mazplostnieki", "Plostnieki" Kursīšu pagastā, Saldus novadā, daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P105 Butnāri–Saldus–Ezere pārbūves projekta īstenošanai"
23-TA-535
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Aizdambji" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8448 006 0233) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8448 006 0469) 0,03 ha platībā – Ezeres pagastā, Saldus novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 306 euro;
3.2.
nekustamā īpašuma "Lībaiši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8448 007 0010) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8448 007 0097) 0,09 ha platībā – Ezeres pagastā, Saldus novadā, atbilstošo noteiktajam atlīdzības apmēram 918 euro;
3.3.
nekustamā īpašuma "Muciņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8448 006 0060) daļas – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8448 006 0471) 0,0864 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8448 006 0472) 0,0212 ha platībā – Ezeres pagastā, Saldus novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 098 euro;
3.4.
nekustamā īpašuma "Lejasbruzilas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8462 005 0224) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8462 005 0220) 0,05 ha platībā – Kursīšu pagastā, Saldus novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 510 euro;
3.5.
nekustamā īpašuma "Mazplostnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8462 004 0049) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8462 004 0733) 0,0757 ha platība – Kursīšu pagastā, Saldus novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 772 euro;
3.6.
nekustamā īpašuma "Plostnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8462 004 0041) daļu – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8462 004 0735) 0,02 ha platībā - Kursīšu pagastā, Saldus novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 204 euro.
21. §
Rīkojuma projekts "Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Jaunzizāni" Birzgales pagastā, Ogres novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"
23-TA-633
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
22. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 "Vakcinācijas noteikumi""
23-TA-674
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
23. §
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu apropriācijas pārdali no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' valsts budžeta programmas 12.00.00 ''Finansējums veselības jomas pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai''"
23-TA-576
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
24. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 26. aprīļa noteikumos Nr. 260 "Kārtība, kādā lauksaimniekiem piešķir valsts atbalstu īstermiņa aizdevuma veidā""
23-TA-246
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
25. §
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"
22-TA-2007
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
26. §
Noteikumu projekts "Prasības un kārtība uzņemšanai, pārcelšanai un atskaitīšanai profesionālās izglītības programmās"
22-TA-3395
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
27. §
Likumprojekts "Par Repatriācijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu"
23-TA-185
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Repatriācijas likumā" (23-TA-151) un likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā" (23-TA-152).
3.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs. 
4.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Repatriācijas likumā" (23-TA-151) un likumprojektu "Grozījumi Imigrācijas likumā" (23-TA-152) (likumprojektu pakete). 

3. Saskaņotie tiesību aktu projekti (B)

28. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 10. augusta rīkojumā Nr. 518 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
23-TA-933
(M. Kučinskis, L. Meņģelsone, N. Puntulis, I. Raubiško, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamo pasākumu īstenošanu, tajā skaitā samaksu par virsstundu darbu, piemaksu par dienesta (amata, darba) pienākumu izpildi nakts laikā, par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, piemaksu par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūcijas stratēģisko mērķu sasniegšanā, atlīdzību par laiku, kuru amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi nepavada darba vietā vai citā institūcijas norādītajā vietā, bet pēc attiecīga pieprasījuma ierodas norādītajā vietā un nekavējoties uzsāk pienākumu pildīšanu, Iekšlietu ministrijas padotības iestādēs nodarbinātajiem un šo nodarbināto komandējumiem (dienas nauda, izdevumi par viesnīcu (naktsmītni), ceļa izdevumi), ēdināšanu, pārtiku, apgādāšanu ar dienesta (amata, darba) pienākumu izpildei nepieciešamo apģērbu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un inventāru, izdevumus patvēruma meklētāju izmitināšanai nepieciešamā aprīkojuma iegādei, uztura un dienas naudai, ēdināšanai, kā arī izdevumus par pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm personām, kuras ir nelikumīgi šķērsojušas Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu, kā arī izdevumus, kas saistīti ar rīkojuma izpildei nepieciešamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tajā skaitā virsstundu darba apmaksu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta nodarbinātajiem un valsts un pašvaldības stacionāro ārstniecības iestāžu nodarbinātajiem, segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā segt no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts  budžeta izpildes  procesā pārdalāmais  finansējums" programmā 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" rezervētā finansējuma 2023. gadā.
4.
Nepieciešamības gadījumā Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts  budžeta izpildes  procesā pārdalāmais  finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" šī protokollēmuma  3. punktā minēto izdevumu segšanai Iekšlietu ministrijas un Veselības ministrijas resora iestādēm (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, kā arī Nacionālajam veselības dienestam  – finanšu līdzekļu pārskaitīšanai valsts un pašvaldības stacionārām ārstniecības iestādēm) atbilstoši faktiski nepieciešamajam līdzekļu apmēram.
5.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
29. §
Rīkojuma projekts "Par XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju"
23-TA-472
(A. Čakša, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
30. §
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686 "Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem""
23-TA-161
(E. Rinkēvičs)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
31. §
Noteikumu projekts "Kārtība un kritēriji, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai"
23-TA-444
(M. Sprindžuks, E. Rinkēvičs)
Jautājuma izskatīšanu atlikt.
32. §
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"
23-TA-883
(N. Puntulis, E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta kultūras ministrs (otrais paraksts).

4. Informatīvie ziņojumi

33. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas pārstāvi Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra valdē"
23-TA-495
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Noteikt, ka Aizsardzības ministrija deleģē pārstāvi un pārstāvja aizstājēju darbam Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra valdē, kā arī koordinē Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra valdes jautājumus starp kompetentajām iestādēm.
3.
Noteikt, ka Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija sniedz atbalstu Aizsardzības ministrijai savas kompetences jautājumos.
34. §
Informatīvais ziņojums "Konkurences padomes 2022. gada publiskais pārskats"
23-TA-910
(J. Vitenbergs, J. Gaiķis, E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
35. §
Informatīvais ziņojums "Par turpmākajiem rīcības virzieniem ilgtspējīgu finanšu jomā"
22-TA-3283
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Veselības ministrijai, Labklājības ministrijai, Kultūras ministrijai un Klimata un enerģētikas ministrijai atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumā norādītajam kompetenču sadalījumam līdz 2023. gada 31. jūlijam sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā izvērtējumu par savā kompetencē esošo normatīvo aktu atbilstību Taksonomijas kritērijiem un par plānoto rīcību savas nozares normatīvo aktu nepieciešamajiem pilnveidojumiem ilgtspējas faktoru ieviešanai savās nozarēs.
3.
Finanšu ministrijai līdz 2023. gada 31. decembrim izvērtēt Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Kultūras ministrijas un Klimata un enerģētikas ministrijas atbilstoši šī protokollēmuma 2. punktā minētajam sniegto informāciju un ietvert priekšlikumus Finanšu sektora attīstības plāna 2024. – 2026. gadam projektā.
4.
Finanšu ministrijai Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta  Tehniskā atbalsta instrumenta projekta "ES taksonomijas ieviešanas un ilgtspējīgu finanšu ceļvedis Igaunijai un Latvijai" rekomendācijas ietvert Finanšu sektora attīstības plāna 2024. – 2026. gadam projektā. 
36. §
Informatīvais ziņojums "Par 2023. gadā papildus nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā"
23-TA-726
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Ekonomikas ministrijai sagatavot un ekonomikas ministram atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" 60. pantam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par 2023. gada apropriācijas palielināšanu 1 994 857 euro apmērā valsts budžeta līdzfinansējumam ārvalstu filmu uzņemšanai Latvijā.

5. Ministru kabineta lieta

37. §
Atbildes projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par pārtikas produktu marķējumiem)
23-TA-1114
(E. Rinkēvičs)
1.
Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
2.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

6. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi

38. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2023. gada 3.-4. maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1092
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Labklājības ministrei E. Siliņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2023. gada 3.-4. maija neformālajā sanāksmē.
39. §
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2023. gada 4.-5. maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1127
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Veselības ministrijas valsts sekretāra p. i. A. Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2023. gada 4.-5. maija neformālajā sanāksmē .

7. Ar dalību Eiropas Savienībā saistītie jautājumi (slēgtā daļa)

40. §
Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 4. maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem
23-TA-1096
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par tirdzniecības pagaidu liberalizāciju, kura papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses".
3.
Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei G. Reirei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2023. gada 4. maija sanāksmē.
41. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (pārstrādāta redakcija)"
23-TA-1083
(M. Sprindžuks, E. Rinkēvičs)
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (pārstrādāta redakcija)".
42. §
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes paplašinātajam daļējam nolīgumam par Krievijas Federācijas agresijas pret Ukrainu rezultātā radīto zaudējumu reģistru"
23-TA-897 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes paplašinātajam daļējam nolīgumam par Krievijas Federācijas agresijas pret Ukrainu rezultātā radīto zaudējumu reģistru".
2.
Latvijas dalību Krievijas Federācijas agresijas pret Ukrainu rezultātā radīto zaudējumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) koordinē Ārlietu ministrija.
3.
Jautājumu par iemaksu veikšanai nepieciešamo finansējumu 2024., 2025. un 2026. gadam skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem.
4.
Ārlietu ministrijai informēt Saeimas Ārlietu komisiju par Latvijas nodomu pievienoties Eiropas Padomes paplašinātajam daļējam nolīgumam par Krievijas Federācijas agresijas pret Ukrainu rezultātā radīto zaudējumu reģistru.

8. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa)

43. §
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" piederošo nekustamo īpašumu kopuma nodošanu īpašumā valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi""
23-TA-170 (IP)
(E. Rinkēvičs)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
44. §
Informatīvais ziņojums "Programmas "Garantijas saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai" rādītāju novērtējums"
23-TA-489 (IP)
(E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
45. §
Informatīvais ziņojums "Programmas "Aizdevumi sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai" rādītāju novērtējums"
23-TA-827 (IP)
(E. Rinkēvičs)
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
46. §
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi līdz 2023. gada 30. aprīlim un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2022. gada 31. oktobrim"
22-TA-3590 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sēdi slēdz plkst. 13:05