Ministru kabineta 01.08.2023. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 37

Ministru kabineta 01.08.2023. ārkārtas sēdes aptaujas kārtībā protokols Nr. 37

Sēdi vada

Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs ‒ A. K. Kariņš

Ar balsstiesībām piedalās

Ekonomikas ministre ‒ I. Indriksone

Finanšu ministrs ‒ A. Ašeradens

Izglītības un zinātnes ministre ‒ A. Čakša

Klimata un enerģētikas ministrs ‒ R. Čudars

Kultūras ministrs, aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs ‒ N. Puntulis

Labklājības ministre ‒ E. Siliņa

Satiksmes ministrs, zemkopības ministra pienākumu izpildītājs ‒ J. Vitenbergs

Tieslietu ministre, iekšlietu ministra pienākumu izpildītāja ‒ I. Lībiņa-Egnere

Veselības ministre ‒ L. Meņģelsone

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ‒ M. Sprindžuks

Ar padomdevēja tiesībām piedalās

Valsts kancelejas direktora vietnieks valsts attīstības jautājumos, Pārresoru koordinācijas departamenta vadītājs ‒ P. Vilks

Protokolē

Valsts kancelejas Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja ‒ L. Milenberga

Sēdi sāk plkst. 10:00

1. Ministru kabineta lieta

1. §
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu vienošanos saistībā ar paātrināto sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmu"
23-TA-1906 (IP)
(R. Čudars, M. Sprindžuks, J. Vitenbergs, E. Siliņa, A. Ašeradens, I. Lībiņa-Egnere, A. Čakša, N. Puntulis, I. Indriksone, L. Meņģelsone, A. K. Kariņš)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas pārvades sistēmas operators pievienojas kopīgajam Baltijas valstu sistēmas operatoru līgumam par paātrināto Baltijas energosistēmu sinhronizāciju ar kontinentālās Eiropas sinhrono zonu (Agreement on Accelerated Synchronisation of Baltic Power System with Continental Europe Synchronous Area).
3.
Pieņemt zināšanai, ka Latvija pievienojas Baltijas valstu premjerministru kopīgai deklarācijai par Baltijas valstu elektrotīklu sinhronizācijas ar kontinentālās Eiropas elektrotīkliem paātrināšanu (JOINT DECLARATION OF THE PRIME MINISTERS OF THE BALTIC STATES ON THE ACCELERATED SYNCHRONISATION OF THE BALTIC STATES' ELECTRICITY NETWORKS WITH THE CONTINENTAL EUROPEAN NETWORK).
4.
Klimata un enerģētikas ministrijai sadarbībā ar Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru izstrādāt ar paātrināto sinhronizāciju saistīto izmaksu optimizācijas plānu, un klimata un enerģētikas ministram noteiktā kārtībā līdz 2024. gada 29. februārim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
5.
Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 138. punktu atzīmēt, ka visi šajā jautājumā aptaujas kārtībā piedalījušies Ministru kabineta locekļi ir atbalstījuši šo protokollēmumu bez priekšlikumiem un iebildumiem.
Sēdi slēdz plkst. 13:00