Valsts sekretāru 10.11.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 36

Valsts sekretāru 10.11.2022. sanāksmes attālinātā veidā protokols Nr. 36

Sanāksmi vada

Valsts kancelejas direktors ‒ J. Citskovskis

Ar balsstiesībām piedalās

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs ‒ J. Garisons

Ārlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ A. Pelšs

Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Valantis

Finanšu ministrijas valsts sekretāre ‒ B. Bāne

Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs ‒ D. Trofimovs

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre ‒ L. Lejiņa

Kultūras ministrijas valsts sekretāre ‒ D. Vilsone

Labklājības ministrijas valsts sekretārs ‒ I. Alliks

Satiksmes ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Stepanova

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ‒ M. Papsujevičs

Veselības ministrijas valsts sekretāre ‒ I. Dreika

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs ‒ E. Balševics

Zemkopības ministrijas valsts sekretārs ‒ R. Kronbergs

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja - Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja ‒ I. Gailīte

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sanāksmi sāk plkst. 09:10

1. Izskatāmie tiesību aktu projekti

1. §
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi""
22-TA-1842
(E. Valantis, E. Šaicāns, L. Līvzemniece, R. Kronbergs, J. Garisons, A. Smiltēna, B. Bāne, E. Bērziņa, J. Gaiķis, V. Kalns, J. Citskovskis)
1.
Neatbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ekonomikas ministrijai organizēt starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi ar Tieslietu ministriju un Finanšu ministriju, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī citas institūcijas un nozares pārstāvjus, lai vienotos par juridiskajiem un valsts atbalsta jautājumiem. 
3.
Ekonomikas ministrijai precizēto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši saskaņošanas rezultātiem  iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, vai atkārtotai izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē.
4.
Atzīmēt, ka Vēja enerģijas asociācija uztur spēkā savus izteiktos iebildumus.
2. §
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā pārtraucama elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana"
21-TA-568
(I. Stepanova, J. Citskovskis)
1.
Atbalstīt iesniegto noteikumu projektu un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu.
2.
Ņemot vērā, ka sanāksmes laikā Latvijas Interneta asociācijas iebildumi netiek uzturēti, saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 97. punktu Valsts kancelejai noteikumu projektu sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

2. Slēgtā daļa

3. §
Informatīvais ziņojums "Par epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursu aprites datiem"
22-TA-2823 (IP)
Ierobežotas pieejamības informācija
Sanāksmi slēdz plkst. 10:45