Ministru kabineta 24.02.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 10

Ministru kabineta 24.02.2022. ārkārtas sēdes protokols Nr. 10

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs ‒ J. Bordāns

Ārlietu ministrs ‒ E. Rinkēvičs (attālināti)

Ekonomikas ministrs ‒ J. Vitenbergs

Finanšu ministrs ‒ J. Reirs (attālināti)

Iekšlietu ministre, Ministru prezidenta biedra, aizsardzības ministra pienākumu izpildītāja ‒ M. Golubeva

Izglītības un zinātnes ministre, satiksmes ministra pienākumu izpildītāja ‒ A. Muižniece

Kultūras ministrs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministrs ‒ G. Eglītis

Veselības ministrs ‒ D. Pavļuts

Zemkopības ministrs ‒ K. Gerhards

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sēdi sāk plkst. 12:00

1. Ministru kabineta lieta (slēgtā daļa Drošo sarunu zālē)

1. §
Slepeni
22-TA-3s
2. §
Ierobežotas pieejamības informācija
22-TA-4s
3. §
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""
22-TA-638
(D. Pavļuts, K. Gerhards, J. Reirs, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimas Prezidijam.
4. §
Rīkojuma projekts "Par Pasākumu plānu personu no Ukrainas masveida ierašanās gadījumā Latvijā"
22-TA-552
(M. Golubeva, D. Trofimovs, E. Rinkēvičs, J. Bordāns, J. Vitenbergs, E. Valantis, A. T. Plešs, J. Reirs, D. Pavļuts, G. Eglītis, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Iekšlietu ministrijai papildināt rīkojuma projektu, paredzot tiesības Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei un Valsts robežsardzei piemērot Publisko iepirkumu likuma 3. panta astotajā daļā minēto izņēmumu, lai nodrošinātu pasākumu plānā ietverto uzdevumu efektīvu īstenošanu, precizēt plānu un iesniegt Valsts kancelejā.
3.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai. 
4.
Pieņemt zināšanai, ka pasākumu plāna īstenošanai papildu nepieciešamā finansējuma avots ir budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" valsts budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" plānotie līdzekļi.
5.
Pieņemt zināšanai, ka indikatīvi pasākumu plāna īstenošanai papildu nepieciešams finansējums, kas nepārsniedz 56 803 536 euro.
6.
Ministrijām, kuras iesaistītas pasākumu plāna īstenošanā, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un attiecīgajam ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši faktiski nepieciešamo izdevumu apmēram.
7.
Ministrijām, kuras iesaistītas pasākumu plāna īstenošanā, atbilstoši savai atbildības jomai apkopot informāciju par pašvaldībām nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem pasākumu plāna izpildei un iesniegt informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai attiecīga tiesību akta projekta sagatavošanai un iesniegšanai izskatīšanai Ministru kabinetā.
8.
Iekšlietu ministrijai steidzami sagatavot likumprojektu par regulējumu saistībā ar Krievijas Federācijas iebrukumu Ukrainā prognozējamu bēgļu masveida ierašanos Latvijas Republikā no Ukrainas un noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
5. §
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"
22-TA-570
(M. Golubeva, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Sēdi slēdz plkst. 14:40