Valsts sekretāru 17.08.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 24

Valsts sekretāru 17.08.2023. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 24

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, Administrācijas vadītāja ‒ I. Braunfelde

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ S. Šmīdlere

Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ D. Dubrovskis

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks ‒ B. Kņigins

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja ‒ L. Peinberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Likumprojekts "Nacionālās kiberdrošības likums"
22-TA-3012
(J. Garisons, I. Stepanova, J. Krastiņš, E. Kiukucāns, M. Papsujevičs, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu. 
2.
Aizsardzības ministrijai:  
2.1.
kopīgi ar Satiksmes ministriju papildināt likumprojekta anotāciju ar izklāstu par atbildīgo institūciju, tostarp Latvijas Jūras administrācijas, sadarbību ar Nacionālo kiberdrošības centru, Satversmes aizsardzības biroju un kiberincidentu novēršanas institūcijām; 
2.2.
sadarbībā ar Tieslietu ministriju izvērtēt likumprojektā ietvertās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām, papildināt likumprojektu ar regulējumu par publiskās pārvaldes iestāžu vadītāju individuālu atbildību par tiesisko pienākumu neizpildi, attiecīgi precizēt likumprojekta tekstu un anotāciju; 
2.3.
precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 
2. §
Likumprojekts "Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā"
21-TA-865
(R. Kronbergs, E. Balševics, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir saskaņojusi likumprojekta normas redakciju, kas paredz, ka Valsts vides dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vides aizsardzību un ietekmes uz vidi novērtējumu piedalās vides aizsardzības nosacījumu ievērošanas kontrolē ģenētiski modificēto organismu izplatīšanai vidē izmēģinājumiem, ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai, kā arī situācijā, kad notikusi nekontrolēta ģenētiski modificēto organismu izplatīšanās vidē. Zemkopības ministrijai attiecīgi precizēt likumprojektu un anotāciju. 
3.
Zemkopības ministrijai precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. 

2. Slēgtā daļa

3. §
Rīkojuma projekts "Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2023.-2026. gadam ieviešanas plāns"
23-TA-754 (IP)
(J. Garisons, J. Citskovskis)
1.
Jautājuma izskatīšanu atlikt.  
2.
Pieņemt zināšanai, ka Aizsardzības ministrija precizēs plānā ietvertos aprēķinus un tos saskaņos ar Finanšu ministriju.  
3.
Aizsardzības ministrijai atbilstoši plāna saskaņošanas rezultātam iesniegt rīkojuma projektu izskatīšanai attiecīgi valsts sekretāru sanāksmē vai Ministru kabineta sēdē. 
Sanāksmi slēdz plkst. 09:40